Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

FILIPINO PRESENTATION

No description
by

Maliver Gaas

on 14 November 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of FILIPINO PRESENTATION

MGA GABAY SA PAGBASA AT
PAGSUSURI NG MGA TEKSTO
SA IBA'T IBANG DISIPLINA handog sa inyo ng CHICKEN BABES UNANG HAKBANG Tukuyin ang Pangkalahatang Layunin at Estruktura ng Teksto IKALAWANG HAKBANG Kritisismo at Ebalwasyon ng Teksto IKAAPAT NG BAHAGI Basahing muli ang artikulo, ngunit sa pagkakataong ito ay pagtuunan ng pansin ang paraan ng pagsulat at presentasyon. IKATLONG HAKBANG Suriin ang teksto sa kabuuan nito Paraanan ng tingin ang kabuuan ng akda bago tuluyang basahin. Subuking tukuyin ang layunin, nilalaman, maging ang target na mambabasa ng teksto bago ito simulang basahin nang buo. Hanapin ang mga palatandaan sa mga pamagat, sa mga "subtitles", pagkilala o pasasalamat at iba pang mga bahagi ng teksto. Narito ang mga gabay na katanungan upang matukoy ang kabuuan ng teksto:

1) Sino ang sumulat ng teksto?
2) Sinong mga target na mambabasa ang nais kausapin ng teksto?
3) Tungkol saan ang artikulo?
4) Anu-anong mga babasahin ang ginamit na sanggunian?

H
A
L
I
M
B
A
W
A Pagkatapos masuri ang artikulo at ang kabuuan nito, simulan ang pagbabasa. Tukuyin ang layunin ng may akda at tesis na pahayag. Tingnan rin ang kongklusyon sapagkat naglalaman ito ng kabuuan ng akda. Narito ang mga gabay na katanungan upang maisagawa ang layunin, estruktura, at tunguhin ng teksto:

1) Ano ang pangunahing kaisipan na naisalahad ng may-akda?
2) Anu-ano ang mga katibayang ginamit ng may-akda?
3) Anu-ano ang mga limitasyong inilatag ng may-akda tungkol sa teksto?
4) Ano ang pananaw ng may-akda? Habang ikaw ay nagbabasa, huwag lamang tumutok sa kung ano ang sinasabi ng may-akda, kundi sa kung paano ito sinabi ng may-akda. Sa hakbang na ito masusukat ang katatagan at katotohanan ng pahayag sa pamamagitan ng mga katibayang inilatag ng may-akda. Mahalaga ring malaman ang kahgulugan ng mga salita o konseptong hindi pamilyar. Matapos mong tayahin ang iyong personal na reaksyon, maghulo ng mas malalim na impresyon. Kailangan mo nang magpokus sa sinsabi ng may-akda, pagsasangalang-alang sa mga mambabasa ng akda, at bahagyang pagmumuni-muni sa nilalaman ng teksto. Ang ebalwasyon ng isang teksto ay maaaring isagawa sa pamamgitan ng pagsasangalang-alang sa estilo at kumbensyonal na estruktura ng kaparehong artikulo. Narito ang ilang gabay na katanungan sa pagsasagawa ng ebalwasyon at pagbibigay ng kritiko ng isang teksto:

1) Buo ba ang artikulo?
2) May katuturan at kabuluhan ba ito?
3) Ano ang pangunahing kahulugan at katuturan ng akda sa didiplinang kinabibilangan nito?
4) Malinaw ba ang organisasyon?
Full transcript