Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju

za NV
by

Mirjana Lazor

on 27 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju

Mirjana Lazor Pravilnik ostalnom stručnom usavršavanju
i sticanju zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika Stručno usavršavanje Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju i sticanju zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika
Pravilnik o standardima kompetencija za profesiju nastavnika i njihovog profesionalnog razvoja
Katalog programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika za školsku 2012/13. 2013/14.godinu
Dokument o vrednovanju stalnog stručnog usavršavanja Važni dokumenti: Planiranje na nivou ustanove,
vrši se na osnovu: sačinjava se na osnovu samoprocene nivoa razvijenosti (svih) kompetencija za profesiju nastavnika, vaspitača ili stručnih saradnika Lični plan profesionalnog razvoja * obaveza svih nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika

* utvrđuje se pedagoškom normom
(40 - časovnom radnom nedeljom) Prioritetne oblasti: Prevencija nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja
Prevencija diskriminacije
Inkluzija dece i učenika sa smetnjama u razvoju i društveno marginalizovanih grupa
Komunikacijske veštine
Učenje da se uči i razvijanje motivacije za učenje
Jačanje profesionalnih kapaciteta zaposlenih, naraočito u oblasti inovativnih metoda nastave i upravljanja odeljenjem
Saradnja sa roditeljima, učenicima i učeničkim parlamentom
Informaciono – komunikacione tehnologije *najmanje 30 bodova iz navedenih oblasti u toku pet godina Dokument o vrednovanju stalnog stručnog usavršavanja u ustanovi K1- uže stručna oblast
K2- poučavanje i učenje
K3- podrška u razvoju ličnosti deteta i učenika K4- komunikacija i saradnja

* za svaku kompetenciju po 16 poena
tokom 5 godina (ukupno 80) Kompetencije 1 sat pohađanja akreditovanog seminara = 1 bod

1 dan učešća na stručnom skupu = 1 bod
1 bod iz Evropskog sistema prenosa bodova = 25 bodova
Broj bodova se udvostručuje za ostale oblike stručnog usavršavanja na međunarodnom nivou
(Na primer - radionica u Hrvatskoj u trajanju od
4 sata = 8 bodova) Bodovanje •Upisati broj programa (akreditovani / neakreditovani)
•Koje programe bih izdvojio kao korisne ______________________________
•Znanja koja sam stekao na navedenim programima moći ću da upotrebim:
a) u radu sa učenicima individualno
b) u radu sa učenicima u grupi
v) u okviru veća / timova...
g) u pripremanju nastave
d) _________________________
•Programi koje sam naveo/la pomogli su mi da:
a) potvrdim svoj prethodni rad
b) unapredim dalji rad
•Da li su za njihovu primenu potrebna dodatna finansijska sredstva?
•Predlog/preporuka/primedba Timu za stručno usavršavanje Izveštaj direktora *Izveštaj Tima za stručno usavršavanje *Analiza rezultata primene stečenih znanja i veština (individualno, stručna veća) Pedagoški kolegijum Određuje svog člana koji prati ostvarivanje plana stručnog usavršavanja i o stepenu i kvalitetu ostvarenosti tog plana izveštava direktora jednom u tri meseca Nastavničko veće razmatra: Izveštaj o stručnom usavršavanju Vrste planova
stručnog usavršavanja Lični plan
Plan ustanove
sastavni deo Godišnjeg plana rada škole,
usklađen i povezan sa:
- Rezultatima samovrednovanja
- Razvojnim planom škole
- Rezultatima spoljašnjeg vrednovanja Plan stručnog usavršavanja Naše obaveze: Potreban broj sati: * pre 1. 07. 2004. - 120 bodova do kraja školske 2013/14.

* posle 1. 07. 2004. - 120 bodova za svoj petogodišnji period *68 sati godišnje
- 24 van ustanove (akreditovani)
- 44 sata u ustanovi Analiza uspešnosti stečenih znanja i veština(upitnik) - ličnih planova profesionalnog razvoja
- rezultata samovrednovanja i vrednovanja kvaliteta rada ustanove
- izveštaja o ostvarenosti standarda postignuća,
- zadovoljstva učenika i roditelja/staratelja dece
- drugih pokazatelja kvaliteta obrazovno vaspitnog rada Portfolio profesionalnog razvoja - lični plan profesionalnog razvoja
- primeri iz prakse
- primeri primene naučenog tokom stručnog usavršavanja direktor, stručni saradnik, prosvetni savetnik i savetnik imaju pravo uvida U ustanovi: * ugledni časovi/aktivnosti sa diskusijom
* izlaganja na sastancima stručnih organa (o seminaru koji smo pohađali), prikaz knjige, priručnika, didaktičkog materijala, studijsko putovanje...
* rezultati ostvarenih istraživanja
* učešće u obrazovnim projektima
* realizacija programa ogleda... Van ustanove: * akreditovani programi iz kataloga
* aktivnosti i obuke Ministarstva i zavoda (stručni skupovi, letnje i zimske škole, stručna i studijska putovanja...)
* akreditovani programi visokoškolskih ustanova
* međunarodni seminari i skupovi hvala na pažnji ! Više o temi: http://www.zuov.gov.rs/

http://www.ceo.edu.rs/

http://www.mpn.gov.rs/
Full transcript