Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Салстын дархлааны хариу урвал

No description
by

Choidorj Maidarsuren

on 27 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Салстын дархлааны хариу урвал

Салстын дархлааны хариу урвал
Салст бүрхэвч
Салст бүрхэвч нь нөхцөлт эмгэгтөрөгч болон хоруу чанар ихтэй эмгэгтөрөгч болон бусад янз бүрийн антигентэй хавьтаж байдаг.
Төрөлхийн дархлааны эсүүд антигентэй хавьтах замаар дархлааны өвөрмөц хариу урвалын төрлийг тодорхойлно.
Сувилахуй-303 Ч. Майдарсүрэн
Л. Золзаяа
Б. Даваажаргал
С. Дэлгэрмаа
Б. Мөнхзул

Дархлааны хариу урвал
Төрөлхийн буюу өвөрмөц бус
Олдмол буюу өвөрмөц
( nonspecific immune system)
( specific immune system)
Зорилго:
Пейрийн товрууны М эс
Түлхүүр үгс:
Иймд салст бүрхэвчийн хучуур нь халдвараас хамгаалах биологийн асар том хориг буюу хамгаалалтын анхны шугам болдог.

MALT
- (mucosa associated lymphoid tissues)
Салст бүрхэвчийн орчимд үүссэн лимфоид эд
М эс-
(microfold cells)
Пейрийн товрууны хучуур давхаргад агуулагдах ба гадаргуудаа хуниас үүсгэсэн байдаг.
М эс нь лимфоид эдийн гадаргууд байршиж антигенийг хучуур эсийн дундуур зөөвөрлөх үүрэгтэй.
Хемокин
Цусны эсүүдийн нүүн шилжилтийг зохицуулдаг бүлэг цитокин юм.
Харин антиген амьсгалын затаар нэвтэрсэн бол голчлон сэртэнт эс олзолж боловсруулах ба зарим антиген М эсээр гүйлсэн булчирхай болон бусад MALT-руу зөөгдөнө.
Хэрвээ антиген боловсрогдон MALT-ын дархлааны эсүүдэд илчлэгдвэл санамжийн болон эффектор эсүүд салстад байрладаг.
Харин хучуураас тунгалагийн булчирхайд хүрвэл дархлааны эсүүд олноороо халдварын голомт руу нүүдэллэж байршина.
Нарийн гэдсэд орсон антиген ихэнх тохиолдолд М эсийн оролцоотой MALT-руу зөөвөрлөгдөнө.
Т эсүүд CCR7 болон L-селектин рецептороор дамжин цуснаас Пейрийн товруунд шилжин байршина.
Гэдэсний ханан дахь гэнэн Т эсийн байршил
Т эсүүд нь М эсээр зөөвөрлөгдөн сэртэнт эсэд илчлэгдсэн антигенийг таньж идэвхжинэ.
Идэвхжсэн Т эсүүд чамархайн тунгалагийн зангилаагаар дамжин цээжний цорго руу орж эргэн гэдсэнд ирдэг.
Идэвхжсэн Т эсүүд α4β7 интегрин CCR9 илрүүлэх ба нарийн гэдэсний хучуур ламина проприа-д байрладаг.
Дархлааны өвөрмөц хариу урвал буюу салстын дархлааны хариу урвалын талаар мэдэж авах
Эд өвөрмөц наалдалтын молекул болон хемокины рецепторууд нь салстад лимфоцит эсүүд байршихыг хянадаг.
Эффектор/санамжийн В ба Т эс судасны өвөрмөц рецептортой харилцан үйлчлэх замаар салстын эд рүү нүүдэллэнэ. Сэрээ булчирхай чөмгөнд үүссэн лимфоцит эсүүд нь эндотелийн венулын судсаар (HEV) Пейрийн товруу, чамархайн лимфийн зангилаанд ирдэг.
Анхаарал тавьсанд баярлалаа.
Дүгнэлт
Салстын өвөрмөц дархлааны хариу урвал нь хоол боловсруулах тогтолцооны салст бүрхэвчинд ихэвчлэн явагддаг. Гэдэсний Пейрийн товрууны Lamina propria хучуур давхаргад байрлах М эс нь дархлааны хариу урвалд чухал үүрэгтэй.
Ном зүй
Г. Батбаатар "Дархлаа судлал" 2013 он
www.google.mn
www.youtube.com
Full transcript