Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Economie & werkgelegenheid

No description
by

Audrey Reymer

on 7 July 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Economie & werkgelegenheid

Frisse, creatieve, innovatieve en jonge expertise
Vrijetijdseconomie: ambitie
...broedplaats
Samen ruimte geven aan nieuwe en frisse ideeën, kansen zien en mogelijkheden benutten.

Samen innovatieve producten, bedrijfsconcepten en plannen stimuleren.

Wij willen een broedplaats zijn voor de groei van werkgelegenheid en gebruik maken van het talent dat er is.
Gemeente Tubbergen
...verbeteren ondernemersklimaat
Verhogen van de toeristische bestedingen in Tubbergen door:
Verhogen van het aantal bezoeken
Versterken van de belevingswaarde


Toekomst
Samen de toekomst richting bepalen van van toerisme in Tubbergen.

.
Samen een gezicht geven aan het toerisme in Tubbergen.
Optimale dienstverlening richting ondernemers
Dienstverlening verbeteren richting ondernemers.
Deregulering: ruimte maken door minder regeldruk


En ruimte bieden door....
Grensoverschrijdend
Wij willen de (gemeente)grensoverschrijdende samenwerking versterken en de potenties van onze prachtige ligging in het (grens)gebied benutten.

Samenwerking met partners in Noordoost Twente, in het grensgebied zoals Samtgemeinde Uelsen en in Regio Twente.
Samenwerken en verbinden
Versterken toeristische structuur
Partijen verbinden
Versterken toeristische structuur en samenwerking
Meten is weten
Samen met partners onderzoek doen naar vraag & aanbod verblijfsrecreatie.

Signaleren van trends en ontwikkelingen.

Samenwerking over de gemeentegrens
Vooruitkijken
Ogen open en naar de toekomst kijken
Kansen zien en mogelijkheden benutten
Onderzoek naar verblijven en beleven
Meer beleving!
Wat moed. Dat moet.
Krachten verbinden, dat is ons uitgangspunt. Wij geloven in de kracht van onze sector vrijetijdseconomie.

Het moet anders en er is wat moed voor nodig om het anders te doen.
Wat moed. Dat moet!
Krachten verbinden
Vrijetijdseconomie in Tubbergen
Feiten en cijfers
Vrijetijdseconomie
Verhogen toeristische bestedingen
Wat willen wij daarvoor doen?
Supporter van beleving
Ambitie is de eerste stap naar succes.
De tweede stap is actie!
Ruimte bieden voor ondernemen
Ruimte bieden voor ondernemen door.....


Ondernemers ready for take off?
- Aantal overnachtingen in Tubbergen bedraagt 207.000

- Aantal overnachtingen in Noordoost Twente stijgt, in Tubbergen daling
(6% in 2 jaar)

Aantal banen in de vrijetijdseconomie daalt licht, in Noordoost Twente lichte stijging.
- Totaal aantal bestedingen in Noordoost Twente nemen toe (agv groei in aantal overnachtingen)
- Bestedingen per dagactiviteit in Noordoost Twente nemen juist af naar 12,47 per activiteit!
Conclusie:

Vrijtijdseconomie in de
omgeving groeit relatief
harder dan in Tubbergen
Nieuwe stijl van besturen
Ruimte bieden voor ondernemen
Toekomstrichting
Samenwerken en verbinden
Beleven
Nieuwe stijl van besturen
lef tonen, maatwerk leveren, samenwerken en verbinden
Wij geloven in de kracht van de vrijetijdssector
Wij willen lef tonen, samenwerken, verbinden en maatwerk leveren
Wij doen het samenDe nieuwe stijl van besturen, krachten verbinden, is al in praktijk gebracht door het 'coalitieakkoord in stippellijnen' aan maatschappelijke organisaties te presenteren. Deze inspirerende bijeenkomst heeft voor verdieping van het coalitieakkoord gezorgd. Deze weg, de samenleving opzoeken en het samen doen, is de weg die wij willen blijven volgen.
...staat niet op zichzelf
Vrijetijdseconomie...
Vrijetijdseconomie is een belangrijke economische sector, maar staat niet op zichzelf. Wij willen de economische positie van en de werkgelegenheid in de gemeente Tubbergen versterken.

Wij willen verbanden leggen tussen andere economische vraagstukken, kansen benutten.

Arbeidsparticipatie: op zoek naar werkplekken in de gemeente Tubbergen voor mensen 'in de kaartenbak'
Werk in uitvoering!
Stimuleren, faciliteren van nieuwe belevingsconcepten, arrangementen en evenementen.
Full transcript