Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Alles introdukton og reklameteaser

No description
by

Jacob Simonsen

on 25 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Alles introdukton og reklameteaser

Treenigheden
Fader
Søn
Helligånd
Gud
Gud
Gud
Faderen er skaberen
HERREN!
Herren den almægtige!
Gud den almægtige!
Femte Mosebog kap.6
v4 Hør, Israel! Herren vor Gud, Herren er én.
v5 Derfor skal du elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele din styrke.
Matt. kap.3
v16
Men da Jesus var døbt, steg han straks op fra vandet, og se, himlene åbnede sig over ham, og han så Guds ånd dale ned ligesom en due og komme over sig;
v17
og der lød en røst fra himlene: »Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag!«
Joh. kap.10
v29
Det, min fader har givet mig, er større end alt andet, og ingen kan rive det ud af min faders hånd.
v30
Jeg og Faderen er ét.«
v31
Atter samlede jøderne sten op for at stene ham.

Anklagen for gudsbespottelse

v32
Jesus sagde til dem: »Mange gode gerninger fra Faderen har jeg vist jer; hvilken af de gerninger vil I stene mig for?«
v33
Jøderne svarede ham: »Det er ikke for nogen god gerning, vi vil stene dig, men for bespottelse, fordi du, der er et menneske, gør dig selv til Gud.«
A Rough Analogy

About 20 years ago, Dr. Harold Willmington (Liberty University) shared an analogy he had heard with his students, comparing the Trinity to a book. For example, a book has length, width, and thickness. The length is not the book’s width, the width is not the book’s thickness. These three dimensions can be described separately, yet they are connected together. If you remove one dimension, you are no longer describing a book. In the same way, the Godhead has three separate members that are connected together, and if you try to remove one you no longer have the Godhead.
Ham, der blev født af jomfru Maria!
undfanget ved Helligånden!
Ham, der gik rundt i Israel...
og fortalte om Gud!
Og helbredte de syge...
og blev slået ihjel...
på et kors...
...og opstod fra de døde!
Den
, der svævede over vandene...
Den, der dalede ned over Jesus,
ved hans dåb.
Den, der fik alle disciplene til
at tale alle mulige sprog!..
Den, der er vores hjælper...
Vi kan ikke komme til solen...
1. Vi kan endnu ikke rejse så langt!
2. Vi smelter, hvis vi kommer for tæt på!
af 2 grunde:
Men solen kan komme til os!
Som lys!
Vi kan ikke komme til Gud...
Men Gud kan komme til os!
Som lys!
Joh. kap.9,5
"Mens jeg er i verden, er jeg verdens lys."
Vi kan ikke selv komme til Gud.
Han må nødvendigvis komme til os...
...komme ned på vores niveau!
Det gjorde Han gennem Jesus!
og lyset er Jesus!
ligesom varmen er fra solen...
På samme måde kan man sige, at Helligånden er fra Gud
I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.
Han var i begyndelsen hos Gud.
Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er.
I ham var liv, og livet var menneskers lys.
Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke.
Johannesevangeliet .kap.1 vers 1 - 5
Og Ordet blev kød og tog bolig iblandt os,
og vi så hans herlighed, en herlighed, som den Enbårne har den fra Faderen, fuld af nåde og sandhed.

(vers 14)
Peters bekendelse
Matthæusevangeliet kap.16
v13
Da Jesus kom til området ved Cæsarea Filippi, spurgte han sine disciple: »Hvem siger folk, at Menneskesønnen er?«
v14
De svarede: »Nogle siger Johannes Døber, andre Elias, og andre igen Jeremias eller en anden af profeterne.«
v15
Så spurgte han dem: »Men I, hvem siger I, at jeg er?«
v16
Simon Peter svarede: »Du er Kristus, den levende Guds søn.«
v17
Og Jesus sagde til ham: »Salig er du, Simon, Jonas' søn, for det har kød og blod ikke åbenbaret dig, men min fader i himlene.
H O
2
= vand
Vand er solidt når det er is
Vand er flydende når det er vand
Vand er en gas når det er damp
Fader
Første Mosebog kap.1
Verdens skabelse

v1 I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden.

v2 Jorden var dengang tomhed og øde, der var mørke over urdybet, og Guds ånd svævede over vandene.

v3 Gud sagde: »Der skal være lys!« Og der blev lys. v4 Gud så, at lyset var godt.
Søn
Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys.
Lukasevangeliet kap.22
v39
Så brød han op og gik, som han plejede, ud til Oliebjerget, og disciplene fulgte med.
v40
Da han kom derud, sagde han til dem: »Bed om ikke at falde i fristelse!«
v41
Og han fjernede sig et stenkast fra dem, faldt på knæ og bad:
v42
»Fader, hvis du vil, så tag dette bæger fra mig. Dog, ske ikke min vilje, men din.«
v43
Da viste en engel fra himlen sig for ham og styrkede ham.
Helligånd
v1
Da pinsedagen kom, var de alle forsamlet.
v2
Og med ét kom der fra himlen en lyd som
af et kraftigt vindstød, og den fyldte hele
huset, hvor de sad.
v3
Og tunger som af ild viste sig for dem,
fordelte sig og satte sig på hver enkelt
af dem.
v4
Da blev de alle fyldt af Helligånden, og de
begyndte at tale på andre tungemål, alt
efter hvad Ånden indgav dem at sige.
Apostlenes Gerninger kap.2
Fader, Søn og Helligånd
Hvorfor det er vigtigt at tale om treenigheden!
Et bål består af...
Lys
Varme
Anden Petersbrev kap.1

v17
For han modtog ære og herlighed af Gud Fader, da der lød en røst til ham fra den ophøjede herlighed: »Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag.«
Johannesevangeliet kap.8
v58
Jesus sagde til dem: »Sandelig, sandelig siger jeg jer: Jeg er, før Abraham blev født.«
v59
Da tog de sten op for at kaste dem på ham;
v3 Da sagde Peter: »Ananias, hvorfor har Satan fyldt dit hjerte, så du har løjet for Helligånden og stukket nogle af pengene for jorden til side? v4 Var jorden ikke din før salget? Og havde du ikke rådighed over pengene efter salget? Hvordan kunne du finde på at gøre dette? Det er ikke mennesker, men Gud, du har løjet for.«
Apostlenes Gerninger kap.5
Flammer
Vand har altså 3 fremtrædelsesformer
Matthæusevangeliet kap.28
v18
Og Jesus trådte frem, og talte til dem og sagde:
"Mig er givet at magt i himlen og på jorden.
v19
Gå derfor hen og gør alle folkeslag til mine disciple, idet i døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn"
Dåben
v1 I de dage træder Johannes Døber frem og prædiker i Judæas ørken:
v2 »Omvend jer, for Himmeriget er kommet nær!« v3 Det er ham, der er talt om ved profeten Esajas, der siger:
Der er en, der råber i ørkenen:
Ban Herrens vej,
gør hans stier jævne!
v4 Johannes bar klæder af kamelhår og havde et læderbælte om livet, og hans føde var græshopper og vildhonning.
v5 Da drog Jerusalem og hele Judæa og hele Jordanegnen ud til ham,
v6 og de blev døbt af ham i Jordanfloden, idet de bekendte deres synder.
Dåb?
Hvad minder dåb om?..
v11 Jeg døber jer med vand til omvendelse; men han, som kommer efter mig, er stærkere end jeg, og jeg er ikke værdig til at bære på hans sko. Han skal døbe jer med Helligånden og ild.

v13 Da kommer Jesus fra Galilæa til Johannes ved Jordan for at blive døbt af ham.
v14 Men Johannes ville hindre ham i det og sagde: »Jeg trænger til at blive døbt af dig, og du kommer til mig?«
v15 Men Jesus svarede ham: »Lad det nu ske! For således bør vi opfylde al retfærdighed.« Så føjede han ham.
v16 Men da Jesus var døbt, steg han straks op fra vandet, og se, himlene åbnede sig over ham, og han så Guds ånd dale ned ligesom en due og komme over sig;
v17 og der lød en røst fra himlene: »Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag!«
Matthæusevangeliet kapitel 3
Full transcript