Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ахмад настны нийгмийн хамгааллын тухай хууль

No description
by

Batzorig Chilkhaajav

on 27 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ахмад настны нийгмийн хамгааллын тухай хууль

Telephone
Email Address
City, State
.
.
Ахмад настны нийгмийн хамгааллын арга хэмжээ
4.1.1 нийгмийн даатгалын тэтгэвэр, тэтгэмж
4.1.2 нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж
4.1.3 нийгмийн халамжийн тэтгэмж
4.1.4 тусламж хөнгөлөлт
4.1.5 төрөлжсөн асрамжийн үйлчилгээ
4.1.6 олон нйитийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээ
4.1.7 хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үйлчилгээ
4.1.8 эрүүл мэндийн үйлчилгээ
4.1.9 нийгмийн хөгжлийн үйлчилгээ

Нийгмийн халамж үйлчилгээний хэлтэс
Ахмад настны нийгмийн хамгааллын тухай хууль
Энэхүү хуулийн зорилт нь ахмад настанд үзүүлэх нийгмийн хамгааллын үйлчилгээний төрөл, хэмжээг тогтоож, төрийн болон аж ахуйн нэгж, байгууллагын энэ талаар хүлээх эрх, үүргийг тодорхойлоход холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.
Үйлчлэх хүрээ нь 60 ба түүнээс дээш настай эрэгтэй, 55 ба түүнээс дээш эмэгтэй Монгол улсын иргэн энэ хуульд хамрагдана.Монгол улсад хууль ёсоор байнга оршин суудаг энэ хуулийн 3.1-д заасан насанд хүрсэн гадаадын иргэн, харъяалалгүй иргэнийг энэ хуульд хамруулж болно.
1. Ахмад настан нь протез, ортопедийн хэрэгсэл худалдан авсан болон дотоодод хийлгэсэн зардлын үнийг жишиг үнээр нь тооцон 5 жилд 1 удаа нөхөн олгоно.
Протез, ортопедийн хэрэгсэлд: Сүүж-түнхний үе, өвдөгний үе, дунд чөмөг, шилбэ, шилбэний түгжээ хадаас, тавхай, тавхайн урд хэсэг, мөр бугалга, шуу, сарвуу, хуруу, хиймэл шүд, эрүү, сонсголын аппарат, дунд чихний титан протез, харааны шил, +5, -5 болон түүнээс дээш контакт линз, шилэн болон хуванцар нүд, нүдний болор, хөл гарын чиг, нурууны бэхэлгээ, тэргэнцэр, алхуулагч, таяг, суултуур, хөтөвчийг хамруулна.
Бүрдүүлэх материал
:
1. Багийн засаг даргын тодорхойлолт
2. Иргэний үнэмлэх, хулбарын хамт
3. Протез, ортопед хийлгэх шаардлагатай гэсэн нарийн мэргэжлийн эмчийн тодорхойлолт
4. Протез хийлгэсэн бол мөнгө төлсөн баримт, эсвэл нэхэмжлэх
5. Өргөдөл
2. Тэжээн тэтгэх хүүхэдгүй эсвэл хууль ёсны тэжээн тэтгэгч нь дэмжлэг үзүүлэх боломжгүй нь тогтоогдсон ахмад настанд болон хүндэт донор ахмад настанд орон сууцны хөлс төлөхөд , гэрт, халаалтгүй байшинд байдаг амьдардаг бол түлш худалдан авахад нь жилд 1 удаа мөнгөн тусламж олгоно.
Нийгмийн халамж үйлчилгээний
хэлтэс

70483592
govi-altai.halamj.gov.mn
Говь-Алтай
Нийгмийн халамж үйлчилгээний хэлтэс
Ахмад настанд үзүүлэх тусламж, хөнгөлөлт

Нийгмийн халамж үйлчилгээний хэлтэс
Нийгмийн халамж үйлчилгээний хэлтэс
Нийгмийн халамж үйлчилгээний
хэлтэс
Ахмад настан нь протез, ортопедийн хэрэгслийг өөрийн сонгосон байгууллагаараа хийлгэж болох ба хос эрхтэндээ хийлгэсэн бол нарийн мэргэжлийн эмчийн тодорхойлолтыг үндэслэн эрхтэн тус бүрд нь олгоно. Хэрэв гадаадад хийлгэсэн бол дотоодын ижил төрлийн хэрэгслийн жишиг үнээр тооцон олгоно.
Нийгмийн халамж үйлчилгээний хэлтэс
Нийгмийн халамж үйлчилгээний хэлтэс
Нийгмийн халамж үйлчилгээний хэлтэс
3. Нийгмийн даатгалын тухай хууль тогтоомжид заасан оршуулгын тэтгэмж авах эрх үүсээгүй, ганц бие ахмад настан нас барвал НДТ хууль тогтоомжид заасны дагуу оршуулгын тэтгэмжийн 75%-тай тэнцэх хэмжээний тусламж олгоно. /620,0*75%=465,0/
Нийгмийн халамж үйлчилгээний хэлтэс
4. НХТХ-ийн 6.3-т зааснаар ажиллаж байсан ААНБ нь дампуурсан, татан буугдсан, өөр газраас шилжиж ирснээс харьяалах байгууллага байхгүй ахмад настныг цагаан сарын баярын өдрийг тохиолдуулан хүлээн авч хүндэтгэл үзүүлнэ.
Нийгмийн халамж үйлчилгээний
хэлтэс
5. МУЗГ-ын 2013 оны 1 дүгээр сарын 19-ны өдрийн “Хөнгөлөлттийн хэмжээг тогтоох тухай” 19 дүгээр тогтоолын дагуу Ахмадын зориулалттай амралт, сувилалын газарт амрах эрхийн бичгийг хөнгөлөлттэй үнээр жилд нэг удаа олгох.Хөнгөлөлтийн хэмжээ 1 ор хоногийн 15000.
Бүрдүүлэх материал:
1. Хувийн өргөдөл
2. Сум хорооны засаг даргын тодорхойлолт
3. Иргэний үнэмлэхний хуулбар
4. Эрхийн бичиг, хуулбар байж болно, мөнгө төлсөн баримт
5. Тэтгэврийн дэвтэр, хуулбарын хамт
Нийгмийн халамж үйлчилгээний
хэлтэс
6. Ахмад настан нь эмнэлгийн байгууллагын дүгнэлтээр магадлан итгэмжлэгдсэн дотоодын рашаан сувилалд амарч сувилуулах тохиолдолд тээврийн хэрэгслийн нэг талын зардал, эрхийн бичгийн үнийн 50 хувийг жилд нэг удаа нөхөн олгоно.
Бүрдүүлэх материал:
1. Хувийн өргөдөл
2. Сум хорооны засаг даргын топдорхойлолт
3. Иргэний үнэмлэхний хуулбар
4. Эрхийн бичиг, хуулбар байж болно, мөнгө төлсөн баримт
5. Эмчилгээ сувилгаа шаардлагатай тухай эмнэлгийн байгууллагын дүгнэлт
6. Замын зардал төлсөн тухай баримт /эх хувиар байхгүй бол авто тээврийн газраас хуулбар аваад хуулбар үнэн гэсэн тамга даруулан хавсаргаж болно./
Нийгмийн халамж үйлчилгээний хэлтэс
7. Нийслэлээс 1000 ба түүнээс дээш км алслагдсан газарт байнга оршин суудаг ахмад настан аймгийн НЭ-ийн нарийн мэргэжлийн эмчийн хяналтын комиссын шийдвэрээр нийслэлд ирж эмчлүүлэх, шинжилгээ хийлгэх тохиолдолд унааны нэг талын зардлыг жилд нэг удаа тарифт үнээр олгох
Бүрдүүлэх материал:
1. Хувийн өргөдөл
2. Сум хорооны засаг даргын топдорхойлолт
3. Иргэний үнэмлэхний хуулбар
4. Аймгийн нарийн мэргэжлийн эмч нарын хяналтын комиссын шийдвэр буюу 13А, 13Б маягт
5. Замын зардал төлсөн тухай баримт эсвэл нэхэмжлэх /эх хувиар байхгүй бол авто тээврийн газраас хуулбар аваад хуулбар үнэн гэсэн тамга даруулан хавсаргаж болно./
Бүрдүүлэх материал:
1. Хувийн өргөдөл
2. Ганц бие болохыг тодорхойлсон сум багийн засаг даргын тодорхойлолт
3. Амьжиргаа дэмжих зөвлөлийн шийдвэр
4. Иргэний үнэмлэхний хуулбар 5. Хүндэт донор бол үнэмлэхний хуулбар /ХД-ыг АДЗ-ийн хурлаар хэлэлцэхгүй.
Нийгмийн халамж үйлчилгээний хэлтэс
АЛДАР ЦОЛТОЙ АХМАД НАСТАНД ҮЗҮҮЛЭХ ТУСЛАМЖ, ХӨНГӨЛӨЛТ
1. Ахмад дайчин, түүнчлэн дайнд оролцож яваад амь үрэгдсэн иргэний энхэр /нөхөр/-т сар бүр мөнгөн тусламж үзүүлэх 2. МУ-ын төрийн соёрхолт, улсын ударник, хувьсгалт тэмцлийн ахмад зүтгэлтэн ахмад настанд жилд нэг удаа мөнгөн тусламж үзүүлнэ.
Бүрдүүлэх материал: 1. Хувийн өргөдөл 2. Сум хорооны засаг даргын тодорхойлолт 3. Иргэний үнэмлэхний хуулбар 4. Алдар цолны үнэмлэх, хуулбарын хамт
Нийгмийн халамж үйлчилгээний хэлтэс
2. Төрийн өндөр албан тушаал хашиж байсан болон, МУ-ын хөдөлмөрийн баатар алдар цолтонд түлээ, нүүрс худалдан авахад нь жилд нэг удаа дэмжлэг тусламж үзүүлэх /МУ-ын хөдөлмөрийн баатар, ардын цолтонд 2 дахин нэмэгдүүлэн олгоно./
3. Нийслэлээс аймагт, аймгаас нийслэлд ирэх буцах замын зардлыг, дотоодын рашаан сувилалд ирэх буцах замын зардал эрхийн бичгийн үнийг жилд нэг удаа тээврийн зардлын орон нутгийн тарифт үнээр нөхөн олгох
Бүрдүүлэх материал:
1. Хувийн өргөдөл
2. Сумын засаг даргын тодорхойлолт
3. Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт
4. Алдар цолны, ахмад дайчны үнэмлэх, хуулбарын хамт
5. тухайн орон нутгийн тарифт үнээр тооцож замын зардал төлсөн тухай баримт эсвэл нэхэмжлэх
6. Эрхийн бичиг
Анхаарлаа хандуулсан
та бүхэнд баярлалаа

Ахмадын зориулалтай амралт сувилалын газарт амарч сувилуулах эрхийн бичгийн үнийг урьдчилан төлөх боломжгүй ахмад настан "Ахмад настанд хөнгөлөлт тусламж үзүүлэх журам"-ын 3,3-т заасан баримт бичиг, нэхэмжлэлийг сум хорооны нийгмийн ажилтанд бүрдүүлэн өгсөн тохиолдолд 6 хүртэлх хоногоор тооцон төлбөрийг нийгмийн халамжийн сангаас урьдчилан шилжүүлж болно. Ахмад настан үлдсэн 4 хоногийг үргэлжлүүлэн амрах хүсэлт гаргасан тохиолдолд ор хоногийн төлбөрийг өөрөө хариуцна.
Full transcript