Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Bài thuyết trình : Hiện tượng sống thử của sinh viên Trường

No description
by

goctoi43 12345

on 11 July 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Bài thuyết trình : Hiện tượng sống thử của sinh viên Trường

design by Dóri Sirály for Prezi
1.1 Lý do nghiên cứu đề tài:
Nội dung thuyết trình
MÔĐUN 1
Bài thuyết trình :

Hiện tượng sống thử của sinh viên Trường ĐH Sao Đỏ
Nhóm 3 - Lớp QTKD01.03

Thành viên nhóm:
1. Nguyễn Hữu Kính
2. Khúc Văn Lộc
3. Đỗ Thị Khuy

4. Phạm Thị Mai
5. Nguyễn Ngọc Quỳnh
6. Nguyễn Thanh Phương

KẾT CẤU ĐỀ TÀI NC

MôĐun 7: Kết luận và khuyến nghị

MÔĐUN 6: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ

MÔĐUN 5: PHƯƠNG PHÁP VÀ LUẬN CỨ CHỨNG MINH LUẬN ĐIỂM

MÔĐUN 4: VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU VÀ LUẬN ĐIỂM CỦA TÁC GIẢ

Môđun 3: MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI

MôĐun 2: LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU

MÔĐUN 1: MỞ ĐẦU

MôĐun 7: Kết luận và khuyến nghị

MÔĐUN 6: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ

MÔĐUN 5: PHƯƠNG PHÁP VÀ LUẬN CỨ CHỨNG MINH LUẬN ĐIỂM

MÔĐUN 4: VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU VÀ LUẬN ĐIỂM CỦA TÁC GIẢ

Môđun 3: MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI

MôĐun 2: LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU

MÔĐUN 1: MỞ ĐẦU

Chúng tôi đã lựa chọn đề tài nghiên cứu: “Tìm hiểu thực trạng “sống thử” của sinh viên Trường Đại học Sao Đỏ” để đưa vào bài tập nhóm của mình nhằm thấy rõ được thực tiễn quan niệm sống của các bạn sinh viên trong tình yêu cũng như nhằm nghiên cứu nguyên nhân và đưa ra những giải pháp ,cách nhìn đúng đắn và toàn diện hơn về vấn đề này.
MÔĐUN 1

1.2 Ý nghĩa lý thuyết và ý nghĩa thực tiễn
~ Ý nghĩa lý thuyết:
Hiểu đúng về khái niệm sống thử, tìm hiểu nguyên nhân, hậu quả của sống thử

~ Ý nghĩa thực tế:
Biết được thực trạng sống thử trong sinh viên Đại học Sao Đỏ
Tìm ra nguyên nhân, lợi ích, tác hại của sống thử.
Đưa ra giải pháp nhằm nhằm giảm thiểu sống thử.

1.3 Người hưởng lợi từ kết quả nghiên cứu
MÔĐUN 2
2.1 Mô tả quá trình nghiên cứu
- Đối tượng và thời gian NC:
Sinh viên Trường Đại học Sao Đỏ, chúng
tôi tiến hành thu thập thông tin trong 2 tháng.

- Số lượng:
Chúng tôi khảo sát 600 sinh viên gồm: sinh viên năm thứ nhất là 300 sinh viên (chiếm 43,7%), sinh viên năm thứ hai là 300 sinh viên (chiếm 56,3%), Trong 600 sinh viên có 300 sinh viên nam, 300 sinh viên nữ.

2.2 Nghiên cứu trước đây
• Nguyễn Phương Mai (6-6-2013), Đại học Luật Hà Nội, tiểu luận quan niệm về sống thử của sinh viên.
• Bùi Ngọc Phi (2012), Đại học Thành Phố Hồ Chí Minh, đề tài thực trạng sống thử của sinh viên
Việt Nam hiện nay thực trạng và biện pháp.
• Nguyễn Thị Vân (2014), Đại học Huế, nhận thức của sinh viên về vến đề sống thử.

MÔĐUN 3
3.1. Những công việc dự định làm trước mắt
• Tìm hiểu nhận thức của sinh viên về quan niệm sống thử.
• Tỷ lệ sinh viên sống thử tại trường Đại học Sao Đỏ
• Tỷ lệ sinh viên chấp nhận sống thử.
• Tìm hiểu nguyên nhân, những lợi ích, tác hại và kết thúc của việc sống thử trước hôn nhân của sinh viên.
• Mối quan hệ giữa giới tính và việc chấp nhận sống thử của sinh viên.
• Lý do các bạn sinh viên sống thử.
• Đánh giá tình trạng sống thử hiện nay của sinh viên có những ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống và việc học của các bạn.
• Đưa ra giải pháp cho giảm thiểu hiện trạng sống thử

3.2. Những công việc dự định làm lâu dài
• Tuyên truyền cho các bạn sinh viên học sinh biết về sống thử và những mặt lợi hại của sống thử.
Từ đó giúp sinh viên nhận thức đúng đắn hơn về sống thử.
• Hoàn thiện những điểm còn thiếu sót trong đề án.
• Tuyên truyền cho sinh viên về việc sống thử lành mạnh.
• Làm giảm tỷ lệ sống thử trong sinh viên Đại học Sao Đỏ.

MÔĐUN 4
4.1. Câu hỏi nghiên cứu
- Thực trạng sống thử của sinh viên Trường Đại học Sao Đỏ hiện nay như thế nào ?
- Nguyên nhân chính đẫn đến thực trạng sống thử của các bạn sinh viên là gì ?
- Giải pháp nào để giải quyết vấn đề sống thử hiện nay một cách tốt nhất?
Full transcript