Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

BT-B en BT-C , Dementie, niveau 2 en 3

dementie, alzheimer, stadiums van dementie , ROT, Validation, Belevingsgerichte zorg, Snoezelen , warmezorg , Dilemma's bij dementie, mevrouw Bogers (1,2,3,4)
by

mayke nimberg

on 28 November 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of BT-B en BT-C , Dementie, niveau 2 en 3

Dementie
Naomie Feil
3 stadium van Alzheimer
kwaliteit van leven met dementie

http://www.kennispuntdementie.nl/actueel
http://altijdwat.ncrv.nl/nieuwsblogs/dementie-en-agressie-probleem-in-verpleeghuizen
http://www.trimbos.nl/nieuws/persberichten/2012/afname-gebruik-vrijheidsbeperkende-maatregelen-in-dementiezorg
http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1277266
http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1350064
Kenmerken van beginnende dementie zijn:

• Ernstige vergeetachtigheid

Iemand met beginnende dementie heeft aanvankelijk vooral problemen met het kortetermijngeheugen. Hij vergeet zowel details als hele delen van de meest recente gebeurtenissen. Mensen in deze fase van dementie zijn voortdurend spullen kwijt, vergeten afspraken, stellen steeds dezelfde vragen en vertellen telkens dezelfde verhalen.

• Problemen met complexe en nieuwe situaties

Complexe en nieuwe situaties zorgen voor problemen. Bijvoorbeeld een vakantie of ziekenhuisbezoek. Dementerende mensen raken sneller het overzicht kwijt doordat het ordenen van gedachten niet lukt. Ze kunnen dingen niet meer goed organiseren en nemen vaker verkeerde beslissingen.

• Verlies van tijdsbesef

De beginnende dementie uit zich ook doordat iemand niet meer weet welke dag of hoe laat het is. Ook inschatten hoelang iets duurt gaat moeilijker. Een bezoek van een kwartier lijkt wel uren te duren.

Deze verschijnselen zijn aanvankelijk moeilijk te onderscheiden van gewone vergeetachtigheid en ouderdomsklachten. Bij een jonger iemand wijt de omgeving deze problemen gemakkelijk aan drukte en stress. Extra lastig is het dat beginnende dementie vaak gepaard gaat met depressie en lijkt op verschijnselen van depressie, zoals gebrek aan interesse en plezier, prikkelbaarheid en concentratieproblemen.

De dementie kan ook gepaard gaan met achterdocht, agressie en het verstoppen of verzamelen van spullen.

Alzheimer APP.
prof anne magriet Pot
25-11-2013 De Rotterdamse zorginstelling Laurens verdenkt het eigen personeel ervan zwaar dementerende ouderen te hebben bestolen. Dat meldt het AD. In de afgelopen twee maanden zijn vier bewoners van complex Borgsate van hun sieraden beroofd.
Het zou gaan om een herenhorloge en gouden juwelen als trouwringen. Die moeten van de vingers van de ouderen zijn gehaald, zo vermoedt de leiding van de zorginstelling. “Het is een gesloten inrichting voor ouderen die lijden aan ernstige dementie. Vreemden kunnen niet zomaar binnenlopen”, aldus een voorlichter van Laurens in het Algemeen Dagblad.

De zorgorganisatie heeft de politie ingelicht en stelt een intern onderzoek in.
Zo wordt ‘s ochtends en ‘s avonds bij alle 28 ouderen het aantal sieraden genoteerd. De zorginstelling vindt de diefstal ‘verschrikkelijk’.

http://www.youtube.com/watch?v=KHbC4Im5nRM#t=89
Mevr. Bogers
Dementie ;

- De Verschijnselen van dementie
- De oorzaken van dementie
- De verschillende stadia van dementie
- De behandelingen
- Benaderingswijze van dementerende
- Tips voor het omgaan met dementeren

De verpleging van een alzheimerpatiënt is een verantwoordelijkheid die 24 uur per dag doorgaat. Dit is van grote invloed op de lichamelijke en emotionele situatie van de verzorger.


Veel verzorgers van alzheimerpatiënten laten de aandacht voor de eigen gezondheid overschaduwen door bezorgdheid over het welzijn van de patiënt. Het is daarom belangrijk dat u als verzorger goed waakt over uw eigen lichamelijke en geestelijke conditie.

Het is heel normaal om:
•Boos te zijn. Zet deze energie om in positieve actie. Maak wat schoon, ga wandelen of maak een praatje met iemand.
•Gefrustreerd te zijn. Stop met de activiteit waarmee u bezig bent, haal diep adem en begin met iets nieuws.
•Wat tijd alleen door te brengen. Duik in uw favoriete stoel in een rustige kamer, ga even naar de winkel of breng een paar uurtjes door met vrienden.
•Hulp te vragen. Benader familie, vrienden, uw huisarts en plaatselijke instanties voor eventuele hulp of service.
•Op uw oordeel te vertrouwen. Probeer te ontspannen, u doet immers uw uiterste best.
•Uw beperkingen te kennen. U bent een waardevol persoon, zorg daarom ook goed voor uzelf.
•Fouten te maken. Niemand is perfect, we blijven altijd leren.
•Verdriet te hebben. Dit is een normale reactie op verlies. Het is heel gewoon om verdriet te hebben omdat de dingen niet meer zijn zoals ze waren.
•Te lachen en lief te hebben. Het is misschien makkelijk om te vergeten, maar onthoud dat u nog steeds het vermogen heeft om te voelen en dat dit zich onverwachts kan aandienen.

Vergeet ook niet dat het gezond is om te rouwen bij het verlies van een dierbaar persoon, zelfs voordat deze persoon is overleden. Indien u op een goede manier met uw eigen gevoelens omgaat, bent u ook beter in staat om de patiënt te verzorgen.


Professionele hulp
Verzorgers van alzheimerpatiënten vinden vaak steun bij lotgenoten. Daarnaast is er de mogelijkheid om professionele thuishulpverlening in te schakelen of de patiënt, al dan niet tijdelijk, te laten opnemen.


Terwijl er verzorgers zijn die goed gedijen in hun rol, ervaren anderen daarbij lichamelijke en geestelijke spanningen. Zelfs als de verpleging voortkomt uit liefde en bereidheid tot het nemen van de verantwoordelijkheid. Het gevolg is dat bijna iedere verzorger op een gegeven moment voor korte of langere tijd persoonlijke bijstand nodig heeft.

Vooral lotgenoten begrijpen wat samenleven met een alzheimerpatiënt betekent. In diverse plaatsen in Nederland bestaan gespreksgroepen die zich richten op de thuiszorg van alzheimerpatiënten. Op veel plaatsen zijn vrijwilligersorganisaties te vinden die hulp aan huis verlenen. Daarnaast zijn er zelfhulpgroepen, waarbij lotgenoten elkaar steun en hulp bieden, en bestaat de mogelijkheid om professionele verzorging in te schakelen.

Sinds 1998 behandelt het Regionaal Indicatie Orgaan (RIO) alle hulpvragen voor de zorg thuis en in verpleeg- en verzorgingshuizen. Iedereen kan rechtstreeks bij het RIO een indicatieadvies aanvragen, zonder dat daarvoor eerst een bezoek aan de huisarts nodig is. De thuiszorgorganisaties mogen in principe geen hulp verlenen, zonder dat een indicatieadviseur van het RIO daarvan een hulpvraaganalyse heeft gemaakt en het resultaat daarvan naar de thuiszorg en/of zorgkantoor heeft gestuurd.

Professionele verzorging

Gezinsverzorging

Via uw huisarts is het mogelijk om bijvoorbeeld gezinsverzorging te regelen. Een gezinsverzorg(st)er biedt hulp bij huishoudelijke zaken en neemt zo mogelijk een deel van de verzorgende taken zoals wassen, aankleden, eten en het in en uit bed helpen op zich.

Thuiszorg

Wordt de zorg omvangrijker en moeilijker, benader dan een wijkverpleegkundige via de thuiszorg in uw woonplaats/regio. De hulp van de wijkverpleging spitst zich toe op de patiënt zelf. Een wijkverpleegkundige voert niet alleen een deel van de dagelijkse verpleging uit maar geeft ook advies en voorlichting over hulpmiddelen die bij de thuiszorg van pas komen.

Hulpverlening thuis

Ook het verpleeghuis biedt een vorm van thuishulpverlening. Via uw huisarts roept u de hulp in van een verpleeghuisarts, psycholoog, fysiotherapeut, logopedist of verpleegkundige. Professionele hulpverleners in de eerste lijn, zoals fysiotherapeuten en wijkverpleegkundigen, dragen zorg voor de behandeling thuis. Vaak is er sprake van samenwerking met het RIAGG, ook dit instituut is een waardevolle vraagbaak.

Dag- en nachtopvang

Veel verpleeghuizen bieden dagopvang voor patiënten. In zeer urgente gevallen nemen ze ook 's nachts patiënten op. Tevens is het mogelijk om een langere opname van één of twee weken te realiseren. Dat geeft de verzorger de mogelijkheid om zelf een verlofperiode te nemen. Bekostiging van de dagbehandeling en het vervoer van en naar het verpleeghuis vindt plaats via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De huisarts dient meestal een verzoek in voor dagbehandeling en het RIAGG bemiddelt in de opname. Er zijn ook verzorgingshuizen die licht demente patiënten voor dagopvang accepteren. De kosten daarvan komen voor rekening van de provincie. De bijdrage die de patiënt zelf betaalt, is gering.

Psychogeriatrische zorg

De laatste stap is volledige behandeling in een psychogeriatrisch verpleeghuis, dat onderdak en volledige verzorging biedt. Vroegtijdige aanmelding is noodzakelijk, omdat de meeste verpleeghuizen een wachtlijst hebben. Dit vraagt zowel van de verzorger als van de huisarts een vooruitziende blik. De huisarts dient een aanvraag voor opname in bij een indicatiecommissie, die de mate van urgentie bepaalt. In deze commissie zitten een arts en een maatschappelijk werker. Een advies tot opname geldt voor elk verpleeghuis, maar een verpleeghuis is vrij om te beslissen of zij alleen patiënten uit de eigen regio opneemt of ook van daarbuiten.

Opname in verpleeghuis

Selectie verpleeghuis

Niets is belangrijker dan overtuigd te zijn dat het gekozen verpleeghuis ook het enige goede is. Omdat iedereen zijn eigen eisen stelt, is het raadzaam een aantal verpleeghuizen te bezoeken. Verzamel informatie over de toetredingsbepalingen, het niveau van de zorgverlening, behandelingsmethoden en veiligheidsvoorzieningen. Ook praktische zaken zoals de ligging, bereikbaarheid, geloofsovertuiging en de bezoekregeling zijn bepalend voor de juiste keuze.

Financiën

Betaling van de verblijfskosten in een verpleeghuis vindt grotendeels plaats uit de AWBZ. Daarnaast betaalt iedere opgenomen patiënt een eigen bijdrage. Het verpleeghuis dient een aanvraag voor vergoeding in bij de AWBZ. De familie van de patiënt moet wel een vragenformulier invullen dat betrekking heeft op het inkomen van de patiënt. Op basis daarvan bepaalt men de eigen bijdrage. Het eigen vermogen speelt hierbij geen rol. Kosten die voor rekening van de patiënt blijven zijn kleding en schoeisel. Vaak vraagt een verpleeghuis ook zakgeld voor de patiënt.

Het moment van opname

De opname is een emotioneel moment. Bereid uzelf en de patiënt daar zo goed mogelijk op voor. Om het verblijf van de patiënt te veraangenamen is het prettig als de verpleegkundigen weten welke hobby's en bezigheden de patiënt had voordat hij ziek werd. Hoe meer zij van de patiënt weten, hoe persoonlijker de verzorging. Vaak helpt het om persoonlijke eigendommen, zoals meubelen, mee te nemen naar het verpleeghuis. Dit geeft een vertrouwd gevoel. Verder is het goed dat u regelmatig contact houdt met de verpleegkundigen en afdelingshoofden, zodat u weet hoe het met de patiënt en zijn verzorging gaat.

http://altijdwat.incontxt.nl/seizoenen/2010/afleveringen/19-11-2010/fragmenten/u-bent-dement-en-wilt-euthanasie-laten-plegen-kan-niet
Lairint : Dementie onderzoek 2013
http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1366785
Dit is de dag . zorgrobot Zora
http://www.npo.nl/dit-is-de-dag-reportage/23-09-2014/VPWON_1230964

Migranten en dementie
NOOM http://www.netwerknoom.nl/5-Dementie

Dementie

Meer dan vergeten
- een project over dementie bij Turkse en Surinaamse ouderen

video materiaal over migranten en dementie
http://www.mikadohelpdesk.nl/dementie-films.html
revalidatie bij dementie
snoezelen
https://www.youtube.com/channel/UCVqUW63E6FZZ0A8gxTykUHA
Dilemma's bij dementie
moeten we het rijbewijs al afpakken
omgaan met een veranderde werkelijkheid
wie betrek je bij de zorg?
als je naaste niet meer onder de douche wil
Belevingsgerichte zorg
Full transcript