Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Sekter

No description
by

Nika Nika

on 23 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Sekter

Sekter
Kan sekter vara ett sätt att fly från det verkliga livet?
Sektbegreppet är mycket problematiskt.
"Sekt är religiös grupp som markant avviker från ett samhälles religiösa huvudlinjer".

NE (http://www.ne.se).
Medlemskapet är exklusivt och kan fråntas de medlemmar som
inte följer gruppnormerna/reglerna.

Medlemmarna ser sig som en elit som är i besittning av särskild
kunskap.

Vi och dom-tänkande
Slutligen är sekten totalitär, det vill säga kräver totalt engagemang och försöker styra individens liv.

Sekten är vanligen i konflikt med sin omgivning.
Sekten har vissa levnadsregler och medlemmen offrar tid och
pengar på sin grupp.

Grundaren av en sekt brukar få status av profet bland
medlemmarna och sektens ledare har absolut makt.

Kritik av ledare är förbjudet.
Sekter är ofta karismatiska, det vill säga att de har idoler och att dyrkan av dessa är en del av det religiösa utövandet.Vilka typer av sekter finns det?
Vad kännetecknar en sekt?
Omvändelsesekten
betonar personlig radikal omvändelse och ändrad livsföring.

Exempel Maranata, Hare Krishna.
Den revolutionära sekten
(apokalyptiska) betonar världens förfall och menar att världens slut är nära.

Den som insett detta måste hjälpa andra att inse samma sak.
Exempel Jehovas vittnen.
Den introverta sekten
vänder sig från den avfallna världen för att skydda sig från den.
Exempel Plymouthbröderna.
Den manipulativa sekten
förkastar inte världens värderingar och mål, utan erbjuder alternativa (esoteriska) vägar att nå dessa mål (som hälsa eller framgång).

Exempel Scientologerna, Livets Ord.
Den utopiska sekten
försöker påverka samhället genom att skapa egna alternativa samhällen som förebilder.

Exempel Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga, även kallade Mormoner.
Vilket budskap
har sekten?
 Christopher Partridge, Nya religioner, 2004, Libris,
 Karl-Erik Nylund, Att leka med Elden, 2004, Sellin, Stockholm
 Michael Rothstein, Gud är blå, 1991, Gyldendags förlag, Köpenhamn
 Ny tid, ny tro? – Arlebrand, Hermansson, Wallin
 Christopher Partridge, Nya religioner, 2004, Libris,
 Karl-Erik Nylund, Att leka med Elden, 2004, Sellin, Stockholm
 Michael Rothstein, Gud är blå, 1991, Gyldendags förlag, Köpenhamn
 Ny tid, ny tro? – Arlebrand, Hermansson, Wallin

Tips på böcker:
Typer av sekter
Är alla sekter farliga?
Vad kan det vara som lockar människor att gå in i sekter som isolerar sig från världen utanför och lever vid sidan av samhället?
Är det en särskild sorts människor som lockas till sådana andliga upplevelser eller kan vem som helst hamna där?
Vad kan det finnas för faror med att låta en stark ledare eller grupp ta över ansvaret för ens liv?
Sektens budskap är att det anses vara den enda och absoluta sanningen.

I budskapet finns svar på alla de stora frågor som rör livet, död och frälsning som människor söker.
Man upplever att man i denna lilla grupp sitter inne med alla svar. (utvaldhet leder till trygghet).
Samhället utanför sitter inte inne med denna sanning, därför bemöter man kritiken från samhället med ointresse.
http://www.tv4.se/kalla-fakta/artiklar/kalla-fakta-granskade-plymouthbr%C3%B6dernas-friskola-4fc33bff04bf72228b000b1b - Plymouthbrödernas friskola
http://urplay.se/Produkter/171501-I-sektens-grepp
Full transcript