Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Reflectie over mijn eigen communicatievaardigheden

In deze Prezi ga ik dieper in op mijn eigen communicatievaardigheden
by

Bart Gillis

on 13 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Reflectie over mijn eigen communicatievaardigheden

mijn 2 presentaties:
waar? in Het Perspectief (Gent) verbale communicatie non-verbale
communicatie non-verbale
overdracht en
ondersteuning 3 pijlers van de communicatie: sterktes verbale communicatie: werkpunten verbale communicatie: sterktes werkpunten werkpunten non-verbale communicatie: sterktes werkpunten sterktes werkpunten sterktes non-verbale communicatie: sterktes non-verbale
overdracht & ondersteuning: werkpunten non-verbale
overdracht & ondersteuning: Een goede voorbereiding
is belangrijk reflectie over mijn eigen communicatievaardigheden
m.b.t. 2 presentaties in de lessen COO, gebaseerd op: - de mindmap m.b.t. de reflectie over
de communicatievaardigheden van 2 leerkrachten
- uw feedback waar? sterke punten voorbereiding: werkpunten voorbereiding: - inhoud:
- gebaseerd op de leefwereld van de leerlingen
- actueel
- structuur, logische opbouw - betere afbakening inhoud (timing!)
- hoe hierop anticiperen?
- wat wil/kan ik vertellen?
- les inoefenen + tijd opnemen
- extra speling voorzien voor vragen
leerlingen en onvoorziene omstandigheden - goede articulatie
- goede spraakverstaanbaarheid
- vloeiend spreektempo
- gepast stemvolume
- in het algemeen een normale zinsbouw - soms het gebruik van dialectinvloed
- soms het gebruik van tussentaal
- hoe te verbeteren?
- lesvoorbereiding opnemen
=> meer bewust zijn van woorduitspraak
- woorden (vette "e", g-h verwarring) inoefenen
en beluisteren of dit correct wordt uitgesproken
- veel oefenen in het spreken van Algemeen
Nederlands met familie, collega´s en hierover
feedback vragen => bijsturen
- logopedie (begeleiding) - voldoende beweging aan het bord
- goed gebruik van handgebaren
- goed aankijkgedrag
- voldoende expressief
- af en toe houden van stiltes - niet in een hoekje blijven staan
- hoe verbeteren?
- beter anticiperen op de opstelling PC
vs. leerlingen
- meer open houding aannemen
- meer gebruik maken van de hele klas
- lectuur over lichaamstaal lezen
- ervaringen uitwisselen met collega´s - goed gebruik van het bord, duidelijk handgeschrift
- eenvoudige, duidelijke powerpointvoorstelling
- goed gebruik van aandachtstrekkers: foto´s
leefwereld leerlingen
- extra gebruik van een boek (interesse opwekken
leerlingen, bronvermelding) - hier geen specifieke werkpunten vermeld op basis van
mijn feedback
- verdere ontdekking van sociale media:
- continu proces
- reeds goede aanzet via de ICT-lessen (o.a. google
drive, blog, Prezi, twitter, screencast, ...) vooraf tijdens de lessen zelf contact met de leerlingen: sterktes werkpunten sterktes contact met de leerlingen: werkpunten contact met de leerlingen: - publiek wordt goed betrokken
- goede interactie - soms te moeilijke vraagstelling
- hoe te verbeteren?
- vooraf de vraag stellen: begrijpbaar voor de
leerlingen?
- vraagstelling eenvoudiger opbouwen
- aanpassings- & inlevingsvermogen verbeteren
door in te spelen op lichaamshouding leerlingen
- rekening houden met feedback collega´s Lesgeven is een continu proces!
Full transcript