Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kay Estella Zeehandelaar

No description
by

charity reyes

on 19 January 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kay Estella Zeehandelaar

Kay Estella Zeehandelaar
Isang Pagtalakay at Pag-uugnay sa
Pagsulat ng Liham

Check-up Quiz Blg. 3
Kaligirang Kasaysayan
Dutch East Indies (arkipelago ng Indonesia)
nasa ilalim ng kapangyarihan ng mga Olandes (Dutch)
Di-tuwirang estilo ng pamamahala
ipinaubaya sa mga
katutubong pinuno (regent)
ang pamamahala ng kolonya kapalit ang ipinangakong rekado.

Mga Tauhan
Raden Ayu Kartini - nagsulat ng liham
Estella Zeehandelaar - sinulatan ng liham
Pangeran Ario Tjondronegoro - lolo ng nagsusulat (isang regent)
SULIRANIN
Kanaisan ng persona na matamo ang
EMANSIPASYON

kalayaan para gawin ang ninanais
kakayahan para makapagsarili
pagkupkop sa inobasyon at liberalisasyon (modernong pag-iisip)
Kalagayan ng Akda ng Liham
Hangad na maging "babaeng moderno"
...pinagsisikapan hindi lamang ang sariling kapakanan at kundi maging ang kabutihan ng buong sangkatauhan
Pinipigilan ng mga institusyon sa kanyang lipunan
subalit nakatali ako sa mga
lumang tradisyong
hindi maaaring suwayin

1. Mula sa anong bansang Asyano ang akdang binasa?
2. Sino ang ibig na ibig makilala ng persona?
3. Batay sa teksto, ano ang kinakalaban niya?
4. Ano ang tinuturing niyang balakid na pumipigil sa kanyang laban?
5. Aling salita ang umaakit sa kanyang pandinig maski noong musmos pa lamang siya?
6. Sumatutal, ilan silang magkakapatid?
7. Ano ang mahigpit na ipinagbabawal sa mga kababaihang tulad niya?
8. Anong kondisyon, ayon sa teksto, ang magpapahintulot na mapalaya sa kanyang pagkakakahon?
9. Ayon sa persona, para kanino ginawa ang mga batas?
10. Magbanggit ng 1 sa 2 bagay na kanyang ginawa bilang pampalipas oras.

Susi sa Pagwawasto
1. Indonesia
2. "babaeng moderno"
3. lumang tradisyon
4. pagmamahal
5. emansipasyon
6. pito (7)
7. paglabas ng bahay
8. kapag kasama ang mapapangasawang estranghero
9. para sa kalalakihan
10. - pagbabasa ng librong Dutch
- pakikipagsulatan sa mga kaibigang Dutch
KANYANG BALAKID
"at ito ang
pagmamahal
na
inuukol ko sa mga pinagkakautangan ko ng buhay, mga taong nararapat kong pasalamatan sa lahat ng bagay. May karapatan ba akong wasakin ang
puso ng mga taong walang naibigay sa akin kundi pagmamahal at kabutihan, mga taong nag-alaga sa akin nang buong pagsuyo?"
MGA
PATUNAY
limitadong edukasyon kumpara sa mga kapatid na lalaki
pagbabawal na lumabas ng bahay
ipinagkasundong kasal
(fixed marriage)
PANGGANYAK
Paano mailalarawan ang isang modernong Pilipina? Magbigay ng konkretong katangian. (Maaaring positibo o negatibo.)
Alamin ang kalagayan ng isang prinsesang Javanese sa pamamagitan ng pag-unawa sa tekstong "Kay Estella Zeehandelaar". Humanda sa isang check-up quiz pagkatapos ng 15 minuto.
PAGLALAGOM
Bakit pinamagatang "Kay Estella Zeehandelaar" ang teksto?
May pagkakatulad ba ang kalagayan ng prinsesang Javanese sa mga Pilipina ngayon? Pangatwiranan.
Paano matatamo ang mithiin ng akda ng liham?
Liham-Pag-aaplay
Liham-Paanyaya sa isang panauhin
Ang mga impormasyong dapat taglayin ng liham na ito ay
matapat, malinaw at maayos
upang maging handa ang inaanyayang panauhin.
Liham-Pagtatanong
May intensyong
maglinaw
ng mga tiyak na impormasyon mula sa mga eksperto. Bahagi ng paglilinaw na gagawin ang
paghingi ng mga kaukulang dokumento
ukol sa isyung tinatanong.
Intensyon ng ganitong uri ng liham na
makapasok sa trabaho
ng nais aplayan.
Dapat na maging maayos ang pagkakasulat nito dahil ito ay nag-iiwan ng
magandang impresyon
na nagnanais maglingkod.
Intensyon na magpahayag ng isang tiyak na kahilingan. Nakasaad dito nang malinaw kung
ano
ang hinihiling at kung
bakit
ito hinihiling.
Kailangan ding banggitin ang posibleng maging
bunga
kung ipagkakaloob ng sinulatan ang kahilingan ng sumulat.
Tinatawag ring
liham-pahintulot
Liham sa Patnugot
Layuning
makapagmungkahi
ng mga bagay na makapagpapabuti sa mga pamamalakad, kilusan, patakaran o kalagayan ng iba’t ibang larangan ng buhay.
Kung minsan, maaari itong magbatid ng
pagsalungat o pagtuligsa
sa isa o ilang bahagi ng isang isyu. May mga pagkakataon ding nag-aanyo ito na
papuri
.
Ito ang liham na nagsasaad ng impormasyong
ginagamit sa mga tanggapan at mundo ng kalakalan
Mahalaga ito upang malaman o matutunan ang mga impormasyong nararapat na maging sangkap ng liham na ipadadala upang
makatiyak ng maagap na pagtugon
.

BAKIT MAHALAGA ANG LIHAM PANGANGALAKAL?
Mahalaga at makabuluhan pa rin ba ang kakayahang makapagsulat ng liham sa makabagong panahon?
SUBALIT...
Liham-Kahilingan
Mga Bahagi ng
Liham Pangangalakal
Pamuhatan
nasusulat dito ang numero, kalye at lungsod at ang petsa kung kailan isinulat ang liham.

Halimbawa: 1004 Pilar St.,
Tondo, Manila
Agosto 15, 2005
Patunguhan
- isinusulat sa bahaging ito ang pangalan ng sinulatan, katungkulan,
departamentong nasasakop at kung saan ito matatagpuan (kalye at siyudad).

Halimbawa: Gng. Arlyne Blanco
Punungguro
Lourdes School QC - HS
Bating Pambungad
- sinusulat sa bahaging ito ang pagbati sa taong susulatan.

Halimbawa:
Mahal na Bb. Reyes:
Nilalaman
- nasusulat sa bahaging ito ang
intensyon
ng sumulat. Naaayon ito sa uri ng liham-pangangalakal.
Bating Pangwakas
- bating pagpapasalamat ng lumiham.
Halimbawa:
Lubos na gumagalang,
Pangkat II-Piety
Pangwakas na Pananalita
- nasusulat dito ang paghiling sa pakikipag-ugnay
Gawaing-Upuan
A. Tukuyin ang Uri ng Liham Pangangalakal na kailangang gamitin ayon sa diwa ng mga sumusunod na pahayag.
1. Ako po ay labing-anim na taong gulang at kasalukuyang nag-aaral sa Mataas na paaralang Magsaysay.
2. Dito po sa aming pook ay napakaraming mga kabataang tumigil sa kanilang pag-aaral. Kadalasa’y maghapon silang nakaistambay sa kalye kaya hindi maiwasang sila ang karaniwang pinagmumulan ng gulo.
3. Nais ko pong ipaabot sa inyong tanggapan ang pasasalamat dahil sa pagtalakay ninyo sa karagdagang buwis na nais ipataw ng pamahalaan sa mga alak at sigarilyo. Panahon na upang mamulat ang ating mga mamamayan sa iba’t ibang sakit na dulot ng mga bisyong ito. Kung mataas nga naman ang presyo’y siguradong magdadalawang-isip na silang bumili.
4. Kayo po ang napili naming anyayahan dahil batid po namin ang inyong kakayahan at lawak ng karanasan sa paksang tungkol sa mga batas sa paggawa.
5. Nais po sana naming magamit ang silid-aralan upang pagdausan ng halalan para sa kinatawan ng samahang Gabay ng Wika.
B. Sumulat ng isang liham-pahintulot na ukol sa pagbibigay ng konsiderasyon sa iyo upang makapasok sa kursong nais sa kolehiyo.
Full transcript