Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

INICIJALNI TEST V.RAZRED - matematika

No description
by

Vladan Lazic

on 13 January 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of INICIJALNI TEST V.RAZRED - matematika

INICIJALNI TEST V.RAZRED - matematika


2.Израчунај: a) х ─ 732 = 159 б) 154 + х = 472
в) х ∙ 8 = 920 г) 952 : х = 4
1.Израз на левој страни повежи са тачном вредношћу на десној страни.
200 ∙ 5 * * 150
550 : 5 * * 1000
600 : 4 * * 720
120 ∙ 6 * * 110

5. Странице правоугаоника су
а
= 12
cm

б
= 8
сm
, а страница квадрата је
с
= 10
сm
. Чија је површина већа и за колико?
4. Заокружи ТАЧНО,ако је једнакост тачна,или НЕТАЧНО ,ако једнакост није тачна.
100 ─ 55 : 5 = 9 ТАЧНО НЕТАЧНО
350 + 20 ∙ 10 = 550 ТАЧНО НЕТАЧНО
900 : 3 + 7 = 90 ТАЧНО НЕТАЧНО

3. а) 1/2 броја 360 је ___________
б) 1/4 броја 440 је ___________
в) 1/10 броја 510 је __________

6. Маја је 100 динара разменила у металне новчиће од 2 динара и 5 динара.Ако је добила 6 новчића од 5 динара, колико је добила новчића од 2 динара?
7. Разлика два броја је 1000. Колика ће бити разлика, ако се умањилац повећа за 200 а умањеник умањи за 100?
8. Шта се чиме мери?Повежи линијама одговарајуће *.
km * * дужина рада зидне слике
m * * дебљина стакла наочара
dm * * растојање од Ваљева до Диваца
cm * * дужина базена
mm * * дужина бебе

9.Колика је запремина квадра чије су ивице 3 cm, 4 cm и 5 cm?
10. Једна трећина неког броја износи 84. Колика је четвртина тог броја?
Напомена: Израда теста траје 40 минута.Сваки задатак 10.пoena.
Срећно!
Full transcript