Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

KÖZBESZERZÉS A GYAKORLATBAN

No description
by

Orsolya Barna

on 14 January 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of KÖZBESZERZÉS A GYAKORLATBAN

KÖZBESZERZÉS A GYAKORLATBAN
dr. Barna Orsolya - ügyvéd
barnao@barnao.hu

Az előkészítés jelentősége
- időigény
- szakértelem
Az ajánlatok értékelése
Érvényesség/érvénytelenség
93. § (2) és 98. § (2) - NFM-NFÜ-ME-KH-EUTAF közös álláspont
- az ajánlat vizsgálatáról, mint eljárási cselekményről írásos dokumentumnak kell születnie, de bírálóbizottsági ülés és közbenső döntéshozatal az ajánlatok érvényessége vonatkozásában nem szükséges.
Az ajánlatok részletes vizsgálata
A hiánypótlás szabályai

Csak olyan ajánlat nyilvánítható érvénytelenné, amelynek vonatkozásában az Ajánlatkérő a jogszabályi keretek között megadta a teljesség tétel lehetőségét!

HP korlátai
D.999/33/2010.:
magának a nyilatkozatnak a hibája nem azonos annak tartalmi hibájával
D.992/12/2011.:
nem hiányos az az irat, amely minden kért adatot tartalmaz, de az alapján az ajánlattevő alkalmatlan.

Kézbesítési kockázat
Az eljárás lezárása
Az Összegezés kapcsán ellátandó feladatok:

megküldés módja
, AK kötelezettségei: Fővárosi Ítélőtábla 3.Kf.27.101/2011/5. számú ítélete
- megküldés határideje
- összegezés
címzettjei
- elkésett ajánlat helyzete?
- összegezés
megküldésének jogkövetkezményei:
tudomásszerzés (idő előttiség: D.233/12/2011.)
- ajánlati kötöttség
- moratórium
Összegezés módosítása:
mikor, hányszor?
jogellenes módosítása: D.892/2010.
Az új Kbt.
- rövidebb eljárási határidők
- elektronikus közbeszerzés
- fenntarthatósági szempontok
- nyilatkozati elv
- jogorvoslati díjak csökkentése, Közbeszerzési Döntőbizottság új szemléletmódja
Kijelölés szabályai
D.194/8/2012. számú határozat
Szakértelem: LB Kvf VI.37./183/2009/7.
Írásbeli szakvélemény/döntési javaslat

- szavazás szabályai
- belső dokumentum
A Bírálóbizottság szerepe
A közbeszerzések pénzügyi oldala
előzetes piacfelmérés
becsült érték
anyagi fedezet (emelése, csökkentése)
egybeszámítási szabályok
Az eljárás megindítása
- hirdetményfeladás
- kiegészítő tájékoztatás
-
bontási eljárás


- meddig tart a bontás?
- bontási jegyzőkönyv, jkv. megküldése
- tárgyalásos eljárás: 2. bontás is van!
- hiánypótlást nem kell bontani!
Az értékelés terjedelme
Időbeli:
- ajánlati kötöttség időtartama
-hosszabítás lehetősége
- D.470/21/2012.

Tartalmi:
- felhívásnak
- dokumentációnak
- kiegészítő tájékoztatásban foglaltaknak
- jogszabályoknak való megfelelős
Az ajánlat benyújtásának módja
postai/személyes/egyéb az ajánlatkérő által lehetővé tett mód
D.153/22/2008.

zárt ajánlat - formai követelmény-e?
Az értékelés menete
A Bírálóbizottság szerepköre
összeférhetetlenségi szabályok
szakértelem
BB jegyzőkönyv tartalmi elemei

D.660/13/2007.
D.7837/12/2014.
D.194/8/2012.
Az ajánlat egysége

Fővárosi Ítélőtábla 3Kf.27.525/2011/4. számú ítélete
D.214/13/2008.
D.536/10/2012
Az önkéntes hiánypótlás
Lehet-e, ha egyébként nem került HP felhívás kibocsátásra?
D.407/10/2010.
D.305/27/2011
.

Kell-e tájékoztatni róla a többi ajánlattevőt?
D.516/8/2012.
Az összegezés módosítása
- kijavítás és módosítás elhatárolása (Kbt. 78. § (3) bekezdése) D.49/2/2011.
EVK

- ki jogosult benyújtani
- kérelmezői jogosultság
- előfeltétele-e a jogorvoslati eljárásnak?
- hatása az összegezésre
- hányszor lehet kérni?
- mikor lehet kérni? (idő előttiség)
Iratbetekintés
mikortól áll fenn a jog?
- hogyan lehet kérni? mely időpontra?
- az iratbetekintés, mint a tudomásszerzés időpontja a megtekintett iratok vonatkozásában
- konzorcium iratbetekintési joga
- mely iratokra nézve? (BBjkv., stb.)

Üzleti titok az ajánlatban
mi tartozik a körébe? Kbt. 80. § (1) bekezdés, Ptk. 2:87. §
- közérdekű adat-e az ajánlat? - 2011. évi CXII. törvény 27. § (3) bekezdése, mikortól beszélünk közpénzekről egy közbeszerzési eljárásban?

- régi Kbt.: D.239/15/2012.
- új Kbt.: szűkített a korábbi szabályozáshoz képest!
- köteles-e feloldani a jogsértő üzleti titkot az Ajánlatkérő
A szakmai ajánlat korrigálásának a lehetősége
ajánlati kötöttség jelentősége
árazott költségvetés javítási lehetőségei
számítási hiba
hiba a felolvasólapon
Érvényesség, érvénytelenség vizsgálata
Kizáró okoknak való megfelelés
Alkalmasság - Kbt. 55. § (6) bekezdés alapján
érvénytelnségi ok megállapítása
Értékelési szempont
- legalcsonyabb összegű ellenszolgáltatás:
kirívóan alacsony ár vizsgálata
- öszességében legelőnyösebb ajánlat

(terminológiai különbség: IR: gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat):
kirívóan alacsony ár, irreális ajánlati elem vizsgálata
KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

barnao@barnao.hu
Full transcript