Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Vetenskaplig text

No description
by

Jonas Larsson

on 15 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Vetenskaplig text

Vetenskapligt skrivande
Skrivprocessen
Inledande del
Titelblad
Innehållsförteckning
Sammanfattning
Huvuddel
Inledning
Resultat (avhandling)
Syfte, bakgrund, frågeställning
Svar på frågeställningen(arna)
Inga egna åsikter
Redovisning av vad du kommit fram till
Avslutande del
Litteraturförteckning/Källförteckning
Ev. bilagor
Disposition:
Förstadium:
Syfte
Mottagare
Texttyp
Medium
Skrivprocessen
Målgruppsanalys
Vad vet de redan?
Vilken ny info ska de få?
Disposition

Skrivstadium:
Börja! (Skriv utan krav)
Ta hjälp av din planering!
Läs, tala...
Efterstadium:
Läs om
Bearbeta
Textrespons
Disposition
Tematisk disposition - inledning, avhandling, avslutning


Kontrastiv disposition - för och emot

Emfatisk disposition - viktigaste först

Kronologisk disposition - händelser i tidsordning
Mall för textrespons
Källanvändning
Att skriva med egna ord
Plagiat - avskrift = stöld av andras ord eller idéer

Undvik att plagiera!

Hur?
Skriv med egna ord
Sätt ut referenser!
Använd referatmarkörer
Citera


Mottagaranpassning
Innehållet

Form
Styckeindelning (blankrad eller indrag)
- INTE bara byta rad.
Stavning (undvik stavfel)
De/dem
Särskrivning

Skriva referat
Referera: att återberätta sakligt
Sammanfatta en text
Kännetecken:
- kortare än originaltext
- sakligt
- referatannonsering
- referatmarkörer
Referatannonsering
Skrivs inne i texten.
Ger läsaren information om originaltexten
Författare, titel, utgivningsår

Exempel:

I sin bok
Världens dåligaste språk: tankar om språket och människan idag,
utgiven 2006, skriver Fredrik Lindström om människans förhållande till språk.
Referatmarkörer
Påminn läsaren om att det inte är dina tankar och åsikter utan att du återger en annan författare.
Exempel:
Lindström anser/beskriver/nämner/skriver/diskuterar ...

Artikeln innehåller definition av/citat ur/hänvisning till ...
Checklista referat
- Anges författare, titel och utgivningsår tydligt
i textens inledning?
- Finns det referatmarkörer i texten?
- Är texten betydligt kortare än originalet?
- Är texten saklig?
- Har du använt egna ord?
Andras texter i din egen
Källkritik
Om citat och referat*
Litteraturlista (källförteckning/litteraturförteckning)
För att läsaren ska kunna hitta originalkällan

Skrivs sist i arbetet

Förteckning av de källor du använt

En referens = en post (Källor som nämnts i din text)

Författarnas efternamn i bokstavsordning


Källhantering/referenshantering
Du har
- en litteraturlista
- referatmarkörer (anser, hävdar o.s.v.)

Du behöver även källhänvisningar inne i texten!
Hänvisa genom att skriva ut författarens namn samt årtal för publiceringen i parantes (Andersson 2010)
Var ska referensen stå?

- Vid forskningsresultat som inte är dina egna.
Xxxxxxxxxxxx (Andersson 2010).

- Vid författarnamn
Andersson (2010) skriver också om...
Hur vet du att källan är pålitlig?
Övning: Ett ämne - flera dispositioner
Övning: Den korrekta litteraturlistan
Övning: Skriv med egna ord
Vetenskapliga texter
Varför? Gymnasiearbetet, högskola

Vad? Referat, källkritik, disposition, språk, skrivprocessen, textens delar, begrepp.

Hur? Läsa texter, genomgångar, skriva referat, begrepp, kamratrespons, återkoppling.

Bedömning? Vetenskaplig text.
En god skribent behöver...
Kunskap om ämnet

Kunskap om texter

Kunskap om skrivprocessen
Prosa
Skönlitterär prosa
Saklitterär prosa
Syfte - informera, upplysa
Faktabaserad
Skriftspråklighet
Saklighet
Opersonlig
Vad vet de? Vad vill de veta?
Efternamn, Förnamn (publikationsår).
Titel i kursiv stil.
utgivningssort: Förlagsnamn.
Sammanfattningsvis...
Språket
Inte svårt och krångligt

Opersonligt

Sakligt

Exakt

Koncentrerat
Övning: Studera en vetenskaplig text
Tips: http://www.sprakhjalpen.fi/skriva
Metod
Diskussion
Redovisa svaren på din(dina) frågeställning(ar).
Diskutera resultaten. Jämför dina resultat med andras resultat (de du skrev om i bakgrunden)
Kort titel, men ändå informera om innehållet.
Ska vara en sammanfattning av textens alla delar.
Ca 100-150 ord.
Varför har du valt ämnet?
Vilken nytta har läsaren av att läsa?
Begränsningar du gjort.
Tidigare forskning.
Vad har sagts i ämnet före dig?
Korrekta referenser!
Vad ska du undersöka? Skriv ner det som en fråga som ska besvaras.
Info om: namn, klass, år, kurs
Rubriker och sidnummer
Enkel och överskådlig
Hur du gick tillväga när du gjorde din undersökning.
Ex. på metoder: enkät, litteraturundersökning, observation. Varför just denna metod?
Vad du har kommit fram till.
Redovisa så tydligt att läsarna kan se vad du grundar dina slutsatser på.
Påstående:
En del pojkar i undersökningen menar att skolan favoriserar flickorna.
Bevis:
I intervjuerana säger Petter: "En gång när en tjej och jag hade tjafsat lika mycket på lektionen var det jag som fick gå till rektorn och få skäll, inte hon" (Intervju 3).
Full transcript