Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Energia solar tèrmica

No description
by

Marcel Bernet

on 17 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Energia solar tèrmica

Energia Solar tèrmica "L’energia és la capacitat que tenen les partícules per realitzar una transformació." Virtualment inesgotables Alt cost d’instal·lació. Baix rendiment. INTRODUCCIÓ El mecanisme d’una central solar tèrmica és molt senzill. Concentrar la calor dels raigs solars per a escalfar un líquid. Després, com la resta de centrals convencionals, utilitza aquest líquid escalfat per a moure un alternador, que genera corrent elèctrica o per a ser consumit directament. El mecanisme més conegut d'energia solar tèrmica és la serpentina per a escalfar aigua. PARTS D'UNA CENTRAL Tipus de central Les centrals termosolars es classifiquen segons la tecnologia utilitzada per a escalfar el fluïd Torre Central Cilindres Parabòlics Les centrals de torre central utilitzen un camp de miralls plans, que concentren tots els raigs solars en un punt. Propietats Geomètriques Aquestes centrals utilitzen la propietat geometrica de la reflexió en un pla. ENERGIES RENOVABLES "Capacitat d'efectuar treball" "Eficacia, poder, virtud para oBrar" En les centrals de cilindres parabòlics es dóna un escalfament progressiu, no instantani, que pot arribar als 1000ºC Propietats Geomètriques Es basen en la propietat de les paràboles. Qualsevol raig que incideixi perpendicularment, rebotarà en direcció al focus. Localització de les centrals a nivell mundial La gran potencia mundial és Espanya, tot la planta més gran del mon és a Kramer Junction, California ENERGIA La central generarà una potència de 354MW. CONCLUSIONS Algeria produïrà 170MW el 2020 Operatives
En construcció
Assignades PS10, a Sevilla. La primera a Espanya, amb una potència d'11MW La planta projectada amb més potència (80MW) a Ciudad Real La producció a Catalunya és molt baixa. Només hi ha una central projectada a Lleida. Es troba a Les Borges Blanques i té una potencia de 22MW Producció total: 2475 MW
Representa la potencia produïda per 2,5 centrals nuclears modernes. 61 centrals Sistema d’emmagatzament Bombes impulsores Generador de vapor Turbina Generador d’electricitat INCONVENIENTS •Requereix una gran extensió de territori.
•Es necessària una gran inversió inicial. AVANTATGES •És gestionable i es pot emmagatzemar.
•Generadora d’ocupació.
•Redueix la dependència energètica.
•Ofereix oportunitats per a moltes regions del planeta. Una central mitjana ocupa uns 500.000m2 WEBGRAFIA http://www.minetur.gob.es/energia/balances/Balances/LibrosEnergia/Energia_Espana_2010_2ed.pdf - Libro de la energia en Espanya 2010
http://es.wikipedia.org/wiki/La_riqueza_de_las_naciones
http://www.protermosolar.com/ - Pagina de noticies sobre solar termica.
http://en.wikipedia.org/wiki/Parabolic_reflector - Explicació de la geometría de la paràbola.
http://twenergy.com/energia-solar/la-mayor-planta-termosolar-del-mundo-273 - Noticia sobre la planta de Kramer Junction.
http://energeticafutura.com/espana-potencia-termosolar-unica-en-el-mundo/ - Energia solar a nivell mundial. Fet per: Marcel Bernet
Full transcript