Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Religion, Vitenskap Og Religionskritikk

No description
by

Nikolai Sæthre

on 5 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Religion, Vitenskap Og Religionskritikk

Religion og vitenskap
Venner eller fiender?
Måten vi ser på forholdet mellom religion og vitenskap har mye med hvilket livssyn vi har, eller hvilken tro vi har.
-De fire synene mellom dette er:
-Filosofen Immanuel Kant (1724-1804) var opptatt av at vi var nødt til å tenke forskjellig på ulike områder i livet.
Religionskritikk
-Religionskritikken er nesten like gammel som selve religionene er.
-Det var veldig lite religionskritikk av de gamle religionene før i tiden.
-Moderne religionskritikk er mer omfattende enn den gamle.
-Nå er det mye Religiøse ekstremister og det er mye terror. Verden har sotte Islam i bås pågrunn av blanding med terror og tro.
-Islamistene skyldte på religionen sin. Ble mye fokus på det negative.


Image by Tom Mooring
Immanuel Kant
Religion, Vitenskap Og Religionskritikk
Forskning og Vitenskap
-I dagens samfunnn er vi avhengige av vitenskap, det er en del av hverdagen vår
-Transport, medisin, elektronikk og medier
-Vitenskap er Undersøkelser og bevis
-Charles Darwin var en britisk naturforsker. 1809-1882
-Grunnla evolusjonsteorien
-Han så likheten mellom aper og mennesker.
-Folk hadde forskjellige meninger om hans teori.
Forholdet mellom Religion og Vitenskap
Charles Darwin
-Vitenskapelig kunnskap er det eneste vi kan bygge på. Alle religioner har en feil oppfatning til livet og verden.
-Vitenskapen tar feil hvis den kommer fram til andre konklusjoner enn det som er rett i religionen.
-Religion og vitenskap handler om forskjellige saker, det trenger ikke å være motsetning mellom dem.
-Noen mener at gammel religiøs visdom og moderne vitenskap sier det samme.
4.
1.
2.
3.
Han var tilhenger av syn 3.

"Det trengte ikke å være en motsetning mellom religion og vitenskap"
Mange mener at Mennesket har skapt gud, ikke omvendt. Mennesket har skrevet bibelen etc.
Det var Eva og Adam som startet alt liv. IKKE GUD.
Kritikk pågrunn av vitenskap
-Troen på vitenskap det er ren fornuft. Det er fakta. Det er bevis.
-Vitenskap er virkelighet
-Religion er innbilning.
-Religion hindrer menneskets frihet til å tenke og tro hva de vil.
-Vitenskapsmenn kritiserer religion og de religiøse kritsierer vitenskapen
(spesielt hvis den kommer i strid med troen deres)
Kritikk pågrunn av religion
Karl Marx, "religion er folkets opium"
-Kritikerne idag er opptatte av religionens virkning i samfunnet.
-Spesielt Religiøse samfunn
Jim Jones Island, kollektivt selvmord. 900 stykker var hjernevasket av hans tro og hans teorier. Mye av kritikken kommer pågrunn av slike skrekk eksempler.

Mange religiøse miljøer skaper:
-Kvinneundertrykkelse.

-Gir troende dårlige forbilder(Muhammad)

-Konflikter mellom
folkegrupper.(Palestina og Israel)

-Eksempler på kvinneundertrykkelse er at i noen religioner så må kvinnene dekke seg til.
-Noen kvinner blir sett på som urene pågrunn av mensen, svangerskap og fødsel, de må renses for å få tilgivelser for "syndene" sine.
-Selv i familiene så bestemmer mennene over kvinnen(e).
-Det er mennene som styrer alt i samfunnet. Det er stiftet av menn og det styres av menn.
Dårlige forbilder i Islam var profeten Muhammed
-Når han var 50 år gammel så giftet han seg med en 9 år gammel jente. Han gjorde med det, at flere i dagens samfunn synes det er greit siden Muhammed gjorde det.
-Han mente også at de som ikke følger guds vilje burde drepes.
-Jesus kom med trusler om dommedag og trusler mot de som ikke fulgte guds vilje.Men han blir ikke sett på som et dårlig forbilde fordeom.
Noen syns kanskje det.
Kritikk pågrunn av konflikter, krig og hat.


-Religion har som oftest forsterket konflikter mellom folkegrupper med forskjellig tro.
-Mange bruker gud som unnskyldning når dem utfører vold.
Eksempel på en sterk konflikt er borgerkrigen i Sri Lanka mellom ekstremist muslimer.
Troende om Religionskritikken:

- Sint og lei
-De føler at alle skal kritisere og håne religion deres.
-De prøver så godt de kan hver gang å forsvare sin tro og sin religion
Hvorfor er det bra å ha Religionskritikk?
-Jo,fordi da ser man ikke bare på det positive i religionen, da får man fram det mindre positive også, alt må kritiseres.
-Mange bruker religionen sin for å få makt, de bruker de hellige skriftene for å forsvare vold, dette kommer fram med å ha religionskritikk.
Nikolai Sebastian Sæthre
Kilder:
-http://no.wikipedia.org/wiki/Religionskritikk
-http://web2.gyldendal.no/cims2html/default.ashx?template=grunnskolelarer&projectId=60&nick=horisonterlarer&menuId=13857
-http://no.wikipedia.org/wiki/Religion
-Horisonter.10
Hva er Vitenskap?
Vitenskap krever undersøkelse, bevis og begrunnelse

Bringer oss nærmere sannheten om vår fysiske verdenHva er religion?
-Religion er en fellesbetegnelse for ulike trossystemer og kulturelle handlingsmønstre som forutsetter at virkeligheten omfatter mer enn det fysiske.
-Religion inkluderer som oftest tro på gud\guder eller andre overfysiske vesener.
-Det er det som skiller religion fra livssyn.
Han hadde fire forskjellige syn på dette:
-Vi må bruke en vitenskapelig tenkemåte når vi skal finne ut av den fysiske verden.

-Det er nødvendig å tenkte på en annen måte når vi tar stiling til hva som rett og galt.

-En tredje måte er å tenke når vi vurderer hva som er vakkert og flott innen kunst og musikk.

-De religiøse spørsmålene innebærer enda en måte å tenke og vurdere på, og den er annerledes enn de tre andre
Full transcript