Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Erasmus+ for skoler

Med forbehold for ændringer. Følg med på fivu.dk og abonner på nyhedsbrevet: http://fivu.dk/@@chimpfeed-subscribe?list_id=5375ad0679
by

Andreas Bruun

on 27 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Erasmus+ for skoler

Øge mobiliteten og hjælpe unge i vidensøkonomien
Finansiering af forskning og innovation, der kan omsættes til produkter og tjenester, der skaber vækst
En mere kvalificeret arbejdsstyrke;
politikker til fremme af jobskabelse
og efterspørgsel efter arbejdskraft.

Erasmus+
50% mere (ca. 14,7 mia. €)

Enklere og mindre bureaukrati

Mulighed for samarbejde mellem uddannelsessektorer, virksomheder og uformelle aktører

Større, men færre ansøgninger
2014 - 2020
Det praktiske

Skriveseminar i Odense 19/2 2014
KA1 - efteruddannelse
Frist for ansøgning 17. marts

KA2 skriveseminar ej fastlagt endnu, men bliver i god tid inden ansøgningsfristen for partnerskaber d. 30. april. 2014

Tilmeld jer nyhedsbrev på www.fivu.dk
Informationsmøder &
ansøgningsfrister

Øget fokus på resultater, effekt, policy og bæredygtighed
KA3

KA2

KA1

Det bliver nemmere
Der bliver flere penge
Der bliver færre aktioner

mobilitet for personale inden for programlandene som omhandlet i artikel 18. Denne mobilitet kan være i form af undervisning eller assistentjob eller deltagelse i faglige udviklingsaktiviteter i udlandet.

Vi skal lære nye begreber

strategiske partnerskaber mellem organisationer og/eller institutioner, som er involveret i uddannelse ▌eller andre relevante sektorer med henblik på at udvikle og gennemføre fælles initiativer og fremme peerlæring og udveksling af erfaring ▌

Key Action 3
politisk dialog med relevante europæiske interessenter på uddannelsesområdet ▌
Fra Erasmus+ fordningenKey Action 1
Key Action 2
Ungdom

Grundtvig

Comenius

Leonardo

Erasmus

Det store billede

E+ Aktioner
efteruddannelse
Skolepartnerskaber
bi- og mulitaterale
.....og Regio
samt på tværs af sektorerne
Søges centralt i Bruxelles
eTwinning
kontaktseminaret fortsætter
Efteruddannelse i E+ kræver
en Developmentplan
- Hvad er skolens behov ifbm kvalitetsudvikling
og internationalisering?

- Beskriv hvorledes læringsmobiliteten følger
skolens/kommunens europæiske strategi

- Hvordan integreres de nys erhvervede kompetancer i skolens/kommunens strategi?


I det hele taget:
Spørg ikke hvad E+ kan gøre for dig, spørg hvad E+ kan gøre for din skole
opgraderes, men
Tidsplan for vedtagelser af E+


Ultimo december
Forordningen offenliggøres

Januar 2014
Ikrafttrædelse
5. november
Afstemning i EP's Kulturudvalg

18.-21. november
Afstemning i EP plenarsamling
4. december
Godkendelse af Coreper (ambassadørene)

5. december
Aftalen vedtages af Rådet (Uddannelsesminstrene)
11. december
Rådet og EP
underskriver
fordordningen
Og kan kun søges af skolen - ikke af den enkelte lærer!, ej heller af netværk, organisationer eller kommuner
Standard skolepartnerskaber
som vi kender dem(næsten)

Tematisk samarbejde ml to eller flere skoler

To eller tre års varighed

Den samlede ansøgning godkendes eller afvises -
ikke flere amputerede partnerskaber

Indefor rammerne af et E+ skolepartnerskab kan man:


Der er ingen loft
på antal mobiliteter
og
intet minimum


Udveksle elever (som vi kender det)

Sende elever på individuel mobilitet

Sende lærere fra partnerskabet på f.eks. kortvarige træningsopholdDesuden gives der mulighed for:

At afholde konferencer

At udvikle læringsmateriale
Kommissionen bemærker, at man ikke forventer dette fra Skolepartnerskaber

Dog:


Et projekt kan samles financieres med 450.000 euro
Et skolepartnerskab
finansieres ved
bevilling til adm pr. skole
500 euro pr måned for kordinator
250 euro pr måned for partner

Projektmøder
enhedsomkostninger pr deltager
(maks 40 deltagere)

Intellectual output(eks. læringsmateriale)
enhedsomkostninger pr deltager

Multiplier events
enhedsomkostninger pr deltager

Læringsmobilitet(både elever og lærere)
enhedsomkostninger pr. deltager

Derudover støtte til særlige udgifter samt til støtte for elever med særlige behov
Samlet bevilling
til et helt partnerskab kan ALDRIG overstige 450.000 euro
for en tre-årig periode
Men skoler kan også
indgå partnerskaber med
andre sektorer, organisationer,
virksomheder. Dette kaldes et tværsektorielt Strategisk partnerskab og er åbnet for:

"..any type of organisation active in any
field of education, training and youth or other socio-economic sectors as well as to organisations that are transversal to different fields (e.g. local and regional authorities, recognition and validation centres, chambers of commerce, trade organisations, guidance centres, cultural organisations)"

Strategisk tværsektorielrpartnerskab
det vil sige
Tværsektorielt
Min. 3 lande
Ellers ingen bindinger
Samme tilskudsregler som rene
skolepartnerskaber

To indgange til partnerskaber for skoler og gymnasier
Strategisk partnerskab
udelukkende bestående af skoler:

min. to lande (men intet loft)
Individuel elevmobilitet
Strategisk partnerskab

tværsektorielt


ellers samme regler
efteruddannelse, output, konferncer etc., som skolepartnerskab
Programguide for E+ samt udkast til ansøgningskemaer:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
Full transcript