Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

No description
by

Abrudbányai Melinda

on 1 July 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

Korai feminista olvasatok a magyar irodalomról
értelmiségi szerepminták

Női értelmiségi szerepminták kortárs értelmiségi szerepminták tükrében


Feminista lap Nők Világa

nemzeti értelmiség - művelődés,értelmiségi pálya: erkölcsi védelem
pártértelmiség - félelem a populáris kultúrától

Huszadik Század - „nemzeti értelmiség” – „magyar művelt nő”
Nyugat – Kaffka, Kosztolányi, Babits
Ignotus

kimozdul: külföldi irodalom
- Nem integrálódik
Női egyenjogúság, társadalmi, művészeti szabadságán
mentén határozza meg önmagát

Kánonok , kánonképzési stratégiák
Bédy-Schwimmer Rózsa Mit olvassunk?
Nem magyar szerzők, nem magyar művei
Nemzetközi kánon

(pl. Frank Wedekind, Multatuli)
Antal Sándor (1910. 10. szám)
„ Ha a férfiak nem is törtek a
szépirodalomban lándzsát az új nőért,
mégis van itt egy új, tendenciózus,
feminista szépirodalom, mely imponáló
agresszivitással teszi a nőt embernyi
emberré, egy darab társadalomnak,
életnek, drámának, természetes középpontjába. Csakhogy ezt az irodalmat nők csinálják.”

Fanghné Gyújtó Izabella Olvasmányainkról

Nemzeti kánon
„Jósikától: Abafi. Utolsó Báthory, Csehek
Magyaror-szágon II. Rákóczy Ferencz. Eötvöstől : Gondolatok. Karthausi. Nővérek. A falu jegyzője. Magyarország 1514-ben. Kemény Zsigmondtól : Gyulai Pál. Zord idők. Rajongók. Jókaitól különösen régebbi regényei közül : Az új földesúr. A magyar nábob. Kárpáti Zoltán. Egy az Isten. És mégis mozog a föld. Kőszívű ember fiai.“
+ Petőfi, Tompa, Arany, Biblia

+
Elmozdulás a nemzeti paradigmához képest
- felekezeti irányba
angol, amerikai szerzők munkái
(pl. Channing) és nők levelei

- női Biblia
Irodalomtörténet radikális újraolvasása
Antik drámák
- rekanonizációja

„ Talán kell magyarázni, de nem nehéz, azt, hogy
a költőnőség, mely Szapphótól kezdve Ada Negriig
sok nő nevét tette ismertté, szintén
a nemiség
enyhe parfümjével van körülvéve. (
…) Sőt hozzá
kell vennünk azt, hogy egycsomó szépírónő
azáltal lett ismert, elismert, kinyomtatott
írónővé, hogy
nemi sajátságait nem rejtette véka alá.„Az irodalomban a modern titanizmus első sorban szexuális jellegű: képviselik Musset, Goethe,Byron, Shelley, újabban Zola és végül a leghatározottabb dekadencia és degeneráció a la Oscar Wilde.”

Shakespeare, Charlotte Brontë, Puskin
Mikes Kelemen, Bod Péter stb.
Homérosz

Francia forradalom

Kereszténység
Nőszempontú újraértése
-
implicit kirekesztő stratégiák

- „unitárius" jelző


pl. Walter Whitman, Longfellow

„Töltőtoll” vagy „fakanál” - írónői szerepváltozatok
ÍRÓNŐ


úgy válik legitim szereplehetőséggé, hogy leválasztják a nemiségről, feminitásról
1909 – Selma Lagerlöf irodalmi Nobel-díj
(Selma Lagerlöf és Ellen Key)

mozgalmi szempont


„Nem akarok messze menni, hogy példákat mutassak,
mennyire meg fér a gazdasszonykodás, házi dolog, sütés, főzés, varrás vagy gyermek ápolás a közérdek iránti érdeklődéssel, tépelődéssel, vagy éppen irodalmi munkássággal is
— hanem rámutatok két főmunkatársunkra.(...) ―Szeretném tudni,
mit ártott pl. Fanghné Gyújtó Izabella háziasszonyi voltának, hogy házi kötelességeinek lelkiismeretes teljesítése mellett, a magyar irodalmat is gazdagította
mély kedélyű, helyes utat mutató regényeivel és novelláival ?!”

Hagyományos női szerepeket produktív módon kiegészítő szereplehetőség

Következtetések
A XX. század elején bekövetkező fordulat a női irodalmi gondolkodásban nem köthető egyetlen fórumhoz, időponthoz vagy néhány írónőhöz, eltérő, polifonikus irodalomszemléletekről és egymás mellett vagy egymás ellenében létező, működő szerepértelmezésekről beszélhetünk.

női kritikusi és irodalomtörténészi szereplehetőség legitimizálási kísérlete
Irodalmat, irodalmi szerepeket leválasztják a nemiségről,
de esztétikai szempontok helyett mozgalmiak

XX. Század elején a nőmozgalom függetlenedni látszik a nemzetépítő politika befolyásoló erejétől

nemzetközi irodalom révén

A magyar feminista nőmozgalom képviselői voltak az első magyar nők, akik önállóan (bármilyen férfi segítség nélkül) és sikeresen vállaltak nyilvánosan szerepet az irodalomban/-ból.

Köszönöm a figyelmet!
Full transcript