Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ekfráze a její ukázky v románu Lord Mord (Urban, 2008)

No description
by

Martina Zbořilová

on 14 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ekfráze a její ukázky v románu Lord Mord (Urban, 2008)

Ekfráze (ecphrasis/ekphrasis)
- z řeckého phrázein – říkat, mluvit, vysvětlovat
literární popis uměleckého díla (Kelly, 1998)
verbální (převážně lit.) reprezentace vizuální reprezentace (Heffernan, 1993)
Lexikon literatury a kultury
rétorický pojem pro označení podrobného popisu určité věci
- později se význam zúžil:
slovesné zobrazení uměleckých děl

Ekfráze a její ukázky v románu Lord Mord
(Urban, 2008)

Ekfráze jako intermediální žánr
ekfráze je žánrem „prostředkujícím“ mezi dvěma médii reprezentace světa, verbálním a vizuálním: jejím účelem tradičně bylo působit na čtenáře tak, aby mu popisovaný obraz vyvstal před očima (Fedrová)
ekfráze je verbální reprezentace prostorového uměleckého díla - malířského, sochařského, méně často i architektonického (Fedrová, Jedličková)

Notional vs. Actual
Notional
popis čistě fiktivního uměleckého díla

Obrazy – Filostratos Starší
vizuální reprezentace verbální reprezentace
-převyprávěním vyprávění (Kemp, 2003)
Actual
popis nebo jinou poetickou či narativní konfrontaci s konkrétním uměleckým dílem, které textu předchází
Lord Mord
Anotace: Existenciální thriller z Prahy na sklonku devatenáctého století. V metropoli zuří konflikt mezi Čechy a Němci, probíhá asanace, Židovské město ohlodávají krysy a parní bagry. Kdo z obyvatel neodejde sám, je vystěhován násilím. Ctihodní Pražané, navyklí vybíjet si stres a zapovězené choutky v nevěstincích bývalého ghetta, se bojí na Josefov chodit, přestože pár tradičních podniků vzdoruje bourání a nadále prodává své vyhlášené holky. Hrabě Arco, jemuž milovaný kout Prahy mizí před očima, se rozhoduje zachránit aspoň jeden jediný dům tím, že ho koupí a odmítne se vystěhovat. Pražská radnice má však na potírání rebelií patent a posílá proti němu své lidi nejdříve po dobrém, pak po zlém. Navíc se uličkami Josefova po nocích promenuje staré židovské strašidlo, vraždící monstrum bez tváře, jemuž se říká Masíčko nebo též Kleinfleisch.
Bez čeho by nebylo
Vizuální popis
Popis domu V pavlači
"Pavlač byla titánská, těžká, ale odlehčená členěním. Lemovala stěnu v několika rovinách (...). Podpíraly ji naznačené, ze zdi jen částečně vystupující hranaté sloupy s dvojitou římsou a obřími, dopředu vinutými volutami hlavic." (Urban, 2008, s. 67)
"Pavlač byla titánská, těžká, ale odlehčená členěním. Lemovala stěnu v několika rovinách (...). Podpíraly ji naznačené, ze zdi jen částečně vystupující hranaté sloupy s dvojitou římsou a obřími, dopředu vinutými volutami hlavic." (Urban, 2008, s. 67)
Porovnání
Ekfráze
"Vešel jsem do dvora současně s lidmi, kteří sem přicházeli z okolních domů. Za okny se (...) objevovala jedna temná hlava za druhou. U přizděné kolny se choulil houfek chudě oblečených lidí, bylo jich asi osm, hovořili vzrušenými, vyděšenými hlasy. Opodál, vedle sudu na děšťovou vodu, ležela v kaluži krve nějaká dívka. Podle polohy těla a nepřirozeně stočené hlavy se dalo hádat na zlomený vaz. Všichni se na ni dívali jako očarovaní, včetně malého děvčátka v modré blůze a s bílým šátkem na krku. Nějaký mladý muž s černým knírkem říkal ostatním, že před půlhodinou ještě žila, viděl ji přicházet" (Urban, 2008, s.144 -145).
"Opodál, vedle sudu na děšťovou vodu, ležela v kaluži krve nějaká dívka. Podle polohy těla a nepřirozeně stočené hlavy se dalo hádat na zlomený vaz. Všichni se na ni dívali jako očarovaní, včetně malého děvčátka v modré blůze a s bílým šátkem na krku. Nějaký mladý muž s černým knírkem říkal ostatním (...)" (Urban, 2008).
Druhy ekfráze v knize
Pinpongová aluze
"Ocitl jsem se pod jednopatrovou budovou s přístěnkem na krakorcích, do štuku byla vymodelována velká židovská hvězda a sdružená oblouková okna nad ní připomínala desky s Božími zákony, které mojžíš obdržel na hoře Sinaj. Ach tak. Malá Pinkasova, už jsem se našel. O kus dál se zubila zeď kolem židovského hřbitova" (Urban, 2008, s.180-181).
Ocitl jsem se pod jednopatrovou budovou (...) do štuku byla vymodelována velká židovská hvězda a sdružená oblouková okna nad ní připomínala desky s Božími zákony (...). Ach tak. Malá Pinkasova, už jsem se našel. O kus dál se zubila zeď kolem židovského hřbitova" (Urban, 2008, s.180-181).
Verbalizace piktoriálního modelu
"Vstoupil jsem mezi synagogy, našel si mezi nimi cestu, obdaroval několik žebráku s nataženou rukou a ocitl se v uličce v Kolnách (...) Ústí tonulo v přítmí, tenký domek podobný křivolakému komínu vrhal stín, bylo teprve dopoledne" (Urban, 2008, s.161).
"tenký domek podobný křivolakému komínu vrhal stín" (Urban, 2008, s.161).
Rozptýlená ekfráze
"Kočár zastavil (...) na křižovatce Jáchymovy a Úzké ulice, naproti domu U Vápenice, který svíral s jiným domem pravý úhel a z onoho rohu mezi nimi kupodivu vyrůstal do křižovatyk další dům. (...) V prostředku stála vysoká zelená pumpa, s dvěma pákami a protilehlými zahnutými vodovody (...) Bylo slyšet kňučení, všechny oháňky byly schlíplé. (...) Lampa byla v osm ráno už zhaslá, přestože se nebe tak černalo, ale něco se mi nezdálo už ve chvíli, když jsem vystoupil z bryčky (...) Shluk lidí na plácku se na nás díval stovkou očí" (Urban, 2008, s. 238-239).
Epizovaná ekfráze
"Zastavili jsme se před krámkem, který byl sice v domě, ale ještě více byl na ulici. Na domovní zdi a v průchodu do dvora visely lucerny, zvonce, pilky, kbelíky, řešeta, mechanické měřiče a váhy, (...). Nad průchodem bylo napsaáno: Výkup starého železa a bruslí, S. Roubíček. (...) Na židli před krámem seděla stará žena s drdolem, přes ramena měla bílý pléd. Četla si Tagblatt. Vedle ní se opíral o stoličku kníratý obrýlený muž v hnědém kobouku, černém hopšosu a ošlapaných botách. Ruce měl v kapsách a cucal dlouhou fajfku s porcelánovou hlavičkou a mosazným víčkem, která mu svou tíží znetvořovala ústa" (Urban, 2008, s. 84).
"Zastavili jsme se před krámkem, který byl sice v domě, ale ještě více byl na ulici. Na domovní zdi a v průchodu do dvora visely lucerny, zvonce, pilky, kbelíky, řešeta, mechanické měřiče a váhy, (...). Nad průchodem bylo napsaáno: Výkup starého železa a bruslí, S. Roubíček. (...) Na židli před krámem seděla stará žena s drdolem, přes ramena měla bílý pléd. Četla si Tagblatt. Vedle ní se opíral o stoličku kníratý obrýlený muž v hnědém kobouku, černém hopšosu a ošlapaných botách. Ruce měl v kapsách a cucal dlouhou fajfku s porcelánovou hlavičkou a mosazným víčkem, která mu svou tíží znetvořovala ústa"
- historický kontext
- aluze
- dvě roviny čtení
braková literatura (detektivka)
interpretace


Zdroje
URBAN, Miloš.
Lord Mord.
Praha: Argo, 2008.
KELLY, Michael.
Encyclopedia of aesthetics
. New York: Oxford University Press, 1998.
NÜNNING, Ansgar, Jiří TRÁVNÍČEK a Jiří HOLÝ.
Lexikon teorie literatury a kultury: koncepce / osobnosti / základní pojmy.
Brno: Host, 2006.
JEDLIČKOVÁ, Alice, FEDROVÁ, Stanislava. Obraz v příběhu - ekfráze ve vyprávění. Předběžné návrhy k rozlišení popisnosti a vizuality. Slovenská literatúra 57, 2010.
JEDLIČKOVÁ, Alice, FEDROVÁ, Stanislava. Ekfráze: deskripce vs. narativ. In V
yprávění v kontextu.
Praha: ÚČL AV ČR 2008.
Obrazy - dostupné z URL: http://images.google.cz/

Full transcript