Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Voorlichting IBM1

No description
by

Silke van den Berg

on 18 February 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Voorlichting IBM1

Performance Assessment
Voorbereiding
(15 min. voor aanvang)

Het gesprek
duur = max 10 min.
jij rond het gesprek af
mondelinge + schriftelijk feedback
opname gesprek
afwezigheid

Beoordeling
5 criteria voldoende
criterium 1 + 3 zijn voldoende
Assessment Dossier (AD)
AD = Portfolio
3 topstukken
(let op: topstuk 1 is (verplicht) stage-opdracht 1: activiteitenreeks met een individueel kind, volgens een pedagogisch plan)
4 verantwoordingen, namelijk:
Per topstuk één verantwoording
Eén overall verantwoording

Kenmerk topstuk:
een product waaruit blijkt dat jij in staat bent in een beroepskenmerkende of beroepskritische situatie adequaat te handelen

Criteria topstukken: Authentiek/ Relevant/ Actueel/ Kwantitatief/ Gevarieerd/ Anonimiseren

Verantwoording topstuk
relevantie, actualiteit document of product
Samenhang met de beroepstaken en de beoordelingscriteria
theoretisch perspectief?
Wat was het pedagogisch antwoord? En wat was de vraag?
Wie ben jij als beginnend pedagoog? Waar ligt jouw kracht en wat zijn nog belangrijke leerpunten als je kijkt naar alle beroepstaken die voor een pedagoog relevant zijn?

Leerplanschema propedeuse Pedagogiek
Integraal beoordelingsmoment
(IBM I)
beoordeling van het beheersingsniveau beroepstaken Pedagogiek (Toetsing)
niveau = propedeuse
3 toetsen:
Performance Assesment (PA)
Assessment Dossier (AD)
Criterium Gericht Interview (CGI)
3 cijfers, elk voldoende
(eenmalig) te herkansen
IBM1 = gelabeld onderdeel = criterium voor het bindend studieadvies (NBSA)
Performance Assessment (PA)
Toetsing (basis) gespreksvaardigheden

Situatie: gesprek met een ouder op een kindercentrum waar je werkzaam bent als pedagogisch medewerker

Doelen PA:
1. Je bent in staat opvoeder te ondersteunen.
2. Je laat een professionele beroepshouding zien in het gesprek met de ouder

Beroepstaken:
2. (mede-)opvoeders ondersteunen
8. bevorderen eigen en beroepsontwikkeling

SIDE A
SIDE B
Propedeuse
Beheerst de beroepstaken op propedeuse niveau


Praktisch:
week 9 /10 blok 3 PA (indeling komt op BB)
einde blok 4 CGI (indeling volgt op BB)
deadline AD = maandag 30 mei 2-15 12:00
Voorlichting IBM1
Integraal beoordelingsmoment
opleiding Pedagogiek
1. De student vertoont de noodzakelijke basishouding bestaande uit: respect, empathie en een positief opbouwende benadering.
2. De student opent het gesprek en stelt ouder op gemak.
3. De student oriënteert zich goed op de vraag van de ouder, door onder andere goed door te vragen.
4. De student benoemt en reageert op reacties van de ouder.
5. De student is in staat tot een eerste reactie richting een mogelijke oplossing te komen, aansluitend bij kind, ouder en visie
6. De student informeert of de ouder de gegeven informatie / het advies / het antwoord begrijpt.
7. De student maakt (concrete) afspraken.
8. De student sluit het gesprek af.
9. De student reageert te allen tijde vanuit het belang van het kind.

Beoordelingscriteria gesprek
Twee aspecten van het topstuk uitgewerkt:
a) De (pedagogische) vraag:
b) Het (pedagogische) antwoord:

Kortom: in algemene zin zou je kunnen zeggen dat een propedeusestudent in staat moet zijn om theoretische begrippen te herkennen en benoemen & er sprake is van een bepaalde mate van methodisch handelen in de vaardigheden herkenbaar zijn.

Overall verantwoording
Verantwoording keuze topstukken
drie krachten en leerpunten van pedagoog
welke beroepstaken niet zichtbaar?
Criterium Gericht Interview (CGI)
Interview op basis van Assessment Dossier
met twee assessoren
duur = 45 minuten (30 min gesprek, 15 feedback)
Full transcript