Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Demokrati och diktatur

No description
by

Fredrik Hedström

on 28 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Demokrati och diktatur

Demokrati och diktatur
Styrelseskick
Hur makten fördelas i ett land.
Vem som ska styra
Vad är en diktatur?
Att diktera - att bestämma (t.ex. diktera villkoren för freden)
Motsatsen till demokrati
Diktatoriska statsskick
Teokrati
Hierokrati
En stat där de religiösa ledarna bestämmer vem som ska utses till regeringschef
Lagarna är baserade på religiösa texter och tolkningar.
Absolut
monarki
En stat där kungen är statschef och regeringschef
Han har absolut makt
Inga demokratiska val
Militär-
diktatur
Militären har total makt och väljer vem som ska styra
Ofta en eller flera höga militärer
Religion
Ärftlig makt
Ideologi
Valfusk
Tortyr
Kontrollsamhälle
Brott mot mänsliga rättigheter
Förtryck av oliktänkande
Vad är en demokrati?
Demos = folk
Kratos = styre
Folket röstar i frågor eller väljer representanter som röstar.
Demokratins grundprinciper
"Rätten att påverka sitt liv"
Hemliga val
Lika val
Direkta val
Proportionella val
Regelbundna val
Allmänna val
Montesquieu
Maktdelningsprincipen
Lagstiftande
Kontrollerande
Verkställande
Den som skapar nya lagar
Den som kontrollerar lagarna
Den som ser till att lagarna utförs
Demokratiska statsskick
Konstitutionell monarki
Transparens
Statschef
: Kung, drottning -
liten makt

Regeringschef
:

Statsminister -
stor makt

Idoliserande av makt
Gemensamt
Statschef
Regeringschef
Högsta posten i en stat - ex. Kung, President
Sveriges grundlagar
All offentlig makt i Sverige utgår från folket och riksdagen är folkets främsta företrädare
REGERINGSFORMEN (RF)
Successionsrätt till Sveriges tron tillkommer manliga och kvinnliga efterkommande till kronprins Johan Baptist Julii, sedermera Konung Karl XIV Johans, avkomling i rätt nedstigande led, Konung Carl XVI Gustaf.
SUCCESSIONSORDNINGRN (SO)
Censur
Carl XVI Gustaf
Margrethe II
Harald V
Fredrik Reinfeldt
Erna Solberg
Helle Thorning-Schmidt

Riksdagen
(Religion)
Den som innehar offentlig beslutande makt
Riksdagen
Riksdagen är Sveriges lagstiftande församling
Beslutar om Sveriges budget
349 ledamoter som väljs var 4:e år
Talmannen leder riksdagens arbete - Ordförande
Uppdelad i 15 utskott
FÖRSLAG
(Proposition / Motion)
UTSKOTT
Beroende på vem som lägger förslaget kallas det olika
(Diskussion / överenskommelse )
RIKSDAG
( Debatt / Omröstning )
Partierna förhandlar med varandra om hur de ska rösta i riksdagen
Om förslaget röstas igenom
Regeringen
Regeringen
Ska genomföra de lagförslag som röstas igenom i riksdagen
Leds av statsministern
Uppdelade i 12 departement
Varje departement har olika politiska områden att ansvara för
Utrikesdepartementet
Näringsdepartementet
Justitiedepartementet
Utrikesministern
Näringsministern
Justitieministern
Utser
Riksdagen
Misstroendeomröstning
Avsätta statsråd
Regeringen styr riket.
Styra Sverige
Parlamentarism
Riksdagen utser regeringen
Riksdagen kan avsätta regeringen
Misstroendeomröstning
Minst 50 % av riksdagen (175)
Konstitutionsutskottet
17 statsråd från alla partier
Utfrågningar av enskilda statsråd
Konstitutionsutskottet
Den är ansvarig inför riksdagen
Republik / Presidentialism
Statschef
Regeringschef
President
President
Utses genom val
Kongressen
Senaten
Representanthuset
Högsta
Domstolen
Utser
Presidenten
Innehar veto
Har precis som regeringen flera politiker som hjälper honom i olika frågor
Högsta befälhavaren
- får ensam starta försvarskrig
Genomför nya lagar
Kabinett
Utser medlemmar i högsta domstolen
Högsta domstolen
Utses av president på livstid
Kan ogiltigförklara beslut fattade av presidenten eller kongressen
- Som strider mot andra lagar
Löser tvister mellan delstater
Skapar prejudikat
- som svenska "HD"
Kontrollerar
Kontrollerar
Överstatliga organisationer
Organisationer som har flera olika länder som medlemmar
E
uropeiska
U
nionen

Kongressen
Stiftar lagar
Kan väcka åtal mot personer i presidentens stab - även presidenten.
Består av två kammare - Senaten och kongressen
Avsätta
Att bevara freden i Europa
De fyra friheterna
F
örenta

N
ationerna

...ska kunna röra sig fritt inom EU
Varor
Tjänster
Kapital
Människor
Fredsskapande - Fredsbyggande - Fredsbevarande
Nedrustning
Fredsstyrkor
Bistånd
Mänskliga rättigheter
Säkerhetsrådet
Fem permanenta medlemmar
Alla har vetorätt
+ 10 medlemmar som varierar
Uppgift
”upprätthållande av internationell fred och säkerhet"
Vad betyder detta?
Generalförsamlingen
Vara en mötesplats för världens länder
Förhindra krig och konflikter
Verka för vänskapliga förbindelser
Tillsammans försöka lösa jordens ekonomiska, sociala och kulturella problem.
FN:s beslutade församling
Alla länder har en röst
Beslut fattas med enkel majoritet (51%)
Medlemsavgiften varierar
- Rika länder bidrar med mer än fattiga
- Minst 0.001 % av FN:s budget
Beslutar om
- Alla humanitära insatser som inte är militära
- Mänskliga rättigheter
- Internationella domstolen
Lösa konflikter på fredlig väg
Fredsbevarande styrkor
Aldrig krigsförande
Säkerhetspolitik
FRA
NSA
NATO
NEUTRALITET?
PFP
Alliansfrihet?
Hur mycket kan vi offra för vår integritet?
North Atlantic Treaty Organisation
Länder i NATO ska skydda varandra
...om de blir anfallna
Försvarets radioanstalt
National Security agency
Partnership for peace
Militärt samarbete utan tvång på att hjälpa andra länder
För Sverige:
Garanterar att vi är oberoende i krigssituationer
"Enbart" konflikter mellan länder
Neutralitet i folkrätten innebär att en stat inte stöder någondera sidan i en väpnad konflikt mellan andra stater eller militära förband.
Neutralitet = krig
Alliansfrihet = fred
Är Sverige verkligen ett neutralt land?
Andra viktiga organisationer....
Arabförbundet
Afrikanska unionen
Full transcript