Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ANG MISYON NG PAMILYA SA PAGBIBIGAY NG

No description
by

Mavis Samontan

on 18 August 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ANG MISYON NG PAMILYA SA PAGBIBIGAY NG

ANG MISYON NG PAMILYA SA PAGBIBIGAY NG
EDUKASYON, PAGGABAY SA PAGPAPASIYA, AT
PAGHUBOG NG PANANAMPALATAYA

Ang pagiging mapanagutan ng mga magulang ay nangangahulugan ng
malayang pagganap
sa kanilang mga tungkulin kakambal ang pagtanggap sa anumang kahihinatnan ng kanilang mga pagganap at hindi pagganap sa mga ito.
Ang tungkulin ng mga magulang sa kanilang mga anak ay hindi nagtatapos sa pagbibigay sa kanila ng makakain, maiinom, maisusuot, at matitirahan o sa paghahanda sa kanila para magkaroon ng magandang trabaho sa hinaharap.
Bahagi ng buhay ng isang lalaki at babae na nagpasiyang magpakasal ang magkaroon ng mga anak – ito ay bunga ng kanilang
pagtugon sa tawag ng Diyos na magmahal.
At mula sa pagiging mag-asawa, sila ay makabubuo ng isang pamilya – isang pamilya na
tungkulin nilang alagaan at arugain.

Mahalagang may kakayahan silang harapin ang anumang hamon sa lahat ng pagkakataon na ginagabayan ng prinsipyong moral.
Mahalaga ring maisapuso nila ang pagkakaroon ng pananagutan sa Diyos, sa kanilang konsensya, at sa lahat ng mga taong ibinigay sa kanila ng Diyos upang paglingkuran at alagaan.
Ito ay
isang tungkulin na hindi maaaring talikuran o ipasa sa iba.
Pagbibigay ng Edukasyon
Ang
karapatan para sa edukasyon ng mga bata ay

orihinal at pangunahing karapatan.
Kasama ng pagkakaroon ng karapatan ng mga bata sa edukasyon ay ang karapatan ng mga magulang na sila ay turuan. Ito ang dahilan kung bakit ang mga magulang ang itinuturing na una at pangunahing guro ng mga anak sa tahanan.
Pangunahing dapat na ituro ng magulang sa kanilang mga anak ang
wastong paggamit ng kalayaan sa mga materyal na bagay
. Kailangang maturuan ang mga bata na
mamuhay nang simple
. Sa ganitong pagmumulat, maisasapuso ng mga anak na
mas mahalaga ang tao sa kung ano siya at hindi sa kung ano ang mayroon siya.
Maaaring isipin na simpleng turo ito ngunit ang turong ito ay magbubunga ng iba pang mga pagpapahalaga tulad ng:

a.
pagtanggap
– dahil sa paghubog sa kakayahang tanggapin ang tao bilang siya at hindi siya susukatin batay sa kung ano ang maaari niyang maibigay,


Paggabay sa Paggawa ng Mabuting Pagpapasiya
Mahalaga sa murang edad pa lamang ay binibigyan na ng laya ang bata na magpasiya para sa kaniyang sarili, mga simpleng pagpapasiya tulad ng damit na isusuot, ano ang kaniyang gustong kainin at inumin, ang musikang kaniyang pakikinggan, at iba pa. Ang mga pagpapasiyang ito ay
makatutulong upang mataya ang kaniyang kakayahan sa pagpapasiya upang maibahagi sa kaniya ang tulong o paggabay na kaniyang kailangan.
Ang
pagsisisi ay bunga ng maling pagpili
. Ang pagkakaroon ng kakayahan sa mabuting
pagpapasiya ay bunga ng karunungan at pagpapahalagang naitanim ng mga magulang sa kanilang mga anak mula noong sila ay bata pa lamang. Ito ay bunga ng pagtitiwala at pagbibigay sa mga bata ng kalayaan na gumawa ng pagpa-pasiya na ginagabayan ng maingat na paghusga.
Paghubog ng Pananampalataya

Sabi ni Stephen Covey sa kaniyang aklat na 7 Habits of Highly Effective Families, may mga pag-aaral na nagpapatunay na ang pakikibahagi ng isang tao sa mga gawaing pangrelihiyon ay mahalaga upang magkaroon ng pangkaisipan at pandamdaming kalusugan at katatagan lalo na kung ito ay ginagawa ng tao nang may pagkukusa o bukas puso.
Narito ang ilan sa mga pamamaraan na maaaring makatulong sa iyo at sa iyong pamilya.
1. Tanggapin na ang Diyos ang dapat maging sentro ng buhay-pampamilya
2. Ituon ang pansin sa pag-unawa
3. Hayaang maranasan ang tunay at malalim nitong mensahe

Kasama rito ang paghahanda para sa kanila sa buhay at paggabay sa kanila upang makamit nila ang tunay na tunguhin ng tao – ang kaniyang kaligayahan at kaganapan bilang tao.
b.
pagmamahal
– dahil sa paghubog sa kakayahang tanggapin ang isang tao na hindi tumitingin sa kaniyang kakayahan at katangian ay tanda ng malalim na pagmamahal at;
c. katarungan – dahil nagbubunsod ito upang kilalanin at igalang ang dignidad ng tao.
4. Gamitin ang mga pagkakataon na handa ang bawat kasapi ng pamilya na makinig at matuto
5. Tulungan ang bawat kasapi upang maitanim sa kanilang isipan ang mga itinuturo tungkol sa pananampalataya
6. Iwasan ang pag-aalok ng “suhol.”
7.Ipadanas ang pananampalataya nang may kagalakan
Full transcript