Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Zunifikowany język modelowania

No description
by

Paweł bwug

on 4 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Zunifikowany język modelowania

Twórcy UML
Za twórców UML uważa się:

G. Booch
I. Jacobson
J. Rumbaugh

nazywanych "trzema muszkieterami", którzy w 1995r. spotkali się w Rational Software Corporation i połączyli swoje indywidualnie rozwijane metody modelowania doprowadzając do powstania standardu UML
Diagramy
Dla wersji 2.2 języka UML wyróżnia się 14 diagramów głównych oraz 3 abstrakcyjne (struktur, zachowań i interakcji). Istnieją niestety pewne niejednoznaczności co do stosowanego polskiego tłumaczenia diagramów, np. ang. timing diagram jest tłumaczony jako diagram czasowy, zależności czasowych, harmonogramowania, uwarunkowań czasowych czy diagram przebiegów czasowych.
Diagramy struktur
Narzędzia
Diagramy UML możesz z powodzeniem
rozrysowywać na zwykłej kartce. Największą
zaletą takiego podejścia są koszty – nie musisz kupować żadnego komercyjnego oprogramowania.
Jednak ciągłe używanie ołówka i gumki
szybko okaże się mało wygodne. Wówczas warto
rozejrzeć się za odpowiednią aplikacją. Tutaj
wybór jest olbrzymi, od programów darmowych,
aż po te komercyjne, kosztujące niemałe
pieniądze, ale i oferujące adekwatne do ceny
możliwości.
Czym jest UML
Językiem pozwalającym tworzyć modele systemów (np. informatycznych)

Pozwala obrazować, specyfikować, tworzyć i dokumentować elementów systemu

Ułatwia wymianę informacji pomiędzy przyszłymi użytkownikami systemu, menadżerami, analitykami, projektantami, programistami i testerami

Ułatwia wykorzystanie zalet programowania obiektowego

UML jest jedynie językiem modelowania używanym w procesie analizy i projektowania systemów komputerowych

Czym jest UML
UML (ang. Unified Modeling Language) jest graficznym
językiem pozwalającym na opisywanie systemów
(nie tylko informatycznych, lecz głównie do tego celu
jest on używany) za pomocą diagramów i słów. UML
jest standardem (Unified – zunifikowany, jednolity),
dzięki czemu diagramy w nim zbudowane będą
zrozumiałe dla każdego, kto miał z nim styczność.
Język ten jest bardzo rozbudowany, szczególnie
jego najnowsze wersje (2.0 i wyższe).
Zunifikowany język modelowania UML
Narzędzia
Z programów darmowych warto przyjrzeć się:

ArgoUML
Poseidon for UML
IBM Rational Software
Sparx Enterprise Architect
Wszystkie komercyjne programy oferują możliwość
generowania kodu programu na podstawie
diagramów UML, a także generowanie diagramów
na podstawie kodu (Reverse Engineering – inżynieria
zwrotna).

Diagramy, przedstawiane w artykułach, pochodzić z programu Sparx Enterpris Architect
Czym nie jest UML?

Klas (najczęściej spotykane)
Obiektów (ang. object diagram)
Komponentów (ang. component diagram)
Wdrożenia (ang. deployment diagram)
Struktur złożonych
Pakietów
Profili

Językiem programowania - choć generowanie kodu jest możliwe na podstawie niektórych diagramów, rzadko jest to stosowane
Narzędziem - choć zawiera specyfikacje dla narzędzi
Metodyką - nie definiuje procesu tworzenia oprogramowania
Unified Modeling LanguageUML nie jest sposobem na analizę i projektowanie systemów komputerowych
Diagramy zachowań

Czynności (ang. activity diagram)
Przypadków użycia (ang. use case diagram)
Maszyny stanów
Interakcji (diagram abstrakcyjny)
Komunikacji
Sekwencji
Czasowe
Przeglądu interakcji
Użycie
W praktyce rzadko kiedy trzeba opracowywać wszystkie diagramy i w większości przypadków korzysta się z mniej niż połowy wyżej wymienionych. Nie powinno modelować się tylko dla samego modelowania, dlatego nie zawsze wszystkie rodzaje są potrzebne.

Projektując system informatyczny, rozpoczyna się przeważnie od tworzenia diagramów w następującej kolejności:

Przypadków użycia
Sekwencji
Klas
Aktywności

Są to najczęściej wykorzystywane diagramy. Pozostałe bywają pomijane, zwłaszcza przy budowaniu niedużych systemów informatycznych.
Diagram czynności
Diagram czynności (zwany czasami diagramem aktywności) w języku UML służy do modelowania czynności i zakresu odpowiedzialności elementów bądź użytkowników systemu. Jest niejako podobny do diagramu stanów, jednak w odróżnieniu od niego nie opisuje działań związanych z jednym obiektem a wieloma, pomiędzy którymi może występować komunikacja przy wykonywaniu czynności.
Diagram przypadków użycia
Diagram przypadków użycia (pot. z ang. use case) – graficzne przedstawienie przypadków użycia, aktorów oraz związków między nimi, występujących w danej dziedzinie przedmiotowej.

Diagram przypadków użycia w języku UML służy do modelowania funkcjonalności systemu. Tworzony jest zazwyczaj w początkowych fazach modelowania. Diagram ten stanowi tylko przegląd możliwych działań w systemie, szczegóły ich przebiegu są modelowane za pomocą innych technik (np. diagramów stanu lub aktywności).

Diagram przypadków użycia przedstawia usługi, które system świadczy aktorom, lecz bez wskazywania konkretnych rozwiązań technicznych.
diagram używany przy analizie i projektowaniu oprogramowania. Pokazuje przede wszystkim możliwe stany obiektu oraz przejścia, które powodują zmianę tego stanu. Można też z niego odczytać, jakie sekwencje sygnałów (danych) wejściowych powodują przejście systemu w dany stan, a także jakie akcje są podejmowane w odpowiedzi na pojawienie się określonych stanów wejściowych. Tym samym tworzony jest cykl życia obiektu, który może być tym istotniejszy w procesie wytwarzania oprogramowania, im więcej jest możliwych stanów obiektu.
Diagram stanów
Diagram interakcji
Diagram interakcji w języku UML służy do opisu zależności przy przesyłaniu komunikatów pomiędzy obiektami, czyli zależności w przepływie sterowania pomiędzy obiektami.Do czego służą? Diagramy interakcji są jednym z rodzajów diagramów dynamicznych. Bazują na istniejącym diagramie klas i opisują one sposób w jaki obiekty współpracują ze sobą w celu zrealizowania konkretnej funkcji systemu (przypadku użycia lub scenariusza danego przypadku użycia). Pozwalają na lepsze zrozumienie zdarzeń zachodzących pomiędzy nimi. Ponadto mogą służyć jako model do generowania gotowego kodu programu przez niektóre narzędzia typu CASE.
Diagramy struktur

Klas
Obiektów
Komponentów
Wdrożenia (ang. deployment diagram)
Struktur złożonych
Pakietów
Profili

Diagram klas
W ujednoliconym języku modelowania (UML, ang. Unified Modeling Language), to statyczny diagram strukturalny, przedstawiający strukturę systemu w modelach obiektowych przez ilustrację struktury klas i zależności między nimi. Klasa w modelu UML programu obiektowego jest reprezentowana przez prostokąt z umieszczoną wewnątrz nazwą klasy. Oddzielona część prostokąta pod nazwą klasy może zawierać atrybuty klasy, czyli metody (funkcje), właściwości (properties) lub pola (zmienne). Każdy atrybut pokazywany jest przynajmniej jako nazwa, opcjonalnie także z typem, wartością i innymi cechami.
Związki
Agregacja
reprezentuje związek typu całość-część. Występuje tutaj relacja posiadania — co oznacza, że elementy częściowe mogą należeć do większej całości, jednak również mogą istnieć bez niej. Na diagramie agregację oznacza się za pomocą linii zakończonej pustym rombem.
Asocjacja
- wskazuje na trwałe powiązanie pomiędzy obiektami danych klas (np. firma zatrudnia pracowników). Na diagramie asocjację oznacza się za pomocą linii, która może być zakończona strzałką (oznaczającą kierunek nawigacji między klasami). Nazwę cechy wraz z krotnością umieszcza się w punkcie docelowym asocjacji.
Generalizacja-
związek opisujący dziedziczenie po klasach. Na diagramie generalizację oznacza się za pomocą niewypełnionego trójkąta symbolizującego strzałkę (skierowaną od klasy pochodnej do klasy bazowej).
Kompozycja-
zwana również złożeniem, jest związkiem typu całość-część. W relacji kompozycji, części należą tylko do jednej całości, a ich okres życia jest wspólny — razem z całością niszczone są również części. Na diagramie, kompozycję oznacza się za pomocą linii zakończonej wypełnionym rombem.
Diagram obiektów
Diagramy obiektów obrazują obiekty występujące w systemie i ich związki. Są one zazwyczaj wykorzystywane do wyjaśnienia znaczenia diagramów klas. Każdy obiekt może być opisany przy pomocy trzech elementów: tożsamości, stanu i zachowania. Tożsamość jest cechą wyróżniającą obiekt, przedstawiając go jako indywidualną jednostkę. Określa się ją przy pomocny unikatowej i indywidualnej cechy obiektu, która nigdy nie ulega zmianie.

Stan jest zbiorem wszystkich wartości i właściwości obiektu, które każdy z nich posiada i jest przez nie wyróżniany. Obiekt posiada zawsze zestaw właściwości. Ich wartości przez cały okres istnienia obiektu mogą się zmieniać. Zachowanie jest zbiorem usług, które mogą być wykonane przez obiekt na rzecz innych obiektów. Ukazuje dynamikę występującą w modelu, dzięki czemu w łatwy sposób możemy przedstawić relację występujące pomiędzy obiektami lub czynności które dopiero mają zostać wykonane.

Dokładny opis obiektu przy pomocy tych trzech elementów pozwala na dokładną identyfikację oraz na przypisywanie mu dużej ilości informacji. Dzięki temu, jesteśmy w stanie rozróżnić obiekty w dużym stopniu podobne do siebie.
Diagram obiektów

przedstawia egzemplarze elementów z diagramu klas;
obrazuje zbiór obiektów i ich związków w danej chwili;
często nazywany jest diagramem instancji (przedstawia instancje klas a nie same klasy);
zawiera na ogół: obiekty, wiązania, notatki, ograniczenia, pakiety, podsystemy, klasy.
Diagram komponentów
Diagram komponentów (zwany także diagramem implementacji) – diagram przedstawiający jeden z aspektów modelu zgodnego z UML. Przedstawia fizyczne elementy wchodzące w skład systemu i połączenia między nimi.
Elementy


Komponenty
przedstawiane za pomocą dużego prostokąta, z dwoma mniejszymi z jego lewej strony oraz z etykietą w środku. Komponenty mogą być przedstawiane zarówno jako klasy jak i instancje. Klasa oznacza elementy systemu istniejące podczas jego działania (np. interfejs użytkownika czy dane). Konkretne instancje precyzują o jaki element chodzi (np. okno programu będące częścią interfejsu).

Węzły
są to zasoby sprzętowe dostępne podczas działania systemu. Obrazowane są za pomocą prostopadłościanów.

Zależności.

Full transcript