Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ecologie

Bovenbouw
by

Wietske Logtenberg

on 8 November 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ecologie

Ecologie
populatie
populatie grafieken
Biotisch
Abiotisch
Populatie
Levensgemeenschap
Ecosysteem
Biosfeer
Voedselketen
Voedselweb

Biotoop
Habitat
Niche
Wat weet je (nog)?
Een ecoloog wil het aantal konijnen in een bepaald afgeschermd natuurgebied gaan bepalen. Hiervoor gebruikt hij de methode van vangen, merken en terugvangen.

Bij de eerste vangst vangt de ecoloog in totaal 44 konijnen, die vervolgens een ring om de poten krijgen. Deze konijnen worden weer losgelaten. Een week later vangt hij opnieuw konijnen. Dit keer 34 stuks, waarvan er 4 een ring om de poten hebben.

Bereken de grootte van de konijnenpopulatie.
Vangen, merken, terugvangen
William wil het aantal egels in een groot stadspark gaan bepalen. Hij gebruikt daarvoor de methode van merken, vangen en weer terugvangen. Met zijn 5 egelvallen vangt hij de eerste keer in totaal 4 egels, die hij markeert met een rode stip. De egels worden weer losgelaten en drie dagen later vangt William weer egels. Hij vangt er nu 6 waarvan 2 egels een stip hebben.

Hoe groot is de populatie egels in het park?
Nog ééntje dan.
.... als een plaag ontstaat

.... voedsel raakt op/ziektes breken uit
.... veel sterfte, misschien uitsterven
.... draagkracht kan dalen
S-curve = voldoende voedsel aanwezig + natuurlijke vijand aanwezig.

J-curve = Voldoende voedsel en geen natuurlijke vijanden.
Wanneer vinden we welke curve?
Wat als J-curve doorzet?
factoren
Geboortecijfer
Sterftecijfer
Immigratie
Emigratie
Beschrijf twee onderzoeken:
Onderzoeksvraag, hypothese, methode en conclusie
Op een weiland van 1 hectare komen op 1 m2 10 paardenbloemen voor. Hoe groot is de totale populatie op dit weiland?
eerste vangst: alle gevangen konijnen worden gemerkt
ALLE gevangen konijnen van de tweede vangst
aantal gemerkte konijnen van tweede vangst
gemerkte konijnen van de tweede vangst : alle gevangen konijnen 2e vangst
= gemerkte konijnen van de eerste vangst : totale populatie
Biotoop = gemengde bossen en naaldbossen, gematigd klimaat
Habitat = in en om de bomen
Niche = eten van nootvruchten, verstoppen hiervan (zaadverspreiding), voedsel voor roofvogels en vossen. Concurrent voor wilde zwijnen, muizen…
Voorbeeld: de rode eekhoorn
S-curve
Wat weet je nog?
soorten
1. Neem een A3.
2. Begin een woordweb over hoofdstuk 2.
2. Schrijf/teken zo veel mogelijk in 1 minuut.

3. Geef je A3 door.
4. Vul de A3 van je buur aan.

5. Geef je A3 door.
6. Vul de A3 van je buur aan.
door
geef
samen
vatting
onderzoek met populaties
Zijn zee-egels een beperkende factor voor zeewier?
Wat is de hypothese?
(dit kun je afleiden uit de methode)

Beschrijf de resultaten.
Welke conclusie kan je trekken?

Beeldmateriaal
Exoten - verstoring evenwicht
Klimaat - (a) biotische factoren
Oceanen - voedselweb en energiestromen
Kwetsbare natuur: successie en dynamiek in ecosystemen
Schrijf een onderschrift.
PO
Kies je onderwerp
Wat?
wetenschappelijke poster
1 x presentatie

Hoe?
Practicum A - blz 64 - Waterdieren
Practicum B - blz 65 - Korstmossen
Je schrijft vooraf een werkplan

Wie?
drietallen volgens lootjes

Beoordeling?
volgens rubric Poster
Aan het einde van deze les
Heb je een team.
Heb je een onderzoeksvraag.
Heb je een hypothese.
Heb je een werkplan voor morgen.
Ecosystemen
Voedselpiramides

Wat mist hier?
Waardoor raakt energie verloren?

Piramide van energie

Energieverlies door:
Dissimilatie
Uitwerpselen
Afgestorven weefsel

Zet pijlen hoe de energie stroomt.

Energiestromen

Welke is van een planteneter en welke is van een vleeseter?

Energiestromen
I = ingestion
F = faeces
A = assimilation
P = production
R = respiration
1
2
Wat voor ecosysteem kan dit zijn?

Piramide van aantallen

PO
Planning
Heb je een werkplan? zie handleiding vaardigheden op SOM

Hoe ga je gegevens noteren?

Maak een logboek zie handleiding

Denk eraan, als je voedsel hebt wat vocht bevat, dat je daar ook een 'controle' van maakt.

Let erop dat in je verslag de vragen van blz 94 verwerkt moeten zijn.
* kies één iemand die bekerglazen haalt uit het kabinet
* kies één iemand die de meelwormen komt tellen
* kies één iemand die tegelijkertijd het voedsel snijdt (niet te kleine stukjes) en weegt

Verzamelen gegevens
Opruimen
Alles wat je hebt gepakt, breng je terug naar waar je het vandaan hebt.
Elastiekjes ook terug op de materialentafel.

Meelwormen terug in het bakje.

Afval in de prullenbak.
In je werkplan heb je aangegeven wat je gaat meten.
Controleer of je met die gegevens tot een stroomschema kan komen.
PO
Vandaag weet je ...
welk PO we bij dit hoofdstuk gaan doen.

wie PO Gedrag gaat presenteren.

criteria voor de definitie en indeling van soorten.
startopdracht - blz 40
Opdracht 1 individueel

Opdracht 2 - 8 aan tafel

Opdracht 9 klassikaal
5 min
10 min
10 min
De tolerantiecurve voor temperatuur laat zien bij welke temperaturen de populatie nog net kan overleven (tolerantiegrenzen). De meeste vissen leven in het optimumgebied.
Vandaag ken / kun je....
... omschrijven wat soorten, populaties, niches, en habitats zijn.
... omschrijven hoe mensen populaties kunnen beïnvloeden.
... omschrijven wat de begrenzing is van een populatie.
... beschrijven van de invloed is van (a)biotische factoren op soorten.
CONCLUSIE
Als beide soorten verwijderd zijn, groeit er het meeste zeewier.
Zee-egels en patella's lijken een beperkende factor.

Als alleen patella's worden weggehaald, is er nog steeds minimale bedekking door zeewier.

Als de zee-egels worden weggehaald, is de bedekking door zeewier significant toegenomen. Zee-egels zijn de meest beperkende factor voor de groei van zeewier.
Dat kun je doen door...
de titels van de paragraaf op te schrijven

hierbij alle kennis die je over dit onderwerp hebt er om heen te schrijven

de kopjes binnen de paragraaf hieronder te schrijven

daaronder de kern van die subparagraaf op te schrijven


waarbij je gebruik maakt van de dik gedrukte woorden

geef ze eventueel onder de kern weer en geef de definitie
verspreiding
toegankelijkheid gebied

tijd

gedrag

biotische factoren

abiotische factoren
dichtheid
Verklaar de verspreidingspatronen.
overlevingscurve
onderschrift...?
ik heb een voldoende voor de toets
opgaven 2.1 - 2.3
TS 2.1 - 2.3
+ per paragraaf 4 opgaven
ga op zoek naar verbindingswoorden
en opsommingen
Wat valt je op?
vormen van een biologisch evenwicht
Wat moet je na deze week kunnen?
beschrijven wat de invloed is van (a) biotische factoren op soorten.

uitleggen wat symbiose is

voedselrelaties in voedselwebben onderscheiden

uitleggen wat effecten zijn van giftige stoffen in een voedselketen

componenten van ecosystemen benoemen

verbanden in ecosystemen herkennen

verschillen tussen ecosystemen beschrijven
Na deze les kun je....
componenten van ecosystemen benoemen.

beschrijven wat draagkracht is.

voorbeelden van verstoringen noemen en hun effect beschrijven.leerdoelen
je kunt criteria voor de definitie en indeling van soorten noemen

je weet hoe binominale naamgeving werkt

Reproductieve isolatie
Biologische factoren die voorkomen dat twee leden van dezelfde soort vruchtbare nakomelingen krijgen.
Postzygotische barrières
Habitat
Tijd
Gedrag
Mechanisch
Levensvatbaarheid
Vruchtbaarheid
Nageslacht steriel
Prezygotische barrières
de totale populatie
44
34
4
374
leerdoelen
beschrijven wat de invloed is van (a)biotische factoren op soorten

beschrijven wat van invloed kan zijn op de verspreiding van populaties

uitleggen wat symbiose is

voedselrelaties in voedselwebben onderscheiden
Omschrijf wat draagkracht is.
De maximale populatie die gedragen kan worden door de hoeveelheid beschikbare bronnen van een bepaald gebied.
Pieken lynx volgen pieken haas.
Lynx specialiseert in haas, reproductie van de lynx duurt even.

* voedseltekort in de winter
* andere predatoren dan de lynx overexploiteren de haas
* zonnevlekken - minder ozon - meer UV - planten produceren meer UV-blokkkerende chemicaliën i.p.v. herbivoorafschrikkende
Na vorige les kon jij...
voedselpiramides als model hanteren

beschrijven hoe energie door een ecosysteem stroomt

uitleggen hoe productie (in ecologische zin) vergroot kan worden

herbivoor met parasieten
meest voorkomend:
veel planten, herbivoren, weinig predatoren
bos met grote bomen
draagkracht
een groep individuen van één soort die zich kunnen voortplanten
populatiegrootte
immigratie
geboorte
emigratie
sterfte
bepaald door
kan geremd worden door
relaties
leerdoelen
je kan voedselrelaties in voedselwebben onderscheiden

je kan uitleggen wat symbiose is

je kan de verschillende vormen van symbiose beschrijven


je kunt het effect van verstoringen van voedselketens beschrijven, zoals het gebruik van gifstoffen door de mens
mutualisme
commensalisme
epifytisme
parasitisme
+/+
+/0

+/-
Full transcript