Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ang Batayang Kurikulum sa Filipino sa antas Elementarya

No description
by

Ann Shirley Maliksi

on 15 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ang Batayang Kurikulum sa Filipino sa antas Elementarya

*Nagagamit ang Filipino sa mabisang pakikipagtalastasan.

*Nagpapamalas ng kahusayan sa pagsasaayos ng iba’t ibang impormasyon at mensaheng narinig at nabasa para sa kapakinabangang pansarili at pangkapwa at sa patuloy na pagkatuto upang makaangkop sa mabilis na pagbabagong nagaganap sa daigdig.

1. Ang asignaturang Filipino ay lumilinang sa mga kasanayan sa pakikinig, pagsasalita , pagbasa, pagsulat at pag-iisip sa Filipino.

2. Ang asignaturang Filipino ay lumilinang sa mga kasanayan sa pakikinig, pagsasalita , pagbasa, pagsulat at pag-iisip sa Filipino.

3. Sa pagsasalita, naihahasa ang wastong pagbigkas, paggamit ng mga pahayag at iatrukturang panggramatiko.

4. Sa pagbasa,nalilinang ang husay sa pagpapalawak ng talasalitaan, pagkilala ng mga salita, pang-unawa at kasanayan sa pag-aaral at pananaliksik.

5. Sa pagsulat, napapaganda ang sulat-kamay, naiaangat ang kasiglahan sa antas ng pagkatha at kasiya-siyang kaayusang pansulatin.

6. Para sa mabisang pagtuturo, ang mga tiyak na kasanayan ay malilinang sa pamamagitan ng mga sitwasyon at sa iba’t- ibang kagamitan tungo sa lubusang pagkatuto.

7. Konsepto ng Sibika at Kultura ang nilalaman ng Filipino sa una hanggang ikatlong baitang.

8. Ang mga batayang kasanayan sa pagbasa ay lubusang matutuhuan sa tatlong unang baitang.


Ang mag-aaral ay nakapgpapahayag ng sariling ideya at kaisipan tungkol sa mga impormasyon / kuwentong narinig; nakapagbibigay rin ng reaksyon at nakalalahok sa iba’t ibang talakayan, gumagamit ng matatalinghagang salita at mga ekspresyong tuwiran at di-tuwiran.

Natutukoy ang mga pangyayaring nag-uugnay sa sanhi at bunga ng mga pangyayari at nakapagsusunod-sunod ang mga ideya at sitwasyon.

Ang Batayang Kurikulum sa Filipino sa antas Elementarya
Mithiin:
Pagkatapos ng Unang Baitang
Ang mga mag-aaral ay nakapagsasabi ng pangunahing diwa ng kuwento at saknong ng tulang napakinggan.

Nakapaglalarawan ng mga tao, bagay at pook. Nakababasa nang may wastong paglilipon ng mga salita at maayos na nakasusulat ng kabit-kabit na mga titik na gumagamit ng wastong bantas.

Pagkatapos ng Ikalawang Baitang
Ang mga mag-aaral ay nakabibigkas ng mga alpabeto at mga simpleng salita . Nagagamit ang magagalang na pagbati at nakasususnod sa maikling panuto at direksiyon.

Pagkatapos ng Ikatlong Baitang
Ang mga mag-aaral ay nakapagsasalaysay ng buod ng pinakinggang balita / ulat, naibibigay ang sariling palagay tungkol sa isyung pinag-uusapan, nakababasa at naipaliliwanag ang kahulugan ng mga hiram na salita,mga babala at patalastas, nasasabi ang pagkakaiba ng opinyon at katotohanan at naisusulat ang mga idinidiktang patalastas, anunsyo, poster, liham at iba pang teksto, nakababasa nang may pang-unawa.

Pagkatapos ng Ikaapat na Baitang
Ang mag-aaral ay nakapag-aayos ng napakinggang teksto at naililipat ang impormasyon tungo sa iba pang anyo ng pagpapahayag.

Nagagamit ang iba’t ibang pangungusap sa pagpapaliwanag, nakapagbibigay-solusyon sa mga suliranin batay sa karanasan at mga natutuhang kaalaman sa ano mang sitwasyon at nakasusulat na ng iskrip, paglalarawan, pictorial essay, o talumpati sa tulong ng mga ideya / tala na binuo ng klase.


Pagkatapos ng Ikaanim na Baitang

Mga estratehiyang magagamit sa Pagtuturo
Read Aloud Response journal
Grand Conversation
Literature discussion group
Text sets
Keypad response partners
Literature logs
Taking another perspective
Book cover doors
DEAR
Author of the week
Book talks
Great reads on the net
Mga kolaboratibong gawain
1. Committee
2. Brainstorming
3. Buzz session
4. Debate at panel
5. Simposyum
6. Role playing
at improvisation
7. Fish bowl
8. Critiquing session
9. Round table
10. forum

11.Jury trial
12. Majority role decision making
13. Consensus decision making
14. Composite report
15. Agenda
16. Meet the press, think-pair share
17. Magnetic poetry

Pagkatapos ng Ikalimang Baitang
Nakagagamit ng Diksyunaryo at iba pang sanggunian sa paghahanap ng impormasyon at nakasususlat ng biro, anekdota, patalastas, poster at sulatin na may 15-20 na pangungusap.

Thank you!
God bless :)
Prezi.com
Full transcript