Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ЕЛАСТИЧНОСТ НА ТЪРСЕНЕТО И ПРЕДЛАГАНЕТО

No description
by

Мая Пехливанян

on 23 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ЕЛАСТИЧНОСТ НА ТЪРСЕНЕТО И ПРЕДЛАГАНЕТО

Анализът на търсенето и
предлагането и свързаната с него концепция за еластичност играят изключително важно значение в съвременната икономическа теория.
Еластичността на търсене
и предлагане по отношение
на цената има определяща
роля при
производствената и
ценовата политика
на фирмите и
предприятията

При него каквито и
промени да се правят в цената,
търсенето не се променя

КОЛЕЖ СВ.АРИАДНА
ЕЛАСТИЧНОСТ НА ТЪРСЕНЕТО И ПРЕДЛАГАНЕТО
Мая Пехливанян
специалност интериорен дизайн и предприемачество и мениджмънт
21.01.2014г.

СЪДЪРЖАНИЕ

Дефиниции за еластичност на
търсене и предлагане

Видове еластичност

Фактори на еластичност на търсене и предлагане

Примери за еластичност

ЗаключениеЕластичността на търсенето е понятие за чувствителността на търсенето на една стока към промените на нейната цена

ЕЛАСТИЧНОСТ НА ТЪРСЕНЕТО
КОЕФИЦИЕНТ НА ЕЛАСТИЧНОСТ
НА ТЪРСЕНЕТО

_________________________________________________
проц. изменение в цената на стоката P%
ЕЛАСТИЧНО ТЪРСЕНЕ
Еластично е търсенето,
когато абсолютната стойност на коефициента на еластичност е
по-голяма от 1
E>1
НЕЕЛАСТИЧНО ТЪРСЕНЕ
При нееластичното търсене
търсеното количество се променя с по-малък процент от цената
Е<1
СЪВЪРШЕНО НЕЕЛАСТИЧНО ТЪРСЕНЕ
- наличието на стоки заместители
- времевият период
- характеристиката на стоката и услугата
(по отношение цена , качество)
- рекламна кампания и стратегия
ФАКТОРИ
НА ЕЛАСТИЧНОСТ НА ТЪРСЕНЕТО
ЕЛАСТИЧНОСТ НА ПРЕДЛАГАНЕТО
Еластичността на предлагането изразява процентното съотношение между предлаганото количество спрямо процентното изменение на цената на предлаганите
стоки и услуги
Q проц.изменение на предл.стоки

P проц.изменение на цената
КОЕФИЦИЕНТ НА ЕЛАСТИЧНОСТ НА ПРЕДЛАГАНЕТО S (Supply)
ЕЛАСТИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ
Еластично се определя
предлагането,
чийто коефициент по
абсолютна стойност е
по-голям от 1
Е >1
Е<1
НЕЕЛАСТИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ
Наблюдава се когато абсолютната стойност на коефициента е между 0 и 1
СЪВЪРШЕНО НЕЕЛАСТИЧНО
ПРЕДЛАГАНЕ
Когато имаме равен на 0
коефициент по абсолютна
стойност
Е=0
-равнището на стоковите запаси

-времето за адаптиране на фирмите към промените

-производственият капацитет

-броят на производителите

-мобилността на произв.фактори
ФАКТОРИ НА
ЕЛАСТИЧНОСТТА НА ПРЕДЛАГАНЕТО
БЛАГОДАРЯ ВИ
ЗА
ВНИМАНИЕТО
Мая Пехливанян
Е=0
___________________________________________________
НОРМАЛНО ЕЛАСТИЧНО ТЪРСЕНЕ

Нормално еластично търсене имаме тогава, когато количеството и цената се променят с еднакъв процент
ЕЛАСТИЧНОСТ НА
ТЪРСЕНЕТО И ПРЕДЛАГАНЕТО
ПРИМЕРИ ЗА
ЕЛАСТИЧНОСТ НА ТЪРСЕНЕ
еластично
търсене-търсенето на лукс стоки

нееластично
търсене
стоки от първа необходимост,като храна
и лекарства

съвършено нееластично
търсене
потреблението на питейна вода

ЦЕЛЕластичност на търсенето
-дефиниция
Коефициент на еластичност на търсене
Еластично търсене
Нееластично и нормално еластично търсене
Съвършено нееластично търсене
Фактори определящи еластичността на търсене
Примери за еластичност
Еластичност на предлагането
-дефиниция
Коефициент на еластичност на предлагане
Еластично предлагане
Нееластично и съвършено нееластично предлагане
Фактори на еластичността на предлагане
Примери за еластичност

Заключение

СТРУКТУРА
проц. изменение в търсеното количество Q%
Ed=
Е=1
Кes=
_______________________________________
__________________________________________________
ПРИМЕРИ
ЗА ЕЛАСТИЧНОСТ НА ПРЕДЛАГАНЕТО
еластично предлагане
производство на потребителски стоки

нееластично предлагане
предлагането на селскостопанска продукция

съвършено

нееластично предлагане
предлагането на обработваема земя
Целта на презeнтацията е темата
за еластичност на
търсенето и предлагането,
същност и значение.
Full transcript