Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Банк бус Санхүүгийн байгууллага№

No description
by

Gerelee Nyamka

on 25 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Банк бус Санхүүгийн байгууллага№

СЕМИНАР № 6
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Дүрэм журам танилцуулах
илтгэл тавих/20/
тест ажиллуулах/5/
олон сонголттой асуулт\30\
танин мэдэхүйн тэмцээн АХА/10/
танин мэдэхүйн мэдээлэл-дэлхийн шилдэг бизнесмэн\5/
дүн гаргах /5/
Хичээлийн агуулга
ББСБ гэж юу вэ?
ББСБ-н үүсэл хөгжил
ББСБ-н үйл ажиллагаа
ББСБ-н төрлүүд
ОРШИЛ
Банкны байгууллагын салшгүй нэг бүрэлдэхүүн хэсэг болох ББСБ-н талаар өнөөдрийн семинарын хүрээнд авч үзэх болно.
Энэ нь ерөнхийдөө санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа явуулдаг, групп, институт юм.


Банк бус санхүүгийн байгууллага гэж юу вэ?
Банк бус санхүүгийн байгууллагын үүсэл хөгжил
Хөгжингүй орнуудад банк бус санхүүгийн байгууллага нь 18-р зууны үеэс үүсч бий болсон гэж үздэг бөгөөд анхны хэлбэр нь хадгаламж зээлийн хоршоо, баруун европын улс гүрнүүдэд бий болсон.

1789 онд Францад хөрөнгийн хувьсгал ялж феодалын харилцааг халснаар хөрөнгөтний шинэ харилцаа капитализм тогтсон үед францын хэсэг ажилчид үйлдвэрийн жижгэвтэр хоршоодыг бие даан байгуулж байжээ.
1840-д онд Манчестар хотын хэсэг ажилчид сайн дураараа нэгдэн анхны хоршоог байгуулж хэрэглэгчдийн хоршоо нэрийн доор баруун европ болон дэлхийн бусад оронд тархсан.
Мөн Германы нөгөө хэсэгт Вилям Райффайзен ядуу хүмүүст туслах зориулалт бүхий зээлийн нийгэмлэг байгууллахыг оролдсон байна.Тэр үеийн Германы нийгэм болон эдийн засгийн философичид энэ нөхцөл байдалд дүн шинжилгээ хийж үзээд зээлийн ашигтай шинэ систем боловсруулсан нь эдүгээ "Райфайзены зээлийн хоршооны систем" хэмээн дэлхий даяар нэрд гарсан байна.
Анхаарал тавьсанд баярлалаа
Банк бус Санхүүгийн байгууллага
Семинар №6
Банк бус санхгүүгийн байгууллага гэдэг нь: санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа явуулдаг, групп, институт ордог.
Эдгээр дотроос хамгийн чухал нь хөрөнгө оруулалтын банк, хөрөнгө оруулалтын компаниуд, санхүүгийн компани, тэтгэврийн сан, хадгаламжийн банкиуд, даатгалын компани, ломбард, зээлийн нөхөрлөл, зээлийн холбоо, зээл хадгаламжийн нийгэмлэг, харилцан туслах касс гэх мэт орно.
Үргэлжлэл
1850 онд Германы Делитц хотын дарга Херман Шульц анхны зээлийн нийгэмлэгийг зохион байгуулсан.
Мөн Германы нөгөө хэсэгт Вилям Райффайзен ядуу хүмүүст туслах зориулалт бүхий зээлийн нийгэмлэг байгууллахыг оролдсон байна.
Монгол Улсын ББСБ-н үүсэл хөгжил

Манай улс эдийн засгийн тогтолцоонд шилжин орсноор бизнесийн үйл ажиллагааны төрөл бүрийн шинэ урсгал орж ирсний нэг нь жижиг зээлийн үйл ажиллагаа юм.

Энэ төрлийн үйл ажиллагааг явуулах албан ба албан бус хэлбэртэй олон тооны байгууллага хувь хүмүүс шинээр бий болгосон.
1999 оноос Монголбанкны зөвшөөрөлтэйгээр ББСБ хэмээх жижиг зээл банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх санхүүгийн компаниуд үйл ажиллгаагаа албан ёсоор явуулж эхэлсэн.
ББСБ-н үйл ажиллагаа
ББСБ-н үйл ажиллагаа гэж санхүүгийн зохицуулах хорооноос тусгай зөвшөөрөл авсан ААН-н эрхлэж байгаа үйлчилгээг хэлнэ.
ББСБ
гэдэг нь банкны зарим төрлийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг санхүүгийн байгууллага юм.
ББСБ-н үйл ажиллагааг Санхүүгийн зохицуулах хорооноос олгосон тусгай зөвшөөрлийн дагуу Монгол улсын болон гадаад улсын хуулийн этгээд эрхэлж болно.
Харин улсын төсвөөс санхүүждэг хуулийн этгээд шашин болон улс төрийн байгууллага,төрийн бус байгууллага,банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэхийг хориглоно.
ББСБ-г үүсгэн байгуулахад
шаардагдах баримт бичиг
ББС-н үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдийн дүрэм, үүсгэн байгуулах баримт бичиг.
Бизнес төлөвлгөө
СЗХ-с тогтоосон дүрмийн сангийн доод хэмжээг хангасан эсэхийг нотлох баримт бичиг.
Аудитын байгууллагаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан
Боловсон хүчин, техник тоног төхөөрөмж, ажлын байрны талаарх мэдээлэл
Хувьцаа эзэмшигчдийн бүртгэл, эзэмшиж байгаа хувьцааны тоо гэх мэт.
ББС-н үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох
СЗХороо нь банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх хүсэлт гаргасан баримт бичиг хүлээн авч бүрдүүлж өгсөн баримт бичгийг дутуу буюу тодорхой бус гэж үзвэл СЗХ үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигч, ББСБ-н удирдлагатай холбоотой асуудлаар холбогдох байгууллагаас лавлагаа авч болно.
СЗХ ББСБ үүсгэн байгуулах хүсэлт бүхий бичиг баримтыг хүлээн авснаас хойш баримтыг хянан үзэж тодорхой шаардлагуудыг хангасан гэж үзвэл ББС-н үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг олгоно.
үргэлжлэл
Баримтыг хянан үзэж хариу өгөх хугацаа нь ажлын 30 хоног байна.
Баримт бичгийг магадлан шинжлэх зайлшгүй шаардлагатай гэж үзвэл дээрх хугацааг 14 хоногоор сунгаж болно.
ББС-н үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгоход тавигдах шаардлага
ББС-н үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдийн дүрмийн сан нь СЗХ-с тогтоосон хэмжээнд хүрсэн
Бизнес төлөвгөөнд ББС-н үйл ажиллагааг амжилттай эрхлэх стратеги нөлөөлөх хүчин зүйлийг оновчтой тусгаж чадсан эсэх
Тухайн ББСБ-н удирдлагууд хуульд заасан шалгуурыг хангасан
ББС-н үйл ажиллагааг явуулахад шаардагдах техник тоног төхөөрөмж аюулгүй ажиллагааны шаардлагыг зохих түвшинд хангасан

Санхүүгийн зохицуулах хорооноос олгож буй тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ нь банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны төрөл, үйл ажиллагааны эрхлэх хугацааг тодорхой заана.

Мөн ББС-н үйл ажиллагаа эрхлэгч нь өөрийн салбар төлөөлөгчийн газар, нэгжийг СЗХ-ны зөвшөөрөлтэйгээр нээнэ.
ББСБ нь оноосон нэртэй байх бөгөөд оноосон нэрний хойно ББСБ гэсэн тэмдэглэгээ хийсэн байна.

ББСБ-н оноосон нэрийг өөрчлөхөд СЗХ-с мөн зөвшөөрөл авна.
ББСБ нь дүрмийн сантай байх ба уг дүрмийн сан нь ББСБ-н хувьцаа эзэмшигчдийн оруулсан мөнгөн хөрөнгөөс бүрдэх бөгөөд түүний хэмжээг улсын эдийн засгийн байдал, мөнгөний ханшийн өөрчлөлт, ББСБ-н төлбөрийн чадвар, эрхлэх үйл ажиллагааны онцлогыг харгалзан СЗХороо тогтооно.
ББСБ-д нь дараах төрлийн үйл ажиллагааг эрхэлнэ
Зээлийн үйл ажиллагаа
Факторингийн үйлчилгээ(дансны авлагын үйлчилгээ)
Төлбөрийн баталгаа гаргах
Төлбөр тооцооны хэрэгсэл гаргах
Цахим төлбөр тооцоо мөнгөн гуйвуулгын үйлчилгээ
гадаад вальютын арилжаа
итгэлцлийн үйлчилгээ
богино хугацаат санхүүгийн хэрэгсэлд хөрөнгө оруулалт хийх
хөрөнгө оруулалт санхүүгийн чиглэлээр зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх
үл хөдлөх эд хөрөнгө барьцаалахтай холбоотой санхүүгийн зуучлалын үйл ажиллагаа явуулах
ББСБ-дад дараах үйл ажиллагааг эрхлэхийг хориглодог
Тусгай зөвшөөрөлд зааснаас өөр үйл ажиллагаа эрхлэх
өөрийн ҮА-ны талаар буруу ташаа зар сурталчилгаа хийх мэдээлэл өгөх
иргэн хуулийн этгээдээс хадгаламж авах, хадгаламжийн данс нээх
карт, чек, вексель зэрэг төлбөрийн хэлбэрээр хадгаламж авах
ББСБ-н тайлан тэнцэлд тусгаагүй эх үүсвэрийг ашиглан үйл ажиллагаа явуулах
үл хөдлөх болон хөдлөх эд хөрөнгийг ашиг олох зорилгоор зарж борлуулах гэх мэт.
СЗХ нь ББСБ-н үйл ажиллагаанд хяналт тавьж шалгалт хийх ба шалгалтыг зайнаас болон газар дээр хийж болдог байна.

Зайнаас хянан шалгах үед ББСБ-н гаргасан санхүүгийн тайлангын мэдээлэлд үндэслэн дүгнэлт хийх ба уг тайлан нь зохих журмыг баримтлаагүй буруу ташаа алдаатай гэж үзсэн тохиолдолд уг санхүүгийн тайланг залруулахыг хорооноос шаардаж болдог.
Мөн санхүүгийн тайлангын үзүүлэлтүүдэд тавигдсан стандарт төлбөрийн чадварын байдлыг хангалттай түвшинд харуулж чадахгүй бол СЗХ нь газар дээр нь хяналт шалгалт хийхээр шийдвэрлэдэг байна.


ББСБ-н төрлүүд ангилал
ББСБ-г хууль тогтоомжид зааснаар дараах байдлаар ангилна:

1. Дүрмийн сангийн өмчлөлөөр нь:
төрийн
хувийн
холимог
2. Үүсгэн байгуулагдсан хэлбэрээр нь:
Компани
Нөхөрлөл
3. Үйл ажиллагааны чиглэлээр нь:
зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх
үйлчилгээний үйл ажиллагаа эрхлэх гэж ангилна.
Ямар ямар ББСБ байдаг вэ?
Санхүүгийн зах зээл дээр дараах төрлийн ББСБ-д үйл ажиллагаа явуулдаг.
Хөрөнгө оруулалтын сан буюу хөрөнгө оруулалтын компани
үнэт цаасны компаниуд
хөрөнгийн бирж
даатгалын компаниуд
тэтгэвэрийн сан
зээлийн байгууллагууд
ЗОРИЛГО:

ББСБ сэдвээр семинар зохион байгуулан, үзсэн хичээлээ бататгах, дэлгэрүүлэх мөн өөрсдийн илтгэх чадвараа дээшлүүлэх, оюутнуудын багаар хамтран ажиллах ур чадварыг, оюуны сэтгэн бодох чадварыг нэмэгдүүлэхийг гол зорилгоо болголоо.
Нэмэлт мэдээлэл
Ашгийн төлөө үндсэн зорилготой хувь нийлүүлэгчид нь оруулсан хөрөнгийнхөө хувьцааны хэмжээгээр хариуцлага хүлээдэг хуулийн этгээдийг "
Компани "
гэдэг.
Компани, нөхөрлөлийн ялгаа
Нөхөрлөл
гэдэг нь гишүүдийн оруулсан хувь хөрөнгөөс бүрдэх хөрөнгөтэй, хүлээсэн үүргээ энэхүү эд хөрөнгө болон гишүүдийн хувийн өмчийн эд хөрөнгөөрөө хуульд заасны дагуу хариуцдаг хуулийн этгээд юм.

Нөхөрлөлийн компаниас ялгагдах онцлог нь байгууллагынхаа хөрөнгөөс гадна гишүүдийн хувийн өмчийн эд хөрөнгөөр хариуцлага хүлээдэгт оршино.
Тэтгэвэр, тэтгэмжийн ялгаа
Тэтгэвэр
Даатгуулагчийг өндөр наслахад нь насан туршид нь, тахир дутуу болоход нь хөдөлмөрийн чадвар нь сэргээгдэх хүртэл нас барахад нь түүний гэр бүлийн хөдөлмөрийн чадваргүй гишүүд\хүүхэд 16 нас, сургуульд суралцаж байгаа бол 19нас хүртэл\ нийгмийн баталгааг хангах зорилгоор нийгмийн даатгалын сангаас сар бүр олгох мөнгөн хөрөнгийг хэлнэ.
Тэтгэмж
Даатгуулагчид хөдөлмөрийн чадвараа түр алдах, жирэмслэх, амаржих, нас барах тохиолдолд нийгмийн даатгалын сангаас 1 удаа олгох мөнгөн хөрөнгийг хэлнэ.
ББСБ-н дүрмийн сангийн хэмжээ
2005-10-11нд Монгол банкны ерөнхийлөгчийн тушаал гарч ББС-н ү\а-ны тухай хуулийн 7-р бүлэгт ДҮРМИЙН САНГИЙН доод хэмжээг УБ хотод-200 сая, Дархан, Орхонд 100 сая, Бусад аймгийн төвд 10.сая, тусгай зөвшөөрөл бүхий ү\а эрхэлж буй ББСБ-н хувьд 500 саяас доошгүй байхаар тогтоосон байна.
эх сурвалж: Банк санхүүгийн үндэс-Г.Балж,
Д. Мөнхдулам
Дэлхийн шилдэг бизнесмэний 1
Майкл Делл-н талаар:
Делл гэж хэн бэ?
Жирийн марк цуглуулагчаас дэлхийн тэрбумтан болтол хол зам туулсан
Алдарт “Делл компьютер” корпорацийг үүсгэн байгуулагч Майкл Делл 1965 оны хоёрдугаар сарын 23-нд АНУ-ын Техас мужийн Хьюстон хотод мэндэлжээ.
Деллийн компани нь компьютерийн систем, програм хангамж зэргийг зохион бүтээх, үйлдвэрлэх салбарт тэргүүлдэг юм. Форчун сэтгүүлд түүнийг 9жилийн өмнө 40 хүртэлх насны Америкийн Баячуудыг тэргүүлж байна гэж үзсэн. Тэр үедээ түүний хөрөнгө 21.5 тэрбум доллартай тэнцэнэ гэж байсан. Бол өнөөдөр түүний хөрөнгө 21.7 тэрбум доллар байна.
Аятайхан боломжийг ашиглах хэрэгтэй.
Түүний аав нь доктор эмч хүн байсан ба хүүгээ эмч болгохыг хүсдэг байсан. Ээж нь харин бяцхан хүүг гүйлгээ ухаан сайн, бие даасан, шаргуу зангын анзаарсан ч гэсэн нөхрийнхөө үгийг дагадаг байсан.
Эх нь мөнгөний гүйлгээг зохицуулах хэлтсийн дарга байсан тул Майкл хар багаасаа эдийн засгийн байдал, инфляци зэргийг аав ээжээсээ сонсож өсчээ. Тэрээр багаасаа л бизнест амжилт олохын тулд аятайхан боломжийг ашиглах хэрэгтэй гэдгийг яс махандаа шингээж авчээ.
ТҮҮНИЙ ТУХАЙ ХЭН ЮУ ХЭЛЭВ

СТИВ ЖОБС: БИ ТҮҮНД ИТГЭЖ БАЙСАН
-Майкл Деллийн өнөөдрийн амжилтад гайхаад байх зүйл байхгүй. Учир нь цаг үргэлж би түүнд итгэдэг байсан.
Деллийн сэтгэн бодох чадвар бусдаас тэс өөр байдаг нь амжилтынх нь гүүр болсон байх. Мөн тэр бүр хүнд байдаггүй удирдах чадвар түүнд бий. Компанийнхаа алдагдалтай талыг ашигтай байдлаар нөхөж чаддаг нь үнэхээр гайхалтай санагддаг. Одоо түүнд техникийн төгс мэдлэг л дутаж байна.

Эх сурвалж: “Вашингтон пост” /2008 оны нэгдүгээр сар/

БИЛЛ ГЕЙТС: “ДЕЛЛ” БРЭНДЭД БИДНИЙ БҮТЭЭСЭН ПРОГРАММ БҮРЭН ТОХИРДОГ
-Миний ажлын ширээний ард “Делл” брэндийн компьютер байдаг юм. Гэрт минь ч бас бий.
Техникийн зөв зохицол, чанарын дээд хязгаарыг Майкл бүрдүүлж чадсан нь амжилтад хүрэх том алхам болсон. Бидний бүтээсэн бүхий л программ “Делл”-д бүрэн тохирдог нь үүнийг гэрчлэх байх. Бурхан надад дэлхийн хамгийн шилдэг компьютерийн инженерийг ажилтнаа болгож авах санал тавибал эргэлзээгүй би М.Деллийг сонгоно. Учир нь тэр ямар ч үед зөв шийдвэр гаргаж чаддаг юм.
МАРК ЗУКЕРБЕРГ: ТЭР БОЛ ГАЙХАМШИГ
-Бидний ажлын салшгүй нэг хэрэглэгдэхүүн бол компьютер. Тодорхой хэмжээний ачааллыг даах чадвартай, хэдэн ч үйлдлийг зэрэг хийж чаддаг байх нь чухал. Олон мянган хэрэглэгчийг гомдоохгүйн тулд бид бүхий л чадлаа дайчлан ажиллаж байдаг юм. Харин энэ их ажлыг гүйцэтгэхэд Майк Деллийн бүтээсэн “Делл” бидэнд тусалдаг. Би ноён М.Деллийн бүтээгдэхүүнийг хэрэглээд удаж байна. Нэг ч удаа миний итгэлийг алдаж байгаагүй. Тэр зөвхөн компьютерийн инженер биш юм. Тэр бол жинхэнэ гайхамшиг. Түүний удирдах арга барилаас би суралцахыг хичээдэг шүү.
Full transcript