Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Өмчийн эрх зүй

No description
by

Uyangaaa Bolor

on 8 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Өмчийн эрх зүй

Өмчлөх эрх
Өмчлөгч нь бусад этгээдэд хууль буюу гэрээгээр олгогдсон эрхийг зөрчихгүйгээр хуулиар тогтоосон хэмжээ, хязгаарын дотор өмчлөлийн зүйлээ өөрийн үзэмжээр чөлөөтэй эзэмшиж, ашиглаж, захиран зарцуулах бөгөөд аливаа халдлагаас хамгаалах эрхтэй.
Дундаа өмчлөх
Эд хөрөнгө, оюуны үнэт зүйлийг хэд хэдэн өмчлөгч дундаа өмчилж болно. Өөрөөр хэлбэл нэг буюу нэг хэсэг өмчлөлийн объектыг хэд хэдэн өмчлөгч өмчилж байгааг
дундаа өмчлөх
гэнэ.
Өмчийн эрх зүй
Аливаа этгээдэд байж болох үнэлж болох юм бүхэн
өмч
байна.
Нийгмийн оршин тогтнох үндэс нь баялаг бөгөөд баялаг нь хүний эзэмшилд орхоороо
хөрөнгө
болж хүмүүсийн өмчлөлд ирэхээрээ
өмч
болдог.
Эд хөрөнгө бусад баялагтай холбоо бүхий нийгэмд бодитой орших өөрийн зүй тогтол бүхий нийгмийн харилцааг зохицуулж буй эрх зүйн хэм хэмжээг
өмчийн эрх зүй
гэнэ.
Өмчийн эрх зүй
гэж юу вэ?

Агуулга
Өмч түүний төрөл, хэлбэрүүд
Өмчлөлийн зүйл
Өмчлөх эрхээ хэрэгжүүлэх
Өмчлөх эрх үүсэх
Дундаа өмчлөх
Өмчлөх эрх дуусгавар болох
Өмч
Нийтийн
Хувийн
Иргэний
Дундын
Төрийн
Өмчлөх эрх үүсэх
Өмчлөх эрх үүсэх 2 арга байна:
Анхдагч арга
Үүсмэл арга
Өмнөх өмчлөгчийн хүсэл зоригоос гадуур шинэ өмчлөгчид өмчлөх эрх үүсэхийг
анхдагч арга
гэнэ.
Өмнөх өмчлөгчийн хүсэл зоригийн дагуу шинэ өмчлөгчид өмчлөх эрх үүсэхийг
үүсмэл аргаар эрх үүсэх
гэнэ.
Өмчлөх эрх дуусгавар болох
Дараах тохиолдолд өмчлөх эрх дуусгавар болно. Үүнд:
Өмчлөлийг зүйл болох эд хөрөнгө, эрхээ хууль буюу гэрээгээр бусдад шилжүүлэх
Өмчлөх эрхээсээ татгалзах
Хуульд заасан үндэслэлээр өмчлөх эрхээ алдах
Өмчлөгч болох иргэн нас барах, нас барсан гэж зарлагдах
Өмчлөгч болох хуулийн этгээд татан буугдах
Хуульд заасан бусад үндэслэл


Өмчлөх эрхийг хамгаалах
Өмчлөгчийн эзэмших эрхийг хамгаалах
/виндикционны иск/
Өмчлөгч нь өмчлөх эрх зөрчигдсөн явдлыг арилгах, буюу өмчлөх эрх хэрэгжүүлэхэд саад болж байгаа үйлдлийг таслан, зогсоохыг шаардах, эд хөрөнгөө эзэмшихтэй холбоогүй боловч өмчлөх эрх нь ямар нэг хэлбэрээр зөрчигдсөн гэж үзвэл уг зөрчлийг арилгуулахыг шаардах эрхтэй.
Орон
нутгийн
Олон
нийтийн
Шашны
Өмчлөлийн
зүйл
Биет буюу
эд юмс
Биет бус
Хөдлөх
Үл хөдлөх
Оюуны үнэт
зүйл
Эд хөрөнгийн
эрх
Зохиогчийн эрхэд
хамаарах бүтээл
Аж үйлдвэрийн
өмч
Анхаарал тавьсан явдалд баярлалаа:)
Full transcript