Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Бүлгийн сэтгэл зүй

No description
by

Anujin Batjil

on 17 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Бүлгийн сэтгэл зүй

Бүлгийн сэтгэл зүй
Социологич Р.Мертоны тодорхойлсоноор бүлэг гэдэг нь тодорхой янзаар бие биетэйгээ харилцдаг, тухайн бүлэгт багтаж байгаагаа ухамсарладаг, бусад хүмүүс ч тэднийг тус бүлгийн гишүүн гэж үздэг хүмүүсийн цогцыг бүлэг гэж тодорхойлжээ.

Бүлэг гэж юу вэ?
Бүлгийн сэтгэл зүй
Хоёр болон түүнээс дээш тооны хүмүүс тодорхой зорилгод хүрэхээр нэгдсэн нэгдэл юм
Бүлэг гэж юу вэ?
Бүлэг бүрдэх үе шат
Зөрчилдөөний үе шат
Норм тогтох үе шат
Гүйцэтгэлийн үе шат
Түр завсарлах үе шат
Бүлгийн хөгжлийн үе шат
Хүмүүс тухайн бүлгийн гишүүн гэдгээ ухамсарлан хүлээн зөвшөөрснөөр дуусгавар болдог.
Бүлэг бүрдэх үе шат
Манлайлагч төрөн гарснаар гишүүдийн хувьд үүргийн хуваарилалт хийгдэж эхлэх ба энэ үе шат нь манлайлагч томилогдсоноор дуусгавар болдог.
Зөрчилдөөний үе шат
Бүлгийн норм гэдэг нь гишүүдийн хүлээн зөвшөөрсөн, мөрдөх ёстой, зан төлвийн талаар тогтсон дэг жаяг бичигдээгүй хууль дүрмүүд юм.
Норм тогтох үе шат
Бүлгийн гишүүд зорилгодоо хүрэхээр шамдан ажиллах ба тэдний үйл хөдлөл нь ажлын үр ашгийг сайжруулах болон өндөр үр дүн амжилтанд хүрэхийн төлөөх тэмцэлд чиглэгдсэн байдаг.
Гүйцэтгэлийн үе шат
Гишүүдийн туршлага нэмэгдэх
Шүүмжлэлд өртөх
Бүлэг шинэ гишүүнтэй болох
Бүлгийн хэмжээ өөрчлөгдөх
Зөрчилдөөний хэм хэмжээ нэмэгдэх
Бүлгийн норм өөрчлөгдөхөд нөлөөлөх хүчин зүйлс
Даалгаврын бүлэг өгөгдсөн даалгавар биелэгдсэн тохиолдолд,
Харин сонирхолын бүлэг нь хүмүүсийн сонирхол өөрчлөгдөх үед тарж болдог.
Түр завсарлах үе шат
Бүлгийн сэтгэл зүй
Хоёр болон түүнээс дээш тооны хүмүүс тодорхой зорилгод хүрэхээр нэгдсэн нэгдэл юм
Бүлэг гэж юу вэ?
Бүлэг бүрдэх үе шат
Зөрчилдөөний үе шат
Норм тогтох үе шат
Гүйцэтгэлийн үе шат
Түр завсарлах үе шат
Бүлгийн хөгжлийн үе шат
Хүмүүс тухайн бүлгийн гишүүн гэдгээ ухамсарлан хүлээн зөвшөөрснөөр дуусгавар болдог.
Бүлэг бүрдэх үе шат
Манлайлагч төрөн гарснаар гишүүдийн хувьд үүргийн хуваарилалт хийгдэж эхлэх ба энэ үе шат нь манлайлагч томилогдсоноор дуусгавар болдог.
Зөрчилдөөний үе шат
Бүлгийн норм гэдэг нь гишүүдийн хүлээн зөвшөөрсөн, мөрдөх ёстой, зан төлвийн талаар тогтсон дэг жаяг бичигдээгүй хууль дүрмүүд юм.
Норм тогтох үе шат
Бүлгийн гишүүд зорилгодоо хүрэхээр шамдан ажиллах ба тэдний үйл хөдлөл нь ажлын үр ашгийг сайжруулах болон өндөр үр дүн амжилтанд хүрэхийн төлөөх тэмцэлд чиглэгдсэн байдаг.
Гүйцэтгэлийн үе шат
Гишүүдийн туршлага нэмэгдэх
Шүүмжлэлд өртөх
Бүлэг шинэ гишүүнтэй болох
Бүлгийн хэмжээ өөрчлөгдөх
Зөрчилдөөний хэм хэмжээ нэмэгдэх
Бүлгийн норм өөрчлөгдөхөд нөлөөлөх хүчин зүйлс
Даалгаврын бүлэг өгөгдсөн даалгавар биелэгдсэн тохиолдолд,
Харин сонирхолын бүлэг нь хүмүүсийн сонирхол өөрчлөгдөх үед тарж болдог.
Түр завсарлах үе шат
Бүлгийн төрөл
Бүлгийг дотор нь анхдагч ба хоёрдогч гэж хоёр хуваадаг.
Бүлгийн нягтрал ба гүйцэтгэл
Анхдагч бүлэг нь хувь хүний онцлогт тулгуурласан дотно харилцаатай цөөвтөр хүмүүсээс бүрэлдэнэ. Анхдагч бүлэг олон хүнтэй байж болохгүй бөгөөд эс тэгвээс бүх гишүүд хоорондоо хувийн шууд холбоо тогтооход бэрхшээлтэй. Жишээ нь: Гэр бүл, найз нөхөд гэх мэт
Анхдагч бүлэг
Харин хоёрдогч бүлэг нь хоорондоо сэтгэл хөдлөлийн харилцаа бараг байдаггүй хүмүүсээс бүрэлдэх бөгөөд тэдний харилцан үйлчлэл нь тодорхой зорилгод хүрэхийг эрмэлздэг юм. Ийм бүлгүүдэд хувь хүний чанар бус харин тодорхой чиг үүрэг биелүүлэх чадварыг чухалчилдаг.
Хоёрдогч бүлэг
өндөр
бага
Дундаж бүтээмж
Бага бүтээмж
Дунджаас бага бүтээмж
гүйцэтгэл
өндөр бүтээмж
5+7=
(cc) image by anemoneprojectors on Flickr
өндөр
бага
нягтрал
Бүлгийн зан төлөв
Хоёр болон түүнээс дээш тооны хүмүүс тодорхой зорилгод хүрэхээр нэгдсэн нэгдэл юм
Бүлэг гэж юу вэ?
Бүлэг бүрдэх үе шат
Зөрчилдөөний үе шат
Норм тогтох үе шат
Гүйцэтгэлийн үе шат
Түр завсарлах үе шат
Бүлгийн хөгжлийн үе шат
Хүмүүс тухайн бүлгийн гишүүн гэдгээ ухамсарлан хүлээн зөвшөөрснөөр дуусгавар болдог.
Бүлэг бүрдэх үе шат
Манлайлагч төрөн гарснаар гишүүдийн хувьд үүргийн хуваарилалт хийгдэж эхлэх ба энэ үе шат нь манлайлагч томилогдсоноор дуусгавар болдог.
Зөрчилдөөний үе шат
Бүлгийн норм гэдэг нь гишүүдийн хүлээн зөвшөөрсөн, мөрдөх ёстой, зан төлвийн талаар тогтсон дэг жаяг бичигдээгүй хууль дүрмүүд юм.
Норм тогтох үе шат
Бүлгийн гишүүд зорилгодоо хүрэхээр шамдан ажиллах ба тэдний үйл хөдлөл нь ажлын үр ашгийг сайжруулах болон өндөр үр дүн амжилтанд хүрэхийн төлөөх тэмцэлд чиглэгдсэн байдаг.
Гүйцэтгэлийн үе шат
Гишүүдийн туршлага нэмэгдэх
Шүүмжлэлд өртөх
Бүлэг шинэ гишүүнтэй болох
Бүлгийн хэмжээ өөрчлөгдөх
Зөрчилдөөний хэм хэмжээ нэмэгдэх
Бүлгийн норм өөрчлөгдөхөд нөлөөлөх хүчин зүйлс
Даалгаврын бүлэг өгөгдсөн даалгавар биелэгдсэн тохиолдолд,
Харин сонирхолын бүлэг нь хүмүүсийн сонирхол өөрчлөгдөх үед тарж болдог.
Түр завсарлах үе шат
Бүлгийн үйл ажиллагааны үр ашгийг тодорхойлдог үндсэн элементүүд
Бүлгийн гадаад орчин
Гишүүдийн боломж
Бүлгийн бүтэц
Бүлгийн үйл явц
Бүлгийн нягтрал ба гүйцэтгэл
Бүлгийн даалгавар
Байгууллагын стратеги
Боловсон орчны сонголт
Бүрэн эрхийн бүтэц
Байгууллагын нөөц
Байгууллагын соёл
Байгууллагын дотоод дүрэм журам
Гүйцэтглийн үнэлгээ ба шагнал урамшууллын систем
Ажлын орчин нөхцөл
Бүлгийн гадаад, дотоод орчин
Бүлгийн гишүүдийн чадвар
Бүлгийн гишүүдийн зан чанар
Бүлгийн гишүүдийн боломж
Манлайлагч
Дүр
Норм
Бүрэлдэхүүн
Хэмжээ
Статус
Бүлгийн бүтцийг бүрдүүлэгч хүчин зүйлс
өндөр
бага
Дундаж бүтээмж
Бага бүтээмж
Дунджаас бага бүтээмж
гүйцэтгэл
өндөр бүтээмж
5+7=
(cc) image by anemoneprojectors on Flickr
өндөр
бага
нягтрал
Ажил дээрээ хамт өнгөрүүлсэн хугацаа
Бүлэгт элсэн ороход хүнд байсан эсэх
Бүлгийн хэмжээ
Бүлгийн бүрэлдэхүүн
Гадаад орчны таагүй нөлөөлөл
Өмнөх амжилтууд
Бүлгийн нягтрал ба гүйцэтгэл

Бүлгийн удирдагч, манлайлагчийн сэтгэл зүй

Нийгмийн аливаа бүлгийн үйл ажиллагаа нь хэн нэгний жолоодлого, түүний нөлөөн дор хэрэгждэг. Бүлгийн хувийн хүсэл сонирхол, хэрэгцээ шаардлагыг нэгэн бүхэл болгон нарийн зохион байгуулалтад оруулж, зорилгыг чиглүүлэх хэн нэгэн, хэсэг бүлэг зайлшгүй хэрэгтэй бөгөөд тэрхүү нийгмийн бүлгийн тэргүүлэн жолоодох манлайллыг бий болгох нь зүйтэй. Энэхүү үүргийг гүйцэтгэх 2 субъет нь хоорондоо ялгаатай
• Албан даалгаварыг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн
• Их блүгийн макро орчны төлөөлөгч болдог
• Гадаад дотоод мэдээлэлд тулгуурлан үйл ажиллагаагаа удирдан жолоодох
• Дам байдлаар шийдвэр гаргах
• Үйл ажиллагааны цар хүрээ илүү тогтвортой

Удирдагчийн үүрэг, онцлог:
• Бүлгийн харилцааны дотоод ашиг сонирхол илүү чиглэсэн
• Бүлгийн гишүүдийн хувийн ашиг сонирхол, хүсэл тэмүүллийг хамгаалах зорилготой
Манлайлагчийн үүрэг, онцлог:
Анхаарал тавьсанд баярлалаа
PT10D160 Б.Анужин
Full transcript