Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

D66 prezentatie economie

presentatie alex joep tim 2x gijs economie D66
by

alex de ruiter

on 12 April 2010

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of D66 prezentatie economie

ONDERWIJS wat voor partij is ? Met een oog op de toekomst! D66 in Breda afgelopen gemeenteverkiezingen 10% meer stemmen dan in 2006. Daarmee nu 5 zetels in de gemeenteraad.

Landelijk had de D66 slechts 3 zetels maar ze staan in de peilingen op 18 zetels.

D66 links of rechts?

Link/rechts is conservatief. Het bestaat niet meer..

Noemt zichzelf vooruitstrevend/vernieuwend
(sociaal & liberaal)

vertrouwt op eigen kracht van mensen, maar gaat dit echt niet moet er een sociaal vangnet zijn.

De punten die wij gaan behandelen zijn: 1. Recessie 2. Onderwijs 3. Vergrijzing recessie?
globale recessie treedt op als wereldwijd economische groei van 3% of minder.
op nationaal niveau: als groei van BNP 2 opeenvolgende kwartalen negatief is. de werkeloosheid stijgt
de economische groei daalt
er ontstaat financieringstekort
(of deze neemt toe) gevolgen Saskia Boelema zegt:

ontstaan v/d crisis?
door een reeks van oorzaken, maar een groot aandeel wasde bankencrisis in de VS.
grote banken in VS werden hard geraakt en namen buitenlandse banken met zich mee door de globalisering.
globalisering is niet slecht, maar moet beter worden toegezien!

Oplossing crisis?
Ze denkt niet dat de recessie had kunnen voorkomen, maar bonuscultuur is uit de hand gelopen en moet als eerste worden ingedamd.
(van uit een andere hoek) meer vrouwen aan de top in conjunctuursbeleid wordt er gesproken van een laagconjectuur:
"neergaande fase in de vrijemarkteconomie van de conjectuurbeweging". Als oplossing wil D66:
Meer banen creëren en daarmee vooral kijken naar banen die op lange termijn de concurrentiepositie van Nederland versterken zoals banen in het onderwijs en in ontwikkeling van duurzame energie.

En ze willen de arbeidsparticipatie vergroten.

Arbeidsmarkt flexibiliseren en WW verhogen, maar de duur ervan moet korter. Zodat minder angst voor ontslag, en meer prikkels om werk of bijscholing te vinden (wat ook een belangrijk punt is voor de partij)

Ook versterken we de economie door milieu problemen oplossen. door huizen beter isoleren of windmolen parken aanleggen
(ook weer werkgelegenheid)
Onderwijs heeft voor D66 topprioriteit: "Het is de beste garantie voor verdere ontwikkeling, persoonlijk, maatschappelijk en economisch."

D66 wil niet dat onderwijs de dupe gaat worden van het crisispakket van het kabinet, want het is juist de basis voor een sterke economie.
Zonder goedgeschoolde werknemers geen kenniseconomie en is er geen aantrekkelijk investeringsklimaat voor het bedrijfsleven.

Er zijn onvoldoende goede docenten. Het vak leraar is niet aantrekkelijk genoeg.

Boelema: “het leraarschap moet aantrekkelijker worden en ook een reële eerste keus worden als afsluiting van een studie".
Daarnaast wil D66 fors investeren in:
voor- en vroegschoolse educatie van jonge kinderen (dit voorkomt achterstanden in een later stadium). Boelema:” Al vroeger gerichte educatie voor jonge leerlingen in plaats van een zorgtaak bij leraren leggen!”

begeleiding en coaching van probleemleerlingen

1000 extra brede scholen in het basisonderwijs, waar kinderen opgevangen kunnen worden en ruimte is voor allerlei sport- en culturele activiteiten

Qua opleidingsniveau van de bevolking neemt Nederland ten opzichte van een aantal omringende landen een gemiddelde positie in.

Nederland moet het beste onderwijs van Europa bieden!
Daarvoor zijn stevige maatregelen nodig:
Geen bezuinigingen maar juist investeren.

Ruimte voor de eigen keuze en eigen verantwoordelijkheid van scholen en studenten

Deregulering (meer vrijheid, minder regels)

studiefinanciering houdt zelfde opzet. basisbeurs overeind houden. Geen sociaal leenstelsel of een academicusbelasting.Om de AOW veilig te kunnen stellen zijn daarom nu maatregelen nodig:
maatregelen die ouderen meer mogelijkheden geven om actief te blijven op de arbeidsmarkt door opruimen van de belemmeringen om langer door te gaan. (Hierbij moeten we denken aan bijscholing.)

Het moet fiscaal aantrekkelijk worden om na 65e jaar door te werken.

D66 wil ook op lange termijn denken, zodat de toekomstige generatie er ook wat aan heeft. stellen voor om binnen 24 jaar de AOW-leeftijd laten toenemen tot 67 jaar.

“De AOW is van ons allemaal en op die manier dragen we hem gezamenlijk. Wij zien de AOW als essentiële basisvoorziening voor de oude dag, die het waard is om te behouden.”
Onderwijs:
2,5 miljard per jaar extra netto vanaf 2011.
De salarissen leraren omhoog en status beroep leraar opkrikken.
vroeg schoolse educatie.
Vrijheid en verantwoordelijkheid moet meer bij de scholen en studenten zelf.
Einde! vragen? conclusie: Nederland telt op dit moment 2,5 miljoen 65+ers, (15% van de totale bevolking) zal terk blijven toenemen.
oorzaak:
het op leeftijd komen van de naoorlogse babyboomgeneratie (1946-1970).
Gevolg:
vanaf 2011 het aantal ouderen nog sterker stijgen dan daarvoor. Volgens prognoses zijn er in 2050 25% van de totale bevolking ouder dan 65 jaar. Dit is een probleem omdat:
er nu in verhouding steeds minder werkende mensen de lasten van de vergrijzing kunnen opvangen.
er dus veel geld nodig is om deze zware lasten op te vangen. Grijze druk:
In 2009 25% wat betekend dat er 25 65-plussers waren per 100 potentiële arbeidskrachten (20-64-jarigen).
Tot aan 2040 zal de grijze druk sterk toenemen tot 49%, wat betekent dat er dan per iedere 65-plusser twee potentiële arbeidskrachten (20-64-jarigen) zijn.
D66 wil investeren in de kwaliteit van het onderwijs door:
een bedrag oplopend tot € 2,5 miljard netto extra per jaar vanaf 2011 uit te trekken.

De helft bedoelt voor lerarensalarissen en (bij)scholing voor leraren. Over onderwijs zegt Saskia Boelema verder:

Wij willen gedifferentieerder onderwijs van verschillende niveaus, en meer specialisatie binnen universiteit en HBO.

Het probleem is status van leraar. Een leraar moet beloond kunnen worden en moet kunnen groeien.

Demotie moet mogelijk zijn

Lokaal wordt gezegd: ‘op onderwijs wordt niet bezuinigd!’ Vergrijzing:
De AOW-leeftijd moet verhoogd worden naar 67 Zodat:
De druk op de werkende minder is.
Er minder mensen zijn waarvoor het pensioen betaald hoeft te worden.
Mensen langer blijven werken zodat er ook meer voor een eigen pensioen word verdiend. De grijze druk wordt groter door:
babyboom
vroeger mensen minder oud & werkte relatief langer door
terwijl tegenwoordig: hogere levensverwachting, VUT en langer naar school Recessie:
korte termijn successen maar vooral investeren in duurzaamheid.
creëren van meer werkgelegenheid, vooral lange termijn banen.
De arbeidsmarkt moet geflexibiliseerd worden. door: Alex, Tim 2x, Joep en Gijs
Full transcript