Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Rzeczpospolita Obojga Narodów

No description
by

Anna Karbowska

on 1 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Rzeczpospolita Obojga Narodów

Rzeczpospolita Obojga Narodów
Najważniejsi z tematu:
Zygmunt II August (1520–1572) - Ostatni król Polski z dynastii Jagiellonów. Został koronowany za życia swego ojca.
Najważniejsze pojęcie
Unia realna - związek państw , w którym sprawy zagraniczne, wojskowe i finansowe prowadzone są wspólnie.
Daty do tematu:
1385r.
– unia personalna w Krewie (pomiędzy Polską ,a Litwą)
1530r
. – Elekcja
Vivente rege
; Zygmunt August zostaje królem jeszcze za życia ojca Zygmunta Starego.
1548r.
– Zygmunt August obejmuje samodzielne rządy.
1547r
. – Książę Iwan IV Groźny przybrał tytuł cara, a Wielkie Księstwo Moskiewskie przyjęło nazwę Carstwa Rosyjskiego.
1561r
. – Gotard Kettler ,podobnie jak Albrecht Hohenzollern, utworzył ze swoich ziem świeckie księstwo protestanckie i uznał zwierzchnictwo króla polskiego.
1563r.
– Pomiędzy Szwecją i Cesarstwem Rosyjskim ,a Polską ,Litwą i Danią wybuchła wojna o podział spornych terenów finlandzkich oraz wpływy ma Morzy Bałtyckim.
1569r
. – Zwołanie sejmu walnego (w obawie przed wygaśnięciem dynastii Jagiellonów), na którym przebywali posłowie z Polski i Litwy
1 lipca 1569r
. – podpisanie unii realnej. Był wspólny władca, sejm, senat i moneta. Litwa zachowała własny skarb, armię i urzędy.
1570r
. – pokuj na mocy ,którego dawne państwo zakonne zostało podzielone. Szwecja otrzymała Estonię, Dania – wyspy na Morzu Bałtyckim, a Rzeczpospolita – południową, największą część Inflant z Ryga.

Przyczyny Unii Realnej z Litwą:
- Król było ostatni z rodu Jagiellonów (nie miał następcy co groziło rozpadem unii personalnej obu krajów)
- Szlachta Polska dążyła do zdobycia olbrzymich posiadłości ziemskich na terenie Litwy
- Szlachta Litewska chciała mieć takie same przywileje jak szlachta Polska
- Szlachta Litewska liczyła na wsparcie wojsk Polskich w walce z księstwem Moskiewskim.

Uwaga !!
Przyczyny Unii Realnej z Litwą są także skutkami + Powstało państwo wielo wyznaniowe i wielonarodowe (Polacy, Rusini, Litwini, Niemcy, Żydzi, Ormianie, Tatarzy)
Gotard Kettler i Albrecht Hohenzollern– ostatni wielcy mistrzowie zgromadzenia
Andrzej Frycz Modrzewski – słynny pisarz polityczny.
Jakub Uchański – arcybiskup gnieźnieński i prymas Polski
Anna Jagiellonka – królowa Polski od 1575 z dynastii Jagiellonów. Córka króla Zygmunta I Starego i Bony Sforzy, najmłodsza siostra Zygmunta Augusta.
Jan Łaski – przywódca polskich protestantów.
Walerian Protasewicz – biskup wileński
Akt Unii Lubelskiej
został potwierdzony 77 pieczęciami. Obecnie dokument znajduje się w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie.
Full transcript