Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ang Pagbagsak ng Gitnang Panahon at ang Holy Roman Empire

:D
by

Charles Nanola

on 18 September 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ang Pagbagsak ng Gitnang Panahon at ang Holy Roman Empire

Ang pagpasok ng Gitnang Panahon at ang Holy Roman Empire Ang mga taong sumalakay at nagwasak sa Roma ay kabilang sa mga taong nagsasalita ng wikang Teutonic. And mga taong ito ay nanirahan sa malalawak na rehiyong mula sa Rhine hanggang Vistula sag awing hilaga ng Danube na noon ay tinawag ng mga Roman na Alemanya. Matatagpuan din sila sa Scandinavia, Denmark, at Hilagang Alemanya sa pagitan ng Ilog Elbe at Oder. Noong sinaunang panahon halos hindi matirhan ang rehiyong ito sapagkat ito ay mabundok.
Sila rin ay paladigma, kaya’t higit nilang pinahahalagahan ang kanilang sandata sa pakikidigma kaysa sag into at pilak. Sa kanilang lipunan, ang mga kabataang lalaki ay sumasama sa pangkat ng isang kilalang lider na makapagbibigay ng pagkakataong makipagsapalarn at makibahagi sa mga samsam na yaman sa labanan. Isang karuwagan ang pagsuko at dungis sa karangalan ng sundalo kapag hindi nila mapantayan ang husay sa paghawak ng sandata ng kanilang pinuno. Isang kahihiyan din para sa isang sundalo ang umuwing buhay kung namatay ang pinuno. Ang Pananakop ng mga Tribung Teutonic Nahati sa iba’t ibang tribu ang mga Teuton kung saan simple lamang ang organisasyon ng bawat tribu. Ang bawat tribu ay may pinuno na pinili ng mga tao. Ang ilang mga tribu ay makapag-iisa pag may malakas na kalaban. Mula ditto, nagpili sila ng pinuno par sa kanila at ditto nag simula ang pagkatatag ng kaharian. Gayunpaman hindi absolute ang kapangyarihan nag hari at ang pagkahari ay hindi pwede ibigay sa mga pamilya. May ilang dahilan sa pagsalakay ng Teuton sa teritoryo ng Roma. Ipinagpapalagay na ilan sa mga may hilig sa digmaan at adventure. Ang pinakadahilan ay ang pagkuha ng lupa. Sa paglaki ng populasyon nila sumikip ang lupang pagsasaka at kaya nagkailangan sila ng lupa, at ang pinaka ‘available’ na lupa ay na sa Roma. Dahilan ng Pananalakay Ang Banal na Imperyong Roman ay isang pagsisikap na muling buhayin ang Imperyong Roman sa kanluran na humina ika-5 at ika-6 na siglo.Sa simula ng ika-8 na siglo, dalawang pangyayari ay nagbigay sigla sa muling pagbugay sa Imperyong Roman sa kanluran.
Una, nawala ang malaking territory ng Imperyong Byzantine. Nakuha ito ng mga Muslim.
Habang bumagsak at pahina nang pahina ang Imperyong Byzantine, nagkaroon ng pagkakataon ang mga Papa na tanggihan ang pakikialam ng mga emperador ng Byzantine sa simbahan sa kanluran.
Lalo pang umigting ang tensiyon sa pagitan mga emperador ng Byzantine at ni Gregory II at Gregory III nang itaas ng mga emperador ang buwis sa simbahan at nang ipagbawal ang paggamit ng mga icon sa simbahan.
Mula 726 hanggang 759 CE, ipinagbawal ng mga emperador ng Byzantine ang mga rebulto at larawan sa simbahan. Kasaysayan ng Holy Roman Empire Pangalawa, nang pumasok ang mga Lombard sa Roma, humingi ng tulong ang Papa sa mga Frank. Ang mga Frank ay isang tribung may kontrol sa malaking bahagi ng teritoryo na ngayon ay tinawag na France. Si Pepin, the Short, ang unang hari ng mga Frank, ang lumaban sa mga Lombard. Nang umupo sa trono ang kanyang anak na si Charlemagne, kanyan itinatag ang papal sovereignty sa mga lupain ngayon ay tinatawag na Italy. Tinangka ni Charlemagne na muling buhayin ang Imperyong Roman sa Kanluran kung saan siya ang Uunang maging pinuno Pinawalak ni Charlemagne ang kaharian ng mga Frank hanggang sa masakop ang halos kabuuan ng kanlurang Europa sa kanyang panunungkulan ay nadama niyang kaunti lamang ang kaalaman ng kanyang mga tauhan kaya’t binigyan niya ang mga ito ng edukasyon.
Nagtayo siya sa imperyo ng katedral para sa pagsasanay ng mga bata na maglilingkod sa simbahan.
Nagtayo rin siya ng mga paaralan sa palasyo para sa kanyang sariling pamilya, at ibang tanyag na tao.
Nangumbida siya ng mga iskolar mula sa ibang lugar para magturo sa itinayong niyang “Palasyong Paaralan.”
Ang Malaking bahagi ng kanyang pamumuno ay naukol sa pakikipaglaban.
Sinakop niya ang mga Saxon sa silangang Rhine at pinilit niya ang mga tao rito na tanggapin ang Kristiyanismo.
Itinaboy niya ang mga Muslim palabas ng France at sinako niya ang maliit na teritoryo sa timog ng Pyrenees na nakilala sa mahabang panahon sa tawag na Sepanis March.
Nagtungo rin siya sa Italy at kanyang tinalo ang mga Lombard at idinagdag nito ang lupain sa kanyang dominion. Naging tanyag na kabanata ng kanyang bugay ang pangyayari noong Pasko ng taong 800 nang igawad sa kanya ang titulon emperador ni Papa Leo III. Laging naihahambing ang kanyang pamamahala sa pamamahala ng magagaling na emperador ng Imperyong Roman at dahil dito naisip ni Papa Leo III na karapat-dapat siyang maging guardian ng Roma at ng kapapahan sa halip na mapasakamay ito ng Imperyong Byzantine. Pinutol ng mga Papa ang kanilang ugnayan sa Constantinople at bumuo ng bagong imperyo sa kanluran na si Charlemagne ang siyang unang emperador. Ang koronasyon ni Charlemagne ay nagpatibay sa kanyan posisyon bilang emperador ng imperyo. Pinamunuan niya ang kabuuang Italy at ito ang nagbigay-daan sa pagkilala sa banal na Imperyong Roman. Bagama’t ipinagpatuloy ni Charlemagne ang tradisyon ng dating Imperyong Roman, Ipinakilala ng dating Imperyong Roman, Ipinakilala rin niya ang sumusunod:
1.Ipinamigay niya ang malawak na lupain (fief) sa mga lider ng militar.
2.Ipinagkaloon moya sa mga maliit na hari ang kapangyarihang administratibo, military at hudikatura sa kanilang sariling territory.
3.Nagtalaga siya ng mga missi dominci o mga inspector na mangangasiwa bilang kinatawan. Ang imperyo ay napakalaki upang mapangasiwaan nang buon husay. Madalas magkaroon ng labanan mula sa iba’t ibang kaharian. Pagkamatay ni Charlemagne noong 814 CE, hindi na rin nagtagal ang buhay ng imperyo at nanaig ang kanya-kanyang personal na interes ng mga namumuno.
Si Louis I ang sumunod na namuno sa imperyo. Siya ay anak ni Charlemagne at nasasabing may mabuting kalooban, ngunit may kahinaan. Hindi niya nakayanan ang bigat ng pamumuno. Ang mga pinuno sa iba’t ibang kaharian ay lumakas lalo na ang mga duchies ng Fronconia, Swabia, Bavaria, Saxony at Lorraine. Ang mga lupaing ito ay nagging pinakamalakas sa imperyo at nagging panganib sa pamahala ng emperador. Noon 843 CE, ang tatlong anak ni Louis I ay lumagda sa Kasunduan sa Verdun. Ang kasunduang ito ang siyang naghati-hati sa imperyo. Ang territory sa silangan ng Rhine ay halos binuo na ngayon ay tinawag na makabagong France ay napunta si Charles II. Ang mahaba at makitid na lupain sa pagitan, kasama ang lambak ng Rhine at Rhone na tinawag na Lotharingia at Burgundy ay napunta kay Lothair. Kay Louis II napunta ang mga duchies ng Saxony, Bavaria. Kinoronahan si Otto bilang Emperador ng banal na Imperyong Roman noong 936 CE. Pinatalsik niya si Papa John XVI at itinalaga si Papa Leo II bilang kanyang kapalit.
Bagama’t gumawa siya ng paraan upang mapasailalim ang simbahan sakapangyarihan ng imperyo, tumulong naman siya upang palaganapin ang Kristiyanismo.
Ginamit niya ang capellani, tulad ng paggamit ni Charlemagne sa mga missi dominici na nagging kinatawan ng mga emperador. Ang alyansa ay nakatulong sa unti-unting pagtatatag pormal na institusyon at batas ng imperyo na ginamit ng mga sumusunod na imperyo. Sa Labanan sa Lechfield noong 955 CE ay winasak ni Otto I ang kapangyarihan ng mga Magyar ang tirbung nomadic na nanirahan sa lupain na ngayon tinatawag na Hungary. Nais tularan ni Otto I si Charlemagne bilang isang misyonero at protector sa pananampalatayang Kristiyanismo. Itinatag ni Otto I ang Diocese ng Magdeburg noong 968 bilang sentro ng mga nasakop na lupain.
Full transcript