Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Prezentacja Jerycho

No description
by

Marta Chmiel

on 21 March 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Prezentacja Jerycho

Historia i Archeologia starożytnego Jerycha Lokalizacja Jerycha Lokalizacja - Położone jest w dolinie Jordanu, blisko ujścia do Morza Martwego.
- Osadzone jest na zboczu niewysokich gór, które je otaczają tworząc zamkniętą oazę.
- Umiejscowione jest na tellu, który jest niskim pagórkiem o stromych zboczach i płaskim wierzchołku. Stanowi wytwór nakładających się na siebie kolejno faz osadniczych. Widok na dzisiejsze Jerycho Osiedle rozciągało się na obszarze ok. 4ha. Na takim terenie musiało mieścić się ok. 660 domów. Jeśli przyjmiemy, że każdy dom zamieszkiwała rodzina licząca 5 osób, to cała osada liczyła ok. 3000 mieszkańców, gdy zaś przyjmiemy, że na 1ha przypadało od 500 do 700 mieszkańców, tak jak jest dziś w arabskich wioskach osada zamieszkiwana musiała być przez 2000 osób.
Nie zmienia to jednak faktu, że w czasach w których istniało Jerycho III była to dość liczna społeczność, skupiona na stosunkowo dużym terenie. Okres protoneolityczny Dzieli się na dwa etapy:
Pre-Pottery Neolitic type A (PPNA)
Pre-Pottery Neolitic type B (PPNB)

Z okresu PPNA zachowało się niewiele stanowisk archeologicznych na interesującym nas obszarze, tłumaczy się to głównie działalnością czynników postdepozycyjnych. Na okres PPN datowanych jest 25 poziomów osadniczych z okresu PPN tworzących wzgórze wysokości 10 m PPNA w Jerychu Kolejnym etapem osadniczym jest Jerycho III najbardziej wyjątkowe i charakterystyczne głównie ze względu na dotąd niespotykaną architekturę.

Powstałe ok. 9 tys. BC zamieszkiwane było nieprzerwanie przez ok. 1000 lat. Zabudowa osady - Brak zaplanowanej zabudowy
- Domy okrągłe, częściowo zagłębione w ziemi o śr. 5 m
- Domy zwykle jednoizbowe lub dwuizbowe, funkcję wejścia pełnił korytarz z kamiennymi stopniami.
- Ściany zbudowane były z zaprawy mułowej nakładanej od dołu na gałęzie, a u góry warstwa na warstwę. Okrągłe domy datowane na PPNA Cegła mułowa, podstawowy budulec w Jerychu Zabudowa obronna MUR - Mur rozpoznano w północnej i południowej części osady
- Grubość murów wynosiła 3 m,
- Wysokość zachowała się do 4 m, Kenyon sądzi, że miał on taką wysokość jedynie pierwotnie, a po trzęsieniu ziemi został on odbudowany na wysokość nawet 6,5 metra,
- Długość muru ocenia się na 700 metrów,
- Do jego budowy mogło zostać zużyte ok. 10000 cegieł.
- Mur otaczała dodatkowo fosa mająca prawdopodobnie w chwili powstania 2.75 metra głębokości i szerokości 8.2 metra Plan Stanowiska Zabudowa obronna Wieża - Średnica wieży wynosi 10 metrów przy podstawie,
- Wysokość 9,15metra, prawdopodobnie była ona jednak dużo wyższa,
- Do jej wnętrza prowadzą 22 kamienne bloki,
- Wieża nosi ślady napraw
- We wnętrzu wieży znaleziono ludzkie szkielety Wnętrze wieży Przekrój wieży Widok na wieżę Obrządek pogrzebowy - Zmarli chowani byli pod podłogami domów
- Czaszki często oddzielone były od korpusu
- Takie zachowania interpretuje się to jako kult przodków, którzy mieli mieć ogromny wpływ na życie potomków. Ich przychylność może zapewnić modlitwa i ofiara Gospodarka - W Jerychu używano narzędzi zarówno kościanych jak i krzemiennych, należących do przemysłu chiamskiego, z charakterystycznymi ostrzami typu El Chiam, które były długimi nieretuszowanymi wiórami, używanymi prawdopodobnie jako sierpy lub kopaczki
- Ślady udomowionego zboża: 6 ziaren dwurzędowego jęczmienia i 2 pszenicy paskówki, rośliny strączkowe i pestki fig
- Kości zwierząt znalzione na stanowisku należały do zwierząt dzikich, a nie udomowionych
- Jerycho leżało na skrzyżowaniu różnych szlaków handlowych stąd zapewne obsydian z Anatolii, turkusy z Synaju , muszle z Morza Śródziemnego Zmiana w Jerychu Osadnictwo PPNB - Jerycho zostało opuszczone, a nowi osadnicy pojawli się dopiero ok. 7 tys. p.n.e.,
- Prawdopodobnie powodem opustoszenia osady było zasolenie ziemi na skutek jej intensywnej eksploracji
- Osadnicy, którzy przybyli w PPNB przynieśli ze sobą całkowicie nową kulturę materialną: budownictwo, narzędzia,
- Kenyon sugeruje, że byćmoże mury powstały by bronić się przed ludźmi kultury PPNB - Domy dalej budowane były z cegły mułowej z ornamentem jodełkowym
- Domy budowane były na planie prostokąta
- Poszczególne pomieszczeia połączone były drzwiami
- Osada nie była podzielona uliczkami, posesje przedzielone były dziedzińcami,
- Podłogi przygotowane byly starannie
na warstwę żwiru kładziono glinę, potem zaprawę wapienną malowaną na różowo, czerwono, kremowo, na podłogi kładziono maty z sitowia
- Na dziedzińcach odbywały się czynności kulinarne na co wskazywać maja pozostałości po pożywieniu oraz palniska
- Pod koniec tego okresu rozpoczęto budowę nowego muru Pozostałości prostokąnego domu z Jerycha Pochówki - Podobnie jak w PPNA zmarłych chowano pod podłogami domów
- Po rozkładzie zwłok oddzielano czaszkę od korpusu
- Czaszkę pokrywano gliną, modelując jej rysy, w oczodołach umieszczano muszelki Czaszki z Jerycha Ślady kultu Z okresu PPNB pochodzą figurki kobiet i mężczyzn, zbudowane z gliny wokół rdzenia z trzciny - Hodowano głównie kozy/owce,
- Powszechnie uprawiano zboża, rozpoczęto również uprawę pszenicy samopszy
- Dodakowo duże znaczenie miało również łowiectwo i zbieractwo
- W tym okresie nie występowała ceramika, znajdowano jednak pozostałości po kamiennych (wapiennych) misach różnych kształtów
- W wytwórczości krzemiennej dominował przymysł tahuński Gospodarka Koniec tej fazy osadniczej wiązany jest z ogólnym kryzysem na tym obszarze. Przemiany powodowane były głównie zmianami klimatycznymi. Od tej pory klimat stał się znacznie bardziej suchy, co wraz z niezwykle intensywną gopodarką prowadziło do załamania i zmiany stylu życia Koniec osadnictwa PPNB Nowi osadnicy- Neolit Ceramiczny Osadnictwo - Analiza stratygraficzna wskazuje hiatus osadiczy po opuszczeniu telu przez przedstawiieli kultury PPNB
- W stosunku do poziomu kulturowego w okresach PPNA i PPNB osadnicy z początku okresu ceramicznego wydawali się reprezentować niży poziom rozwoju kultury materialnej Neolit Ceramiczny - Przedstawiciele Neolitu Ceramicznego A(NCA) zamieszkiwali półziemianki. Budując je często przebijano się do poprzednich warstw. Równano pozostałości po PPNB i na tak przygotowanym podłożu budowano proste półziemianki.
- W okresie NA B rozpoczęto budowę domów na kamiennych fundamentach z nadbudową z cegły mułowej Gospodarka - W warstwach osadniczych z tego okresu okresie na terenie osady zarejstrowano nie wielkie ślady świadczące o uprawie zbóż
- Głównie rozpoznano ślady konsumpcyjne zwierząt
- Rozpoznana ślady świadczą o dużym znaczeniu zibieractwa i łowiectwa
- Ceramika tego okresu była prosta, lepiona ręcznie z czasem zaczęto pokrywać ją polewą
- Często dodatkowo wykorzystywano naczynia kamienne Z tego okresu nie są znane rzadne praktyki funrealne ! Chalkolit Relacja między chalkolitem, a neolitem na tellu Jerycha jest bardzo niejasna W stratygrafii Jerycha rozpoznano bardzo długii hiatus osadniczy w tym okresie W ostatniej fazie chalkolitu na tell al Sultan pojawiło się całkowicie nowe osadnictwo - Okres ten wiąże się z napływową ludnością prowadzącą półkoczowniczy tryb życia
- Rozpoznano jedynie skąpe ślady osad, okrągłe domy zagłębione w ziemi i obmurowane cegłami
- Mieszkańcy tego okresu znani byli głównie ze sposobu chowania zmarłych:
- Pochówki miały charakter szybowy
- Zmarły wyposażony był głownie w ceramikę, jadło, picie itp.
- Otwór do szybu był zablokowany kamieniami połączonymi zaprawą
- W komorze pochowanych mogło być nawet 140 osobników (wyróżnikiem były czaszki), jednak liczba kości nie zgadzała się z liczbą czaszek, po rozkładzie czaszki oddzielano i układano wokół ciał grobowca Epoka brązu - chaotyczne rozplanowanie osady,
- duże, składające się z kilku izb, prostokątne domy,
- w kolejnych fazach dobudowano do nich okrągłe silosy,
- osada otocznona była murem, który datowany jest na lata 3100 - 2300 p.n.e.,
- w zachodniej i północnej części miasta zarejestrowanodwie wieże. Pochówki Osadnictwo - zmarłych chowano w obszernych, wykuwanych w skale grobach
- pochówki zbiorowe nawet do 30 osób,
- wyposażenie stanowiły naczynia ceramiczne, paciorki, brązowe druciki
- gdy grób wypełnił się, usuwano częściowo kości poprzednich lokatorów pozostawiając jedynie czaszki, Ślady osadnictwa z EB Ślady murów z EB Gospodarka i wytwórczość - uprawiano zboża, hodowano zwierzętach
- Jerycho leżało w dogodnym miejscu dla handlu - handlowano miodem, bituminem, produktami spożywczymi, tekstyliami
- jest to okres innowacji w garncarstwie: wprowadznie koła, dwukomorowy piec do wypału ceramiki
- ceramika gładzona, pokryta polewą czerwoną, czasem czarną, często zdobiona dekoracją rytą, reliefową, pieczęciami cylindrycznymi
- z tego okresu pochodzą niewielkie ilości brązu: druciki, kilka paciorków Doprowadził do "wyprowadzki" osadników.
Miał miejsce ok. 2300 r. p.n.e. spowodowany był warukami naturalnymi. Karczowanie lasów miało wywołać erozję - dowody to brak zachowanych stropów grobów, które zachowane są dla późniejszych pochówków. Kryzys Skomplikowana sytuacja z pochówkami- 6 typów Okres przejściowy - wyróżnikiem tego okresu jest odmienna ceramika, jajowate, duże dzany o płaskiej podstawie, prosta ryta dekoracja, brzuśce lepione ręcznie, szyjki zaś wyciągane na kole
- brak śladów po domach lub jedynie ubogie po szałasach Co wiemy? - szybowe ze sztyletami
- jedynie z ceramiką
- kombinacja typu 1 i 2
- pochówki okazałe
- słabo wyposażone, płytkie
- typ zawierający mieszane cechy typów 1-5 Sztylety z pochówków
męskich Środkowa Epoka Brązu Środkowa EB, rok 2000 p.n.e. to okres całkowitej zmiany jakości kulturowej, "podniesienie standardów" - Jerycho było otoczone murem,
- mur miał grubość ok. 2 m
- domy wewnątrz murów budowane były na terasach, domy miały nieregularne kształty, poprzedzielane były uliczkami
- ropoznano ślady bramy miejskiej
- nasypy fortyfikacji pokrywano zaprawą wapienną Zabudowa miasta Rekonstrukcja murów otaczających miasto Rekonstrukcja zabudowy Jerycha Pochówki - groby zbiorowe 20-40 pochówków,
- komorowe
Wyposażenie:
- 1 pochówek wojownika z bronią - sztylet, toporek,
- znaleziska trójnożnych stołów w grobach, przybory toaletowe w koszykach z wikliny, wazy z alabastru, w jednym z grobów znaleziono drewniane łoże
- zmarłych chowano na matach, często nimi przykrywając -Brak dowodów na znajomośc pisma przez mieszkańców Jerycha
- W tym okresie na tle obszaru było to raczej średniej wielkości miasto
- Koniec tego okresu miał charakter gwałtowny, o czym świadczy warstwa spalenizny, potem nastąpił okres erozji Rodzina z Jerycha - gospodarka musiała funkcjonować podobnie jak w okresie wcześniejszym
- jedynie kilka grobów można z całą pewnością datować na ten okres dzięki zachowanym naczyniom - w tej fazie zbudowa zajmowała prawdopodobnie jedynie centralną część wzgórza,
- na ten okres datowane są jedynie trzy budynki,
- jednym z tych budynków miał się znajdować domniemany pałac, który miał stać w centrum tellu,
- ropoznano również kamienne pozostałości po systemie kanalizacji
- niewiele śladów po zabudowaniach obronnych, wydaje się, że nie wybudowano nowych II poł. XV stulecia Budownictwo A poza osadnictwem... Bitwa pod Jerycho Według Biblii miało to mieć miejsce w latach 1220-1200 p.n.e.
Po stronie Izraelitów wlczyć miało 40 tys. wojowników Dziękuję za uwagę Jerycho Heroda W biblii Jerycho opisyane jest jako Miasto Palmowych Drzew - Herod miał płacić za ten obszar lenno Kleopatrze i Markowi Antoniuszowi
- W Biblii został opisany również pobyt Jezusa w Jerycho
- Jerecho miało być miejscem śmierci Heroda Pozostałości po Jerychu Heroda Pozostałości po zabudowaniach Jerycha Plan Pałacu Zmiowego Heroda
Full transcript