Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Griekse filosofie

Prezi bij individueel lesontwerp
by

Jonas Vereeken

on 18 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Griekse filosofie

Griekse Filosofie
door Jonas Vereeken
School van Athene - Rafaël
Geluk is geheel afhankelijk van onszelf. (Aristoteles)

Het doel van oorlog is vrede. (Aristoteles)

Naar het onbekende kan men niet verlangen. (Plato)

Een goed mens eet en drinkt om te leven, een slecht mens leeft om te eten en drinken. (Epicurus)

De dood gaat ons niet aan. Zolang wij er zijn is de dood er niet en wanneer de dood er is zijn wij er niet. (Epicurus)

Wees niet bang het leven te verliezen, want de dood is slechts een verandering van woning. (Pythagoras)
Agenda
:

De Griekse Filosofie:
werkbundel
Oude nabije Oosten
oudheid
Tijdlijn
800 v.C.
500 n.C.
Middeleeuwen
Griekse filosofie
600 v.C.
450 v.C.
322 v.C.
Natuurfilosofen
Hellenistische
filosofie
Romeinse filosofie
verwondering
liefde voor kennis/wijsheid
Griekenland
circa. 600 v.C.
logische kijk op de wereld

logos (betekent woord/kennis)

mythologische kijk op de wereld

Mythos (betekent mythe)

Natuurfilosofie
= zoektocht naar verklaringen voor natuurverschijnselen
Thales van Milete
Heraklitus
Anaximenes
Anaxagoras
= De natuurfilosofen zoeken naar een
oerstof
waaruit alles ontstaan is.
"water
is de oerstof
want zonder water kan de mens niet overleven."
"Vuur
is de oerstof.
het kan vaste materie worden,en die vaste materie kan terug in losse materie veranderen."
"
Lucht
is de oerstof want deze kan transformeren in vaste materie en omgekeerd."
"Ondeelbare deeltjes (atomen) zijn de basis van alle dingen."
natuurfilosofie en wetenschappen
Thales
Anaxagoras
Pythagoras
=> Stelling van Thales
=> stelling van Pythagoras
=> basis van latere atoomtheorie
geen rationele verklaring mogelijk
vb. leven na de dood
Rationele verklaring mogelijk
vb. ontstaan van regen
noodzaak
Pythagoras
Heraklitos
Sofisten
Leraars
Overtuigen
de waarheid
drogredenen
welsprekendheid
Protagoras
Gorgias
Socrates
Socrates
"Het enige dat ik weet is dat ik niets weet."
470 v.C.
zelf na te denken
goden
waarden
zichzelf
Echte inzichten komen van binnenuit.
Kennis kan niet door anderen worden opgelegd.
machthebbers
irritante man
Plato
niet geloofde in de goden van de staat.
de jeugd misleidde en bedierf.
Dood van Socrates
Plato
Plato
Verhaal van de grot
Voorstelling ideeënleer
*Volgens Plato is alles wat we waarnemen met onze zintuigen slechts een schaduw/afspiegeling van de werkelijkheid.
*Deze werkelijkheid bevindt zicht in de ideeënwereld.
*Men kan enkel doordringen tot die waarheid door na te denken en door inzicht (=> filosoof)
*vb: Er bestaan heel veel soorten paarden maar geen daarvan beantwoord aan het ideaal 'paard', dat zich in de volmaakte ideeënwereld bevindt.
Ideeënleer Plato
Aristoteles
Aristoteles
Vertrouwt op de zintuigen
Wetmatigheden ontdekken
Filosoof, wetenschapper en onderwijzer
doelgerichtheid
het goede leven / gulden middenweg
Alexander de Grote
Schreef meer dan 400 werken
Beschreef veel planten / dieren
Ideeënwereld
waarneming
betrouwbaar
onbetrouwbaar
Ideale staat
De gulden middenweg
Alexander de Grote
Planten / dieren
perfectie
de waarheid!!
Hellenistische filosofie
= zoektocht naar het goede
Epicurus
Zeno van Citium
Diogenes van Sinope
Goed leven betekent dat de mens moet genieten van het leven, vrij zijn van zorgen en schrik voor de Goden.
Goed leven betekent leven volgens de harmonie van de natuur, maar zonder liefde of gevoelens.
Goed leven betekent leven zonder behoeften en bezit. Cynisme heeft kritiek op de maatschappij en de Goden.
Epicurus
Diogenes
Zeno
Diogenes
Epicurus
Ken je nog andere filosofen?
Kant
Marx
Freud
Descartes
Cartoons
Full transcript