Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Нийгмийн бодлого гэж юу вэ?

No description
by

Ariunaa Erdenebold

on 24 February 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Нийгмийн бодлого гэж юу вэ?

Нийгмийн бодлого гэдэг холбоо үг мэргэжлийн эрдэмтдийн нэр томъёо судлал , олон нийтийн үгсийн санд тодорхой тусгалаа олсон төдийгүй нийгмийн давхраа , бүтцийг тодорхойлоход нийтлэг хэрэглэгддэг нэр томъёонуудын нэг.
Практик талаас нь авч үзвэл нийгмийн бодлого гэж гол төлөв хүн амын амьдралын сайн сайхан байдлыг хангахад чиглэсэн тодорхой арга хэмжээний цогцыг ойлгодог .

Нийгмийн бодлого нь
нийгмийн асуудал болон нийгмийн эрсдлийг угтан хариу үйлчлэл үзүүлэхэд чиглэдэг. Нийгмийн асуудлын төрөл, хүндрэлтэй тал, үргэлжлэх хугацаа, цар хэмжээ, тулгамдсан байдал нь нийгмийн бодлогын хэрхэн хэрэгжих үндэслэл болдог.Нийгмийн бодлого нь олон талт үл явц, бүтцээрээ нарийн нийлмэл үзэгдэл болохын хувд зөвхөн ганц хоёр үзүүлэлт шалгуураар жишээ нь: цалин хөлс , ажилгүйдлийн түвшингээр нь түүний төлөв байдалд бодит бөгөөд бүрэн гүйцэт үнэлэлт өгөх бололцоогүй.
Thank you!
Агуулга:

Нийгмийн бодлогын тодорхойлолтууд:
Нийгмийн бодлогын судлах зүйл
нийгмийн бодлогын онцлог
Нийгмийн төлөвлөлт гэж юу вэ?
Эрүүл мэндийн бодлого
Боловсролын бодлого
Нийгмийн хамгааллын бодлого

Нийгмийн бодлого нь
нийгмийн асуудал болон нийгмийн эрсдлийг угтан хариу үйлчлэл үзүүлэхэд чиглэдэг. Нийгмийн асуудлын төрөл, хүндрэлтэй тал, үргэлжлэх хугацаа, цар хэмжээ, тулгамдсан байдал нь нийгмийн бодлогын хэрхэн хэрэгжих үндэслэл болдог.Нийгмийн бодлого гэж юу вэ?
Нийгмийн бодлого
гэдэг нь хүн бүр хэрэгцээгээ хангах тааламжтай нөхцөл үнэт зүйлийн тогтолцоог бий болгох төрийн нэн чухал чиг үүргийг практикт хэрэгжүүлэх хүрээ мөн.
Нийгмийн бодлого нь шинжлэх ухааны байр сууринаас үзвэл хүн, түүний амьдралын чанар , аюулгүй байдлыг хангахад чиглэсэн тодорхой арга хэмжээний тогтолцоо юм.
Хөгжлийн тухай үндэсний хэмжээний зорилгыг ханган биелүүлэхийн тулд хувь хүн , өрх гэр , олон нийтийн байгууллагууд зэрэг нийгмийн үндсэн нэгжүүдийг дайчлахад чиглэгдсэн хөгжлийн бодлогын бүрэлдэхүүн хэсгийг
нийгмийн бодлого
гэнэ.
Хөгжлийн тухай үндэсний хэмжээний зорилгыг ханган биелүүлэхийн тулд хувь хүн , өрх гэр , олон нийтийн байгууллагууд зэрэг нийгмийн үндсэн нэгжүүдийг дайчлахад чиглэгдсэн хөгжлийн бодлогын бүрэлдэхүүн хэсгийг
нийгмийн бодлого
гэнэ.
Нийгмийн бодлогын объект ба судлах зүйл нь
шугаман бус , олон түвшинтэй тогтолцооллог шинжтэй. Эдгээр нь:
Боловсрол , эрүүл мэнд, соёл, спорт, жуучлал, орон сууцны хангамж
Хөдөлмөрийн засаг захиргаа , ажил эрхлэлт, ажилгүйдэл
Нийгмийн хамгаалал
Нийгмийн түншлэл
Хөлс төлөлт, хөдөлмөр хамгаалал
Нийгмийн даатгал
Тэтгэвэрийн тогтолцоо бүгд нийгмийн бодлогын хүрээнд судлагдаж хэрэгжинэ.
Нийгмийн бодлогын онцлог нь:
Нийгмийн бодлого нь
шинжлэх ухааны үндэстэй , хүн амын бодит амьдралаас улбаалсан, сайтар бодож боловсруулсан бүхэл бүтэн тогтолцоог шаардах бөгөөд тэр хүрээнд зориуд зохион байгуулсан арга хэмжээгээр дамжуулан хүн амын амьдралын сайн сайхан байдлыг бий болгоод зогсохгүй нийгмийн цаашдын хөгжлийн суурь болох хүний чадавхийг хөглөж авъяас, чадвар, ур ухааныг нь нээн хэрэгжүүлэх өргөн боломжыг бүрдүүлдэгээрээ онцлог юм.

Нийгмийн төлөвлөлт бол
нийгмийн үйл явцыг хөгжүүлэх зорилго үзүүлэлт , даалгавар (хугацаа , хурдац, тэнцвэр) тэдгээрийг амьдралд хэрэгжүүлэх үндсэн хэрэгслийг шинжлэх ухааны үндэстэй тодорхойлох явдал юм.
Төлөвлөлтийн явцад эрх зүй технологи эдийн засгийн болон бусад хэм хэмжээ хамаарлыг нэгдмэл тогтолцоонд авч үзэн тэдгээрийг гэрээ баримт бичгээр бататгах албан ёсны болон аяндаа харилцан үйлчлэлцэх үйл явц уламжлал зэргийг тооцон суурилсан албан ёсны бус зохион байгуулалтыг зөв уялдуулах шаардлагатай .
Нийгмийн төлөвлөлт нь нөлөөллийн обьект тус бүрийн тоо чанарын шинж зорилгыг тодорхойлж нийгмийн амьдралын хүрээний өвөрмөц онцлогыг олж харах бололцоо олгодог.
Төлөвлөлтийн үед нутаг дэвсгэр-засаг захиргаа үндэсгий ба газар зүйн онцлогийг харгалзан үзэх нь чухал юм.
Нийгмийн төлөвлөлт урт хугацааны зорилтот нийгмийн хөтөлбөрүүдийн тэргүүлэх чиглэл төрөл цар хэмжээг тодорхойлно.Нийгмийн төлөвлөлт урт хугацааны зорилтот нийгмийн хөтөлбөрүүдийн тэргүүлэх чиглэл төрөл цар хэмжээг тодорхойлно.
Эрүүл мэндийн бодлогын дэлхийн хандлага :

Эрүүл мэндийн бодлого нь
эрүүл мэндийн эх үүсвэр, хэрэгцээ , улс төрийн бодлогууд зохицсон үйл ажиллагааны хэмжүүр тэргүүлэх чиглэлийг боловсруулсан албан ёсны баримт бичиг үйл явц мөн.
Эрүүл мэндийн бодлогын гол зорилго нь хүн амын эрүүл мэндийн бодлогыг сайжруулах, эрүүл мэндийн салбарын үр ашгийн байдал өртгийн хэмнэлт өвчтөнд үзүүлэх үйлчилгээний тэгш байдлыг хангахад оршино гэж дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын баримт бичгүүдэд тодорхойлж байна.

1998 онд дэлхийн эрүүл мэндийн чуулганаар баталсан бүх нийтийн эрүүл мэндийн бодлого- XXI зуунд баримт бичигт дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын гишүүн орнуудыг эрүүл мэндийн бодлогын үндсэн чиглэлийг тодорхойлж байх тухай заасан юм. Иймд гишүүн орнууд дараах асуудлыг бодлогодоо зайлшгүй тусгана.

Үүнд:
Бүх насны бүлэгт эрүүл мэндийн тусламжыг хүртээмжтэй үзүүлж , чанарыг дээшлүүлэх ,
Өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх хянах эрүүл мэндийг сайжруулах
Эрүүл мэндийн тогтолцооны тасралтгүй байдал хөгжлийг хангах , эрх зүйн зохицуулалтыг дэмжих
Эрүүл мэндийн мэдээллийн тогтолцоог хөгжүүлэх, идэвхитэй тандалтыг хөжүүлэх
Судалгааг дэмжиж үр дүнг ашиглах
Эрүүл мэндийн хүний нөөцийг бүрдүүлэх , дэмжих
Тохиромжтой тасралтгүй санхүүжилтыг баталгаажуулах


Эрүүл мэндийн талаарх монгол улсын төрийн бодлого:
Монгол улсын төрөөс эрүүл мэндийн талаар баримтлах бодлогын гол зорилго нь эрүүл мэндийн үйлчилгээг урьдчилан сэргийлэх ажлын чанарыг олон улсын стандартын түвшинд хүргэж , хүн амыг эрүүлжүүлэх дундаж наслалтыг уртасгахад чиглэж байна.

Боловсролын бодлогын дэлхийн хандлага:

Орчин үеийн боловсрол нь нийгмийн тулгамдсан олон асуудлыг шийдвэрлэх хэрэгсэл болоод зохисохгүй хувь хүн амьдрал , үйл ажиллагааны нэгэн үе шат болж байна. ямар ч оронд нийгэм эдийн засаг, улс төр . төрийн байгуулал , түүнчлэн соёл түүхийн болон үндэсний онцлог боловсролоор дамжиж илэрдэг. Энэ салбарын хүрээнд төрөөс хэрэгжүүлэх бодлогын гол зорилго нь иргэн бүрт боловсрол эзэмших нөхцөл орчинг бүрдүүлэх төдийгүй иргэни нийгэм эдийн засгийн хөгжлийн хэрэгцээг боловсрол нь бүтэц үйл ажиллагаа чанараа бүрэн хангах явдал юм.

боловсролыг төрийн ивээл дэмжлэг зохицуулалт төрболовсролыг төрийн ивээл дэмжлэг зохицуулалт төр олон нийтийн хяналтад болгох.
Иргэдийг сурч боловсроход үндэс угсаа хэл арьсны өнгө нас хүйс нийгмийн гарал байдал хөрөнгө чинээ шашин шүтлэг үзэл бодлоор нь ялгаварлан гадуурхахгүй байх
Төрөөс бүх нийтийн ерөнхий боловсролыг иргэдэд төлбөргүй болгох
Иргэдэд суурь боловсролыг заавал эзэмшүүлэх
Хүүхдэд зохих шатны боловсрол эзэмшүүлж тэднийг ажил амьдралд бэлтгэх нь эцэг эх асран хамгаалагчын үүрнг гэж үзэх
Боловсролыг үйл ажиллагааг хэвийн жигд явуулах нөхцөл орчин бүрдүүлэх, багш мэргэжлийн нэр хүндийг дээшлүүлж багшийн хөдөлмөрийг бодитой үнэлэ олон нийтийн хяналтад болгох.
Иргэдийг сурч боловсроход үндэс угсаа хэл арьсны өнгө нас хүйс нийгмийн гарал байдал хөрөнгө чинээ шашин шүтлэг үзэл бодлоор нь ялгаварлан гадуурхахгүй байх
Төрөөс бүх нийтийн ерөнхий боловсролыг иргэдэд төлбөргүй болгох
Иргэдэд суурь боловсролыг заавал эзэмшүүлэх
Хүүхдэд зохих шатны боловсрол эзэмшүүлж тэднийг ажил амьдралд бэлтгэх нь эцэг эх асран хамгаалагчын үүрнг гэж үзэх
Боловсролыг үйл ажиллагааг хэвийн жигд явуулах нөхцөл орчин бүрдүүлэх, багш мэргэжлийн нэр хүндийг дээшлүүлж багшийн хөдөлмөрийг бодитой үнэлэх

Боловсролыг төрийн ивээл дэмжлэг зохицуулалт төр олон нийтийн хяналтад болгох

Иргэдийг сурч боловсроход үндэс угсаа хэл арьсны өнгө нас хүйс нийгмийн гарал байдал хөрөнгө чинээ шашин шүтлэг үзэл бодлоор нь ялгаварлан гадуурхахгүй байх

Төрөөс бүх нийтийн ерөнхий боловсролыг иргэдэд төлбөргүй болгох
Иргэдэд суурь боловсролыг заавал эзэмшүүлэх

Хүүхдэд зохих шатны боловсрол эзэмшүүлж тэднийг ажил амьдралд бэлтгэх нь эцэг эх асран хамгаалагчын үүрнг гэж үзэх

Боловсролыг үйл ажиллагааг хэвийн жигд явуулах нөхцөл орчин бүрдүүлэх, багш мэргэжлийн нэр хүндийг дээшлүүлж багшийн хөдөлмөрийг бодитой үнэлэх

Боловсролыг төрийн ивээл дэмжлэг зохицуулалт төр олон нийтийн хяналтад болгох.

Иргэдийг сурч боловсроход үндэс угсаа хэл арьсны өнгө нас хүйс нийгмийн гарал байдал хөрөнгө чинээ шашин шүтлэг үзэл бодлоор нь ялгаварлан гадуурхахгүй байх

Төрөөс бүх нийтийн ерөнхий боловсролыг иргэдэд төлбөргүй болгох

Иргэдэд суурь боловсролыг заавал эзэмшүүлэх

Хүүхдэд зохих шатны боловсрол эзэмшүүлж тэднийг ажил амьдралд бэлтгэх нь эцэг эх асран хамгаалагчын үүрнг гэж үзэх

Боловсролыг үйл ажиллагааг хэвийн жигд явуулах нөхцөл орчин бүрдүүлэх, багш мэргэжлийн нэр хүндийг дээшлүүлж багшийн хөдөлмөрийг бодитой үнэлэх

Нийгмийн хамгааллын бодлого :
Хувь хүн , бүлэг хүн амыг бүхэлд нь нийгмийн аливаа эрсдлээс хамгаалах тэдэнд тохиолдох амьдрал ахуйн тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх нөхцлийг бүрдүүлэх тэдний эрх , эрх чөлөө , ашиг сонирхол, эдийн засгийн бие даасан байдал , нйигмйин сайн сайхныг бий болгон бэхжүүлэхэд чиглэсэн зорилго чиглэлтэй бодлого үйл ажиллагаа нь нийгмийн хамгаалал юм.


Нийгмийн хамгааллын бодлого:
Хувь хүн , бүлэг, хүн амыг бүхэлд нь нийгмийн аливаа эрсдэлээс хамгаалах тэдэнд тохиолдох амьдрал , ахуйн тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх нөхцөлийг бүрдүүлэх тэдний эрх , эрх чөлөө , ашиг сонирхол , эдийн засгийн бие даасан байдал , нийгмийн сайн сайхныг бий болгон бэхжүүлэхэд иглэсэн зорилго чиглэлтэй бодлого , үйл ажиллагааны
нийгмийн хамгаалал
юм.
Ашигласан материал:

Н.Наранчимэг "Нийгмийн бодлого" УБ 2009 он
Ц.Бумхорол "Нийгмийн бодлогын зарим асуудлууд"
https://prezi.com/yxdjq69tv5z9/presentation/

Ийм учраас нийгмийн бодлогыг хэрэгжүүлэхдээ нэг хэсэг чиглэлд туйлшран бусад хэсгийг орхигдуулахгүй хамрах нь чухал.
Нийгмийн бодлого нь
хүний өдөр тутмын амьдралын дор бүрэлдэн буй нөхцөл байдал болох нийгмийн харилцаанд хөндлөнгөөс оролцох төрийн үйлдэл юм.
Full transcript