Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Moraali

No description
by

Oscar El Husseini

on 14 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Moraali

Moraali
Etiikka
Normatiivinen etiikka
= Tutkii eettisiä normeja. Mitkä ovat oikeat eettiset säännöt, joita tulisi noudattaa?
Soveltava etiikka
= Vastauksia käytännön eettisiin ongelmiin
Velvollisuusetiikka
Sopimusetiikka
Seurausetiikka
= Teko on hyvä, jos siitä seuraa hyvää.
= Teko on hyvä, jos se noudattaa yhteisesti sovittuja sopimuksia.
= Kaikilla velvollisuus toimia moraalisesti. Moraalisuus moraalisuuden takia.
= Käsitys siitä, millaiset teot ovat oikein ja millaiset eivät ole.
Moraaliagentti
= Ihminen tai yhteisö, joka taivoittelee hyvänä pitämiään päämääriä.
Pohtivat vastuullisesti moraalia ja etiikkaa.
Arvo
= Tavoiteltu ja haluttu fyysinen tai abstrakti asia.
Normi
= Sääntö tai normi, joka määrää, mikä on tai ei ole luvallista.
Sanktio
= Seuraus tai rangaistus.
Metaetiikka
= Tutkii etiikan teorioita
Realismi
= (moraalinen realismi) Objektiivinen moraali on olemassa ihmisestä riippumattomana.
Antirealismi
= (moraalinen antirealismi) Realismin vastakohta.
Humen Giljotiini
= Maailmassa vallitsevista tosiasioista ei voida johtaa arvoja. (David Hume)
=Moraalin filosofinen tutkimus.
Pragmatismi
= Inhimillisen toiminnan ja käytännön korostaminen moraalia muodostaessa.
Moraalinen erheteoria
= Onko moraalisia tosiasioita olemassa todellisuudessa? Arvot eivät ole osa maailmanrakennetta.
Full transcript