Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Huisvestingsproblematiek

No description
by

Gerardos Alex

on 24 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Huisvestingsproblematiek

Alex Fiene
Anna de Vries

Huisvestingsproblematiek jonge moeders zonder hulpverleningsvraagstuk in Amsterdam.
Inhoud presentatieIntroductie onderwerp jong moederschap en problematiek
Introductie huisvestingsbeleid en stakeholders in Amsterdam
Onderzoeksvragen
Wet- en regelgeving
Perspectieven:
corporaties
gemeente
jonge moeders
Conclusies en aanbevelingen
Welkom en Introductie
Sander Prins
Jongeren Informatie Punt
Introductie jonge moeders
Definitie: Voor dit onderzoek jonge moeders 18 tot 23 jaar.
Cijfers Nederland, Amsterdam en stadsdeel
Jong moederschap komt in Nederland relatief weinig voor.

In Amsterdam vier keer meer jonge moeders dan landelijk.

Top 3: Zuid-Oost, Noord en Geuzenveld

Kenmerken: helft van de jonge moeders zoekt hulp (1000 jonge moeders).

Positie jonge moeders in relatie tot huisvesting.
Amsterdam kent krapte op de woningmarkt.
Vooral starters hebben moeite met het vinden van een woning.
Specifieke projecten voor jongeren (antikraak, studentenwoningen, jongerencontract).
Niet toegankelijk voor jonge moeders.

Waarom hebben jongeren moeite met vinden van woonruimte?
Economisch kapitaal
Cultureel kapitaal
Sociaal kapitaal
Wachttijd/urgentiestatus

Probleemstelling
''Jonge moeders hebben geen toegang tot de verschillende vormen van jongerenhuisvesting.''
Introductie stakeholders in Amsterdam.


Corporaties;
bouw en verhuur,
huisvesten tot ongeveer € 34.000,
BBSH,
maatschappelijke taak.
Onderzoeksvragen
Hoofdvragen:

Alex:
In hoeverre is er passend beleid en/of beleid nodig voor de huisvesting van jonge moeders zonder hulp vraag in de gemeente Amsterdam?

Anna:
Welke problemen en mogelijkheden ondervinden jonge moeders zonder hulp vraag in Amsterdam bij het zoeken naar een woning in Amsterdam?

Deelvragen:

1. Wat is de wet- en regelgeving?

2. Wat is het perspectief van de corporaties, gemeente en jonge moeders?Methode

Semi gestructureerde interviews & deskresearch.

4 corporaties, waarvan 8 respondenten.
Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties 1 respondent.
Stadsdeel Noord, 2 respondenten.
Gemeente Amsterdam, 2 respondenten.
Altra weer aan de slag, 1 respondent.
Jonge moeders, 5 respondenten.
Wet- en regelgeving die betrekking heeft op de huisvesting en uitsluiting van jonge moeders.

Wet gelijke behandeling.

Wettelijke verplichting BBSH.

Jongerenhuisvesting.

Urgentie.

Regels omtrent bewoning en de oppervlakte van de woning.
Resultaten
Interviews corporaties en AFWC

Geen specifiek aanbod voor de doelgroep.

''Op dit moment is er geen aanbod zonder dat er sprake is van problematiek. Er zijn ook geen projecten die er aankomen. We hebben jongerenwoningen, echter komen ze daar niet voor in aanmerking.''


De meeste corporaties waren van mening dat er meer doelgroepen zijn die aandacht behoeven.

''Als corporatie kan je niet voor iedere doelgroep woningen vrij maken. Wij richten ons met name op de jongeren zonder problemen.''

''Er is maar 1 koek om te verdelen.''Resultaten
Interviews corporaties en AFWC
Meest genoemde redenen voor niet toelaten van jonge moeders in tijdelijke huisvestingsvormen:

Alle corporaties gaven aan dat ze problemen voorzien bij afloop van het contract.

''Het lijkt niet eerlijk, maar wij vinden tijdelijke verhuur niet geschikt voor een gezin met kinderen. We voorzien problemen op het moment dat de huurovereenkomst eindigt.''

Door 3 van de 4 corporaties werd
overlast
benoemd.

''Maar het zijn ook hele gehorige woningen en kinderen kunnen overlast veroorzaken. Ik heb het idee dat ze ook wel geweigerd worden uit angst voor de overlast.''
Resultaten
Interviews gemeente
Urgentie geen oplossing
Geen specifiek aanbod voor de doelgroep
Eigen verantwoordelijkheid
Geen zicht op de groep
''Ik herken het probleem, je moet wel in de gaten houden dat er zelfredzaamheid is. Als je zelf wat kan regelen met vriendinnen of je trekt meer de regio in... waar er meer woningen beschikbaar zijn, daar wordt het makkelijker om aan een woning te komen.''
Resultaten
Interviews jonge - moeders
Allemaal moeite met vinden van woningen.
Chaotisch woonpad
Begrepen niet waarom er beperking op vormen van huisvesting zitten
Zoeken van woning met kind werd als stressverhogend ervaren.
Alle moeders willen stabiele situatie voor hun kind

''Ik voel me van het kastje naar de muur gestuurd.''


Conclusies
Juridisch lijkt het weigeren van jonge moeders voor jongerenhuisvesting correct. Echter is er nog geen jurisprudentie.

Zowel gemeente als corporaties geven aan geen beleid te willen voeren op deze groep, maar doen dit indirect wel door deze groep uit te sluiten.

Jonge moeders hebben minder mogelijkheden en ervaren dat ook zo.

Restricties op jongerenhuisvesting bestaan voornamelijk op basis van vooroordelen.
Aanbevelingen
Agendering van de groep bij betrokken partijen.
verzoek indienen op casusniveau ''college voor de rechten van de mens''.
Lobby voeren
Afschaffen van restricties op jongerenhuisvesting voor jonge moeders.
Vragen?
Jonge moeders Amsterdam 18-23
Tienermoeders Amsterdam tot 18
1969
46
Alex Fiene HvA
Anna de Vries UvA
Gelijke behandeling?
Leeftijdseis?

Jongeren met kind niet?
Jongeren zonder kind wel?


Wet gelijke behandeling & wet gelijke behandeling leeftijd.


In theorie geen onderscheid in praktijk wel.
Besluit Beheer Sociale huursector

Onderzoek naar landelijke plaatselijke regelgeving.


Het BBSH laat zich karakteriseren als een kaderstellende regeling.


Corporaties zetten beleid uiteen. Gemeente beoordeelt dat beleid.


Veel vrijheid corporaties, maar ook invloed gemeente door zachte sturing: overleg en overtuiging.

Jongerenhuisvesting
Discussie rechtsgeldigheid.


Vanuit de jurisprudentie niet duidelijk of jongerencontract waterdicht is.


Wordt pas duidelijk als er een zaak voor de rechter komt.

Urgentie
Onderzoek naar de gronden voor urgentie.


Zelden urgentie voor jonge moeders zonder problematiek.

Regels omtrent oppervlakte bewoning Amsterdam
Op de website van WoningNet staat dat een woning niet geschikt is voor een gezin met kinderen.


Regionale huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam


Geen bezettingsnormen in Amsterdam en in Diemen


Oppervlakte geen belemmering voor bewoning met kind


Argument zonder wettelijke basis
Gemeente;
toezicht,
beoordelen,
nadere afspraken,
urgentie.
Wet- en regelgeving
Woonpaden
Linear woonpad
Chaotisch woonpad:
- progressief chaotisch
- herhalend chaotisch


Resultaten
Full transcript