Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Műnemek

No description
by

Tóth Katalin

on 15 April 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Műnemek

Műnem
Regény
Nagyepikai műfaj
nagyepikai műnemek egyike
Műnemek
Líra
Epika
Dráma
párbeszédekre (dialógusokra) épülő, többnyire színházi előadásra szánt irodalmi alkotások
A hármak
Három nem létezik
(irodalmi és esztétikai megfogalmazás szerint)
olyan művek összessége, amelyek művészeti alkotásként határozhatók meg
szépség természetével foglalkozik
E/ 1-ben beszél a költő

érzelmeit, hangulatait
, élményeit,
gondolatait,
tapasztalatait tárja fel
ábrázolás középpontjában énje áll
verses formában írodnak
meghatároza őket a szerkezetük, a kifejezőeszközeik, a stíluselemeik, a költői képeik, alakzataik, a zeneiségük
- figyelme a külvilágra irányul
- célja az olvasó figyelmének felkeltése, fenntartása
fajtái

- novella
- mese
- monda
- kisregény
- mítosz
- elbeszélő költemény
- legenda
KÖZLÉS FORMÁI
- történetet, eseménysort mesél el az író
=> elbeszélő
-tárgyilagos
- verses vagy prózai formában íródott
- regény
- eposz
- elbeszélés
- leírás
- párbeszéd
- jellemzés
- monológ
- "Micimackó! Mi van, ha egyszer elkövetkezik egy olyan nap, amikor el kell válnunk?
- Ha együtt válhatunk el, akkor semmi kifogásom ellene."

Alan Alexander Milne
Ballada
mítosz, monda történeteit dolgozza fel,
verses forma,
szájhagyomány útján - régen,

istenség vagy hős kalandjait mondja el,

állandó jellemzői => eposzi kellékek,

átmeneti műfaj
lírai
drámai
epikus
sajátossága a balladai homály
In medias res = dolgok közepébe vág
istenek szerepeltetése
istenek segítségül hívása
seregszemle
állandó ismétlődések
tárgy megjelölése
Ifjúsági regény
Történelmi regény
Szigetregény
Disztópia = negatív utópia
A Pál utcai fiúk
helyszínek
szereplők
fő konfliktus
Budapest
- nagy terjedelmű (minimum 100 oldal)
- sok helyszín
- sok szereplő
- bonyolult cselekmény
főszereplő
mellékszereplők
8. kerület
Grund
Fűvészkert
Nemecsekék lakása
Felnőttek
A Pál utcaiak
Vörösingesek
Nincs labdaterület a fővárosban, a gyerekek nem tudnak hol játszani
Boka, Nemecsek, Geréb, Csónakos,
Richter, Kolnai, Barabás, Weis
Áts Feri, Pásztorok, Szebenics, Wendauer
Rácz tanár úr, Janó, Nemecsek szülei, Csetneki úr, A doktor úr
Jane Teller Semmi
„Semminek sincs értelme, ezt régóta tudom. Ezért semmit sem érdemes csinálni. Erre most jöttem rá.”
A gyerekek Pierre mondatára reagálnak => összeállítják a fontos dolgok halmazát
Eldurvulnak a dolgok
Ujj, szüzesség, halott tesó a temetőből
A mű vége tragédia
A gyerekek megtalálják az élet értelmét
ide soroljuk:
- ismeretterjesztő irodalmat,
- sci-fit
Érdekessége:

1. számos, korábban felnőtteknek írt mű mára az ifjúsági irodalom része lett:
- Gulliver utazásai,
- Egri csillagok
- Verne utopisztikus művei
2. sok eredetileg ifjúsági műnek induló alkotás komoly irodalmi elismerésre tett szert:
- Alice Csodaországban
- A hobbit.
Gárdonyi Géza Egri csillagok
Gárdonyi Géza
A láthatatlan ember
Defoe Robinson
Golding A legyek ura
Homérosz eposzai
Kr. e. 8. sz.-ban keletkeztek
görög mitológia
trójai mondakörre épül
Főhőse Achilleus / Odüsszeusz
Iliász
Odüsszeia
Tórjai háború
Odüsszeusz bolyongása
időmértékes verselésű
Zrínyi Szigeti veszedelem
17. században írta a művet
célja
emléket állítson dédapjának
török elleni helytállásra buzdítson
magyarok dicsőségét hirdesse
ütemhangsúlyos verselésű
Fahrenheit 451
Népballada
Műballada
Arany János
A walesi bárdok
Szondi két apródja
Határmezsgye
egyszerre ballada és elbeszélő költemény
Vörösmarty Mihály
Szép Ilonka
Kisepikai műfajok
Az irodalom legősibb formája
Aminek már van valóságalapja
Monda
mese
Ami versben íródik, de történet
elbeszélő költemény
Kezdettől
mítosz
Ami hihetetlen és csodás
- szájról szájra terjed,
- több változata van,
- azért keletkeztek, hogy megmagyarázzák a megmagyarázhatatlant,
- a művészetek legrégibb formája,
- a legrégebbi korokban keletkezett (ókori irodalom)


Amikor több mítosz összekapcsolódik, akkor azt
mitológiának nevezzük. Ilyen mítoszgyűjtemények:

finn görög zsidó- keresztény

Kalevala Ariadné fonala Biblia
Minotaurus
Daidalosz és Ikarosz


Valós eseményhez kapcsolódik, de csodás elemeket tartalmaz. A mítosznak és a mesének is rokona. Három fajtája van aszerint, hogy mit mesél el:
eredet monda történeti monda
egy nép eredetét, kialakulását meséli el
A magyarok eredete
csodás helyszínhez vagy tárgyhoz kötehtő
A fiú sziklája
valós történelmi személyhez, eseményhez kapcsolódik
Egyszer volt Budán kutyavásár
hiedelem monda
csodás elemeket tartalmazó kitalált történet, mely arra szolgál, hogy gyönyörködtessen.
Két fajtája van
népmese
műmese
Tündérszép Ilona és Árgyélus
Andersen
Piroska és a farkas
Általános iskolai tananyaghoz
történetet mesél el, verses formában
Petőfi Sándor János vitéz
Arany János Toldi
Novella
kevés a szereplője
kevés helyszínene játszódik
rövid
Mikszáth Kálmán Bede Anna tartozása
Mikszáth Kálmán A néhai bárány
Móricz Zsigmond Hét krajcár
egyszerű cselekmény
J. K. Rowling
Rick Riordan
kisepika
nagyepika
Kőmíves Kelemenné
eposz
Líra
Két fajtája van
érzelmi - hangulati líra
Gondolati líra
mindkettőt tartalmazza
dal
- legelterjedtebb, legszemélyesebb, erős zeneiségű lírai műfaj,
- alapvető és egyszerű érzéseket szólaltat meg,
- hangulata egységes,
- pillanatnyi élmény, érzés, hangulat kifejezője, de lehetnek tér- és időbeli meghatározói,
- szerkezete egyszerű, világos, könnyen áttekinthető,
- terjedelme általában korlátozott.
rapszódia
Magas szárnyalású, csapongó menetű, szenvedélyes érzelmi tartalmú lírai költemény.
elégia
vágy és a valóság közti leküdhetetlen fájdalom jelenik meg.
népdal
műdal
fajtái
szerelmi dal
szerelmi panaszdal
búcsúdal
toborzó
hazafias dal
szonett
bujdosóének
szomorú hangulatú
Csokonai Vitéz Mihály A Reményhez
Petőfi Sándor Szeptember végén
Petőfi Sándor Egy gondolat bánt engemet
epigramma
- rövid, tömör csattanóval záródó költemény
ars poetica
magáról a költészetről, a költészet lényegének gondolati megragadásáról, költészet értelméről szól, költői hitvallás.
- két részre tagolódik
tény ábrázolása
váratlan következtetés + megoldás
Kölcsey Ferenc Huszt
Petőfi Sándor A XIX. század költői
Ady Endre Új vizeken járok
Ady Endre Góg és Magóg fia vagyok én...
Óda
- fennkölt, magasztos tárgyú, gyakran bonyolult ritmikájú és felépítésű lírai műfaj.
Himnusz
- vallásos jellegű, Istent vagy isteni hatalmakat dicsőítő, hozzájuk segítségért fohászkodó, imaszerű ének,
- emelkedett hangvétel, feszült érzelmi állapot jellemzi,
- tárgya sokféle lehet: istenség, természet, haza, művészet, igazság, barátság, szerelem, életöröm, hírnév,
- költői nyelve többnyire kedélyes, patetikus,
- az elnevezés a görög ódé (ᾠδή - ének) – szóból származik; a pengetős hangszerrel kísért énekeket nevezték így.
Vörösmarty Mihály Szózat
- tárgya és alkalma tehát eredetileg valamely istenség vagy az Isten dicsérete, megnyerése és magasztalása,

- a vallásos költészet egyik legrégibb műfaja, az ősi kultúrákban mindenhol fellelhető,
Kölcsey Ferenc Himnus
Shakespeare Rómeó és Júlia
- olyan regény, mely valamely történelmi korban játszódik,
- főhőse vagy történelmi személy, vagy pedig kitalált alak, de a mellékszereplők közt történelmi alakok is vannak,
- regény megírását rendszerint alapos kutatás előzi meg
- zárt világ, nem civilizált;

- kiütköznek a legbelsőbb ösztönök, koncentráltan jelentkeznek a problémák
Full transcript