Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Wiek średni - rozwój fizyczny i poznawczy

No description
by

Karolina Rogozińska

on 2 June 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Wiek średni - rozwój fizyczny i poznawczy

Wiek średni
- rozwój fizyczny i poznawczy o kierunku i naturze rozwoju w średniej dorosłości decydująa przede wszystkim czynniki indywidualne oraz społeczne, w niewielkim stopniu zwiąazane z „biologicznym zegarem" rozwoju
od 35.-40. do 55.-60. r.ż. Zmiany fizyczne i fizjologiczne wzrok - ulega pogorszeniu. Obniża się jego ostrość oraz zdolności akomodacyjne gałki ocznej
słuch - spadek zdolności słyszenia dźwięków o wysokiej częstotliwości
smak - wrażliwość smakowa zaczyna się obniżać około 50. r.ż.
węch - brak istotnych zmian rozwojowych
Funkcje czuciowe Ogólny stan zdrowia dobry
Polska: od 1980 roku obserwuje się systematyczny wzrost śmiertelności mężczyzn w wieku średnim, szczególnie ze środowiska miejskiego (Państwowy Zakład Higieny, 1997).
niekorzystne zmiany fizyczne; Choroby:
układu krążenia
oddechowego
trawiennego
choroby psychiczne
artretyzm i reumatyzm,zaburzenia słuchu i wzroku Przekwitanie u kobiet około 50. r.ż.
zaprzestanie funkcji prokreacyjnych
klimakterium -poprzedza przekwitanie Mężczyźni druga połowa wieku średniego
wykazują zmniejszoną aktywność seksualną
wzrasta prawdopodobieństwo pojawienia się impotencji
Zmiany w czynnośsciach poznawczych Rozwój czy regres? Badania poprzeczne i podłuzne
nad rozwojem inteligencji początki obniżania się poziomu wykonania testów mierzących inteligencję skrystalizowaną pojawiają się dopiero w późnym wieku średnim i starości
coraz większe zróżnicowanie rozwoju zdolności poznawczych w wieku średnim Badania poprzeczne Badania podłużne Wyniki zupełnie odmienne od uzyskiwanych w badaniach poprzecznych;
o ile w wieku średnim obserwowano pewne nieznaczne tendencje regresywne w przypadku testów inteligencji płynnej, o tyle wyniki testów inteligencji skrystalizowanej nie wykazywały takich tendencji
Badania sekwencyjne Schaiego o starzeniu sie możemy mówić jedynie w odniesieniu do inteligencji płynnej, ale dopiero pod koniec wieku średniego (około 55.-60. r.ż.)
podstawowa przyczyna zwiazanych z wiekiem różnic w poziomie inteligencji nie jest wiek osób badanych lecz dzielace badanych różnice generacyjne
wraz z wiekiem wzrasta indywidualne zróżnicowanie wyników Badania eksperymentalne nad rozwojem myślenia stopniowo obniża sieę szybkość, wydajność, oraz zakres przetwarzania informacji
spadek poziomu wydolności w zakresie wielu podstawowych procesów pamieciowych Baltes (1987) 8 tez 1) przeciętny poziom ukrytych możliwości rozwojowych cechuje stabilizacja aż do późnych lat życia; 2) pewne wymiary inteligencji wykazują istotne obniżanie się poziomu wydolności w wieku dojrzałym; 3) w wielu przypadkach obserwuje się rozwój zdolności intelektualnych aż do późnego wieku dojrzałego; 4) wraz z wiekiem zmienia się w sposób zasadniczy struktura i treść celów oraz zadań życiowych. W związku z tym nabywanie i rozwijanie szkolnego typu umiejętności oraz zdolności staje się coraz mniej przystosowawcze. Konieczność rozwiązywania problemów związanych z życiem
rodzinnym, pracą zawodową i aktywnością społeczną człowieka; 5) ponieważ rozwój w wieku dojrzałym cechuje się wysokim stopniem zróżnicowania interindywidualnego, istotą rozwoju inteligencji w tym okresie jest jej indywidualizacja; 6) obserwowany w badaniach poprzecznych i, pozornie związany z wiekiem, proces obniżania się możliwości intelektualnych ma w dużej mierze generacyjne i środowiskowo-społeczne uwarunkowania; 7) proces starzenia się funkcji biologicznych cechuje się wzrastającą podatnością na zmiany o charakterze patologicznym, obniżoną zdolnością adaptacji do zmian środowiska, obniżaniem się maksymalnych poziomów wydolności tych funkcji. 8) ponieważ istnieją możliwości kompensowania regresywnych zmian biologicznych, podejmowane przez dorosłych wysiłki zmierzające w tym właśnie celu mogą zapewnić stan selektywnej optymalizacji funkcjonowania inteligencji. Inteligencja a madrość Madrość
zdolność do formułowania dobrych (słusznych, praktycznych) sądów w ważnych, chociaż niepewnych, trudnych do jednoznacznego zdefiniowania i rozwiązania kwestiach życiowych Zmiany nastawienia wobec świata i siebie Rozwój osobowości - Jung (1976) sfinalizowanie fazy indywiduacji
wejście w kolejną fazę rozwoju osobowości - fazę transcendencji Erikson: generatywność — stagnacja Kryzys wieku średniego przejawia się w obawie o przyszłość, nieumiejętności cieszenia się czasem wolnym, przekonaniu o pogarszającym się zdrowiu, negatywnej ocenie pożycia małżeńskiego oraz pracy, stresie związanym z koniecznością opieki nad starzejącymi się rodzicami Syndrom Paula Gaugina wysuniecie na plan pierwszy kwestii zmiany okoliczności życiowych i oddziaływania w ten sposób na tożsamość w celu jej przemiany
typowe działanie człowieka Zachodu polegajace na próbie dokonania zmiany wewnetrznej poprzez oddziaływanie zewnetrzne Hipotezy podłoża syndromu wewnetrzna motywacja do pełnego zaangażowania w wybrana forme aktywności
intencjonalna zmiana punktu widzenia
poczucie niespełnienia
kumulacja frustracji zwiazanych z dotychczasowym stylem życia
napięcia w systemie Ja
wygaśnięcie ról i zadań życiowych
próba realizacji marzenia
Full transcript