Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Litteratur 1950-1980

No description
by

Hans Rossvoll-Hontvedt

on 7 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Litteratur 1950-1980

Litteratur 1950-1980
Samfunnsforhold
Krigens dype spor: Hvordan kunne dette skje?
Nytt samhold trues av nye strider og tendenser. Ny velstand preger det nye samfunnet.
Nye tanker
Eksistensialisme: "Eksistens går foran essens"
Essensen formes av levd liv (eksistens)
Menneskets grunnleggende frihet, ansvar og valg
Kulturradikalisme: Individuell frihet, motvirke dobbeltmoral,
bekjempe det som hindrer livsutfoldelse
Sosialisme: Rød bølge på 1970-tallet: reform og revolusjon
Kvinnekamp: Abort, lønn, mannlig maktmisbruk, mishandling, identitet, seksualitet, lesbisk frigjøring
Utenlandsk litteratur
Eksistensialistisk litteratur:
Jean-Paul Sartre (1905-1980) og Simon de Beauvoir (1908-1986)
Sartre: "Væren og Intet" (1943) og "Kritikk av den dialektiske fornuft" (1960)
De Beauvoir: "Det annet kjønn" (1949) og "Mandarinene" (1954)
Absurdisme:
Samuel Becket (1906-1989)
- Galgenhumor og mangel på sammenheng
- Eksistensiell fremmedgjøring
- Fellesskapsfølelsen og troen på friht er knust
"Mens vi venter på Godot" (1953)
Lyrikk:
Paul Celan (1920-1970)
Skrev for å uttrykke nullpunktstilværelsen
etter krigen
Sylvia Plath (1932-1963)
Vedkjennelse av tabuemner i eget privatliv
Lidelse, frihetslengsel og dødsdrift
Magisk realisme:
Det overnaturlige opptrer på
en naturlig og selvsagt måte
Gabriel García Marquez (1928-)
"Hundre års ensomhet" (1967)
Jorge Luis Borges (1899-1986)
"Ficciones" (1956)
Norsk litteratur
Episk diktning, lyrisk diktning, dramatisk diktning
Episk diktning:
Realistisk og kulturradikal
Kjempe mot urett
Oppgjør med maktmisbruk
Det sårbare barnet
Johan Borgen: "Lillelord" (1955-1957)
Maktmisbruk:
Jens Bjørneboe: "Jonas" (1955) og
trilogien "Bestialialitetens historie" (1966-1973)
Brudd med seksualmoralen:
Agnar Mykles "Sangen om den røde rubin" (1956)
Bjørneboes "Uten en tråd" (1966)
AKP (m-l) og sosialistisk realisme:
Dag Solstad og Edvard Hoem
Solstads "Arild Asnes, 1970" (1971):
Ung intellektuell mann i eksistensiell krise
finner ut at han må bli kommunist.
Kvinnelitteraturen:
Sosialistisk realisme med kvinneperspektiv
Liv Køltzow, Bjørg Vik, Gerd Brantenberg
Tarjei Vesaas - folkelig og vanskelig
En populær bauta innen prosa og lyrikk
Flere betydningslag og utstrakt bruk av symboler
"Fuglane" (1957) og "Isslottet" (1963)
"Profil"-kretsen:
Politiske radikale nytenkere
Skeptiske og kritiske til den symboltunge og moraliserende modernismen.
Ønsket en munter, enkel og sannhetsnær modernisme.
Jan Erik Vold, Dag Solstad, Paal-Helge Haugen, Einar Økland
Lyrisk diktning
Modernistisk lyrikk overtar for den tradisjonelle
Noen skriver likevel tradisjonelt:
Haldis Moren Vesaas
Arnulf Øverland
Jens Bjørneboe
André Bjerke
Tungetaledebatten
Modernister vs. tradisjonalister
Øverland: "Tungetale fra Parnasset" (1953):
Modernistisk diktning er meningsløst rabbel og snikksnakk.
André Bjerke: Stor lyrikk uttrykker et komplisert innhold i en enkel form, mens modernistene uttrykker enkle tanker på en innviklet måte.
Paal Brekke (modernist): Hvis ikke formen endrer seg, stivner kunsten i konvensjoner.
Etterkrigslyrikken:
Modernismens reaksjon
Tvil om sannheten og frykt for fremtiden
i en kaotisk, splittet og meningsløs verden
Erfaringene må skildres gjennom
et nytt formspråk
Eksistensialisme i modernistisk form:
Tarjei Vesaas og Gunvor Hofmo
Paal Brekke:
"Den mann som drepte tirsdag
var han en morder mandag?"
(fra "Der alle stier taper seg", 1960)
Rolf Jacobsen og Astrid Hjertnes Andersen:
Mennesket i en moderne verden
Pulserende, sanselig, rytmisk og ordlekende
Olav H. Hauge
Konkret, billedlig, enkelt og komplisert
Forbilde for "Profil"-kretsen som mente at lyrikken skulle være enkel og konkret.
Jan Erik Vold
"Små" og "trivielle" ting skildres gjennom
et muntlig og hverdagslig språk
Litteratur og samfunn
Krigens etterlatenskaper fører til en oppblomstring av modernistiske temaer
Angst, kaos, fremmedfølelse og indre splittelser
Frihet for enkeltindividet
og rettferdighet for
undertrykte
grupper
Full transcript