Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

DNA Parmakizi Analizi

No description
by

Merve Güler

on 2 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of DNA Parmakizi Analizi

DNA Parmak İzi Analizi

DNAParmak İzi Tarihçesi
Jel Elektroforez
Bir DNA parmak izi oluşturmak için aşağıdaki olaylar takip edilir.

DNA hücreden izole edilir.
DNA endonükleaz enzimleri ile kesilir.
Kesilmiş DNA bir elektroforezdeki jel üzerine yerleştirilir.
Negatif yüklü DNA'lar elektroforezdeki pozitif uca doğru hareket ederler.
Sistem kapanır ve DNA'lar özel boyalar ve radyoaktif tekniklerle gözlenir şeklinde işaretlenmiştir.
DNA Parmakizi Analiz Yöntemleri
Restriksiyon Parça Uzunluk Polimorfizm (RFLP)

Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR)
DNA PARMAKİZİ ANALİZİNİN KULLANIM ALANLARI
DNA Parmak İzi Tarihçesi
1900'lü yılların başlarında Landsteiner tarafından A,B,0 kan grubu sisteminin keşfinden sonra kan,tükürük gibi çeşitli biyolojik meteryaller de kişilerin ayırt edilmesi amacıyla kullanılmaya başlamıştır.
Başlangıçta genetik polimorfizmlerin(iki veya daha fazla farklı fenotipin aynı tür popülasyonda bulunması) belirlenmesinde izozim denilen elektroforetik yöntemlerle(bir çözeltide asılı taneciklerin elektrik alanı etkisiyle ayrılması.) ayrılabilen farklı yüklere sahip protein molekülleri kullanılmıştır.Ancak gerek izozim genlerinin azlığı gerekse bunların çok kolay değişime uğraması nedeni yararlılıklarını sınırlandırmıştır.
DNA'nın keşfedilmesi ve genetik bilgilerin DNA tarafından taşındığının anlaşılması ile DNA markerlarına(belirleyici madde,işaret.) dayanan DNA parmak izi analiz yöntemi geliştirildi.
DNA Parmak İzi
Kaynakça
Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Bölümü Yüksek Lisans Semineri
Ankara Patoloji Bülteni Cilt:8 : 53-56 , 1991

BİYOLOJİ DERSİ PROJE ÖDEVİ
MERVE GÜLER
11-A 30
Restriksiyon Parça Uzunluk Polimorfizm
Bu yöntemin en önemli bileşeni ilk defa Hamilton Smith tarafından keşfedilen restriksiyon endonükleaz enzimleridir.Kullanılan ana yöntem Southern Blotlama tekniğidir.
RFLP yönteminde dikkat edilmesi gereken nokta her ne kadar her bir lokus bir özellikle ilgili tek bir geni taşıyorsa da RFLP, bireysel olarak genlerin değil kromozomal bölgelerin yerinin saptanmasını saplayan metotdur.
Polimeraz Zincir Reaksiyonu
1985 yılında K.Mullis ve arkadaşları tarafından keşfedilmiştir.
PCR,DNA molekülleri topluluğunda,DNA dizilerinin doğrudan çoğaltılması esasına dayanır.PCR'de üç temel basamak vardır.
Denatürasyon , Bağlanma , Uzama
Bu üç basamaktan oluşan bir reaksiyon seti, bir döngü olarak ifade edilmektedir.Ortalama olarak bir döngü 4-5 dakika sürmektedir.
25-30 döngü sonunda DNA'nın yaklaşık bir milyon kopyası meydana gelmiş olur.
Elde edilen ürün elektroforez' tabii tutularak ultraviyole ışıkta bantlar görüntülenir.
Kriminal Amaçlı Kullanılması
20.yy'ın başında parmak izi, 20.yy'ın sonunda ise DNA teknolojıleri adalete hizmette devrim olarak nitelendirilen bilimsel uygulamalardır.
Günümüzde tükürük,deri parçası,kan,saç teli,idrar ve sperm gibi her türlü biyolojik materyallerdenelde edilebilen DNA parmak izleri çeşitli kriminal olayların aydınlatılmasında kullanılmaktadır.
Ülkemizde DNA parmak izi analizine dayalı kimlik tespiti 90'lı yılların ikinci yarısında yapılmaya başlanmıştır.
Babalık Testinde Kullanılması
Kalıtsal Hastalıkların Tanısında Kullanılması
Genlerde meydana gelen nükleotid değişiklikleri mutasyon olarak tanımlanmaktadır.Bu mutasyonların yansıması sonucunda çeşitli kalıtsal hastalıklar ortaya çıkabilmektedir.
DNA teknolojisindeki ilerlemeler hassas,ucuz ve kısa sürede sonuç veren yeni metotların gelişmesine ve kalıtsal hastalıklara neden olan mutasyonların tanımlanmasına imkan tanımaktadır.
Bugün DNA parmakizi bu amaçla hem doğum öncesi hemde doğum sonrası genetik bozuklukların tanısında bütün dünyada kullanılmaktadır.
Genetik Çeşitlilik Belirlemede Kullanılması
Bitki türlerinin çeşitliliğinin belirlenmesi, genetik araştırmalar ve yetiştiricilik için önemli olmaktadır.
Genetik haritalamadan önce fenotipe dayalı markerlar kullanılıyordu.

Based on Jim Harvey's speech structures
Bilimsel anlamda parmakizi ile ilk olarak 17.yy'da İtalya'daki Bolonga Üniversitesinde Prof.Marcello Malpighi uğraşmıştır. Prof.Malpighi yaptığı çalışmalar sonucunda parmak izlerini; çıkıntılar,spiraller ve halkalar şeklinde sınıflandırmıştır.
Günümüzde ise parmak izleri temiz,nokta,hat,ada,çatal,kesik ve nedbe gibi yedi temel özellik altında sınıflandırılmaktadır.Bu özelliklerden en çok görülen çatal,ada ve hattır.
1984'te DNA parmak izi kavramı, İngiliz genetikçi Alec Jeffreys tarafından geliştirildi.Jeffreys, insan genomunda değişik lokalizasyonlarda(bölge) kendini tekrarlayan ve hidrizasyonla(DNA'nın genetik olarak benzerliklerini ölçmek için kullanılan teknik.) ortaya çıkabilen bölümlerin bulunduğunu ortaya koydu.Bu minisatellit adlı bölümlerin, bir kişiyi diğerinden ayırt etmede kullanabileceği düşünüldü.Minisatellit bölgeler bir kişinin kan, semen ve diğer dokulardaki DNA'da aynı lokalizasyonlardadır ve herbirinde DNA parmakizi elde edilebilir.
DNA dizileri 2 ile 100 nükleotid uzunluğundaki DNA bölgeleridir. Örnek olarak; GGAAGGGAAGGGAAGGGAAG gibi bir baz dizisi beş nükleotidden meydana gelmiş olan GGAAG gibi bir dizinin dört tekrarından oluşmuştur.
Bunun gibi diziler insan genomunda yaygın olarak bulunmaktadır. Bu bölgeler değişken sayıdaki ardışık tekrarlar (variable - number of tandem repeats) kısaca VNTR olarak bilinir.
VNTR dizileri restriksiyon enzimleri denilen ve DNA dizileri belirli bir yerden tanıyıp kesme özelliğine sahip olan enzimler ile kesilip Southern Blotlama yöntemiyle görüntülendiği zaman ortaya bir bant profili çıkar. Bu profile DNA parmak izi denir.

Bu yöntemin dezavantajları ;
DNA örneklerinin titiz bir çalışma ile toplanamaması ve çevresel faktörler ,
Çok küçük DNA örnekleri kanıt olarak kullanılabileceğinden, DNA kanıtları toplanırken ve muhafaza edilirken bulaştırma riskine çok dikkat edilmelidir.
Her yeni bireyde yarısı annesinden, diğer yarısı babasından olmak üzere yeni bir DNA karışımı ortaya çıkmaktadır.
Baba adayından ya kan örneği yada ağzından bir pamuklu çubuk yardımıyla svap, eğer baba yaşamıyorsa da kemiklerinden örnek alınmaktadır.
Daha sonra hücre kimyasal işleve tabii tutularak hücre zarı çözülür ve hücrenin DNA'sının serbest kalması sağlanmaktadır.Elde edilen bu DNA , PCR yöntemi ile çoğaltılarak elektroforeze tabii tutulmakta bu işlem sonrası ultraviyole ışıkta bantlar görüntülenmektedir.
Daha sonra çocuğun babasından gelen gen bölgeleri ile babanın ve şüphelinin genleri karşılaştırılmaktadır.
Full transcript