Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Historiebruk

No description
by

Bashar Joumaa

on 12 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Historiebruk

Historiebruk
Vetenskapligt bruk
- När man upptäcker, konstruerar och undersöker historia
Existentiellt bruk
När man vill minnas historia för att skapa sammanhang och
gemenskap, ett vi-känsla
Moralisk bruk
Man tar fram exempel på orättvisa/rättvisa från historien. Man återupptäcker historiska exempel för att visa på ont och gott
Ideologisk/politisk bruk
När man legitimerera ens politik genom att använda historia. Man vill skapa en starkare opinion.
Att använda historia i olika syften
Icke- bruk
Glömma, utplåna eller förstöra historia
Kommersiellt bruk
Använda historia för att sälja och göra reklam
Historiebruk
Vetenskapligt historiebruk
Existentiellt historiebruk
Moraliskt historiebruk
Ickebruk
Politiskt/ideologiskt historiebruk
Kommersiellt historiebruk
Centrala innehåll
Hur historia kan användas för att skapa eller stärka gemenskaper, till exempel inom familjen, föreningslivet, organisationer och företag

Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.

Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
Kunskapskrav
E: Eleven kan föra
enkla och till viss del underbyggda resonemang
om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få. I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett
i huvudsak fungerande sätt
.

C: Eleven kan föra
utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om
hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få. I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda his- toriska begrepp på
ett relativt väl fungerande sätt.

À:Eleven kan
föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang
om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få. I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda histo- riska begrepp på ett
väl fungerande sätt
Uppgift
Ge ett eget exempel på historiebruk från t.ex historisk film, historiska spel, historisk musik, historia som används i politisk syfte, historia i reklam, gatunamn, städer, namn osv.
Skriv kortfattad om vilket historia som används. När? Var? Vad hände? Hur såg det ut?
Vad har historiebruket för syfte och budskap? Motivera!
Hur kan historiebruket påverka oss eller de som blir utsatta för bruket?

Betyg E:
Du beskriver och förklarar hur historiebruket används idag och hur den kommer användas i framtiden. Du förklarar vilka budskap och syften som historiebruket sänder ut.

Betyg C:
Du förklarar och analyserar hur historiebruket används idag i olika syften och reflekterar hur den kommer användas i framtiden. Du analyserar historiebrukets budskap och syften.
Betyg A:
Du analyserar och reflektera över bruket av historia ur flera perspektiv och i olika sammanhang. Du förklarar nyanserad vilka budskap och syften som historiebruket medför och argumenterar mot och förr historiebruket med realistiska och objektiva argument.
Full transcript