Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kemi

No description
by

Anne Johannessen

on 4 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kemi

Kemi Forsøg med vand og calcium Jeg hældte en lille smule vand i et reagensglas, og målte pH-værdi, så på klarheden og målte temperaturen. Det var neutralt, var helt klart og havde en temperatur på omkring 20 grader. Derefter tilsatte jeg Ca - calcium. Vi satte en glasplade oven på reagensglasset, og efter lidt tid satte vi ild til den gas, der boblede op. Det lille "blaf" indikerede, at det var hydrogen.
Reaktionsligningen er:
Ca + H2O --> H2 (gas) + Ca(OH)2 (calcium-hydroxid)
Der skal være to OH-grupper, for at OH- går op med Ca++ og bliver neutral.

Målinger af vandet:
Før Efter (tilsætning af Ca)
pH 7 14

Klarhed Klar Helt hvid - kalkfarvet

Temperatur 20 grader 35 grader Calciumcarbid + H2O Vi hældte vand i et reagensglas, så der er omkring 3/4 fyldt. Så puttede vi et par små klumper calciumcarbid i, og satte en prop med et enkelt hul i. I det ene hul skal der sidde et spidst glasrør med den spidse ende opad. Så satte vi ild den den gas, der kommer op af glasrøret. Der vil komme en meget skart og lysende flamme, som kan lyse et par minutter inden den går ud. Det er også sådan en flamme, man bruger til svejsning.
Reaktionsligningen er:
CaC2 + 2H2O --> C2H2 + Ca(OH)2 Acetylen Calciumhydroxid
Der skal være to OH-grupper, for at OH- går op med Ca++ og bliver neutral. Måling af vandet: Før Efter tilsætning af CaC2
pH 7 14

Klarhed Klar Hvid - kalkfarvet

Temperatur 20 grader 35 grader Påvisning af syre-ion Neutralisation I dette forsøg er laboratoie-sikkerhed vigtig:
En opstilling som på billedet stilles op:
En magnetomrører sættes til strøm. 40 ml. 1 mol HCl -
saltsyre hældes i kolben
overn på omrøreren, og
et par CO2 idikator dryp-
pes i. Når omrøreren
tændes, ved væsken
farves lyserød, da det er
en syre. 20 ml. 2 mol
NaOH - natriumhydroxid
tilsættes, og farven aflæses.
Hvis den stadig er rød, tilsættes der et par dråber NaOH med en pipette, til væsken er gul - omvendt hvis den er blå. Når væsken er gul måler man pH-værdien med pH-papir for at være sikker.
Når man neutraliserer en base og en syre vil man altid få H2O + en form for salt. NaOH + HCl bliver til NaCl - køkkensalt. Hvis man fordampede væsken, ville man altså på ganske almindeligt køkkensalt. Reaktionsligningen er:
HCl + NaOH --> H2O + NaCl Kemisk analyse Hvis disse 8 stoffer er hældt på 8 forskellige flasker, kan man ved hjælp af få midler bestemme, hvad der er hvad:
Saltsyre HCl
Svovlsyre H2SO4
Salpetersyre HNO3
Natrium-hydroxid - NaOH
Vand - H2O
Natrium-chlorid NaCl
Natrium-sulfat NaSO4
Natrium-Nitrat - NaNO3
De midler, man kan bruge til at undersøge kemikalierne er:
pH-papir til at se, om stofferne er neutrale, sure eller basiske
AgNO3. Hvis væsken danner hvidt bundfald, indeholder den Cl-ioner
BaCl2. Hvis væsken danner hvidt bundfald, indeholder den SO4--ioner
Nitron-opgølsning. Hvis væsken danner hvidt bundfald, indeholder den NO3- ioner. Nitratreagens - C20H16N3 - er en heterocyklisk forbindelse - en dobbeltmolekyle, der hænger sammen.
De tre nederste stoffer er salte, hvilket betyder, at de er neutrale. Hvis man kan se, at stoffet er neutralt, er det altså enten en af de tre salte eller vand. Hvis stoffet er basisk slutter det med OH, og hvis det er en syre starter det med H. Når man har fundet ud af, hvor det ligger på pH-skalaen, kan man prøve sig frem med AgNO3, BaCl2 og nitronoplæsning for at finde ud af, hvad det er for et stof. Neutralisation Når man blander en syre og en base i et ligeligt forhold, vil man få en neutral væske. Man vil altid få H2O
+ en form for salt. Hvis man
blander to giftige ting som
saltsyre - HCl og natrium-
hydroxid - NaOH får man
ganske almindeligt køkken-
salt. Hvis man blander salt-
syre og ammoniak får man
salmiaklakridspulver. Når
man har neutraliseret
to væsker kan man altså fordampe den neurale væske, og så vil man have et salt. I dette skema ses formlerne for de salte, der kan
dannes af positive metal-ioner og negative syrerest-
ioner. Salte Grundstoffers farveflamme Forskellige grundstoffer har forskellige farveflammer.
I skemaet nedenfor kan man se, hvilke grundstoffers flamme, der har hvilke farver: Opløsning af NaCl Natriumchlorid er opbygget af Na+ ioner og Cl- ioner.
Ionerne i natriumchlorid sidder i et fast mønster i et iongitter. Man kan opløse natriumchlorid på 2 måder:
Man kon opløse NaCl i vand. På den måde bevæger vandmolekylerne sig ind mellem ionerne og ødelægger iongitteret. Na+ og Cl- kan nu frit bevæge sig omkring, og nu kan det lede elektrisk strøm.
Man kan også opvarme Det. Når man opvarmer noget udvides det, og ionerne, som sidder fast i iongitteret, vil vibrere mere og mere ind til vibrationenerne bliver så kraftige, at gitteret går i stykker. Nu kan Na+ og Cl- frit bevæge sig rundt, og det kan også lede strøm. Vigtige begreber Forsøg Perspektivering Neutralisation Hvis man skal neutralisere en syre eller base, kan det også ske ved, at man tilsætter vand. Så skal der bare meget mere vand til. Hvis man f.eks. på arbejdet får et basisk stof ned over sig, eller man i fysik får nogle stærkt basiske dampe op i næsen, skal man på hospitalet. Der bliver man spulet med vand i adskillelige timer for at neutralisere det. Calciumcarbid + H2O - svejsning Den flamme, der opstod da man puttede calcium-carbid i vand, bruges til svejsning, og den kaldes acetylen. Acetylen er ekstremt brandfarligt når det blandes med oxygen.
I gamle dage brugte man acetylen som cykellygte: Man tændte en lille flamme når man cyklede afsted, og så brændte den ud mens man cyklede. Kemiske analyser Kemiske analyser bruges blandt andet på hospitaler og inden for politiets arbejde. Kemiske analyser kan påvise bestemte stoffer i blodet, eller afsløre gift eller andet, der ikke skulle være der.
Ved at tilsætte forskellige stoffer, kan man påvise ting ved at se kemikaliernes reaktioner.
Kemiske analyser bruges altså til at identificerer forskellige stoffer ud fra kemiske reaktioner i det virkelige liv. Rengøringsmidler Sæbe og andre rengøringsmidler er også kemi. F.eks.
fremstilles sæbe ved, at olie eller fedtstod blev kogt
sammen med en base f.eks. natronlus eller kalilud.
Så sker der der, det hedder forsæbning.
Full transcript