Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Prawo Miejscowe

No description
by

Magdalena M

on 11 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Prawo Miejscowe

Aspekty
Pojęcie prawa miejscowego
1. Zakres terytorialnego obowiązywania.
2. Podmiot stanowiący prawo miejscowe.
3. Charakter prawny.
4. Normatywny charakter aktów prawa miejscowego
charakter podmiotowy
2. Powszechny charakter aktów prawa miejscowego.
1. Zagadnienie kompetencji i delegacji do stanowienia prawa miejscowego:
Konstytucja oraz ustawy
Delegacje
Cechy aktów prawa miejscowego jako podustawowych źródeł prawa powszechnie obowiązujacego.
Zakres pojęciowy terminu "prawo miejscowe" NIE jest jednoznacznie rozumiany w doktrynie.
prawo lokalne
akty prawa miejscowego
lokalne źródła prawa
lokalne akty normatywne
akty terenowe
Inne sformułowania
akty normatywne,
akty stanowione przez organy lokalne,
akty stanowione przez organy lokalne o charakterze powszechnie obowiązujacym,
obszar jednostek samorządu terytorialnego, przez których organy zostały one wydane
3. Terytorialny zasięg działania aktów prawa miejscowego.
Prawo Miejscowe
5. Abstrakcyjny i generalny charakter aktów prawa miejscowego.
6. Wykonawczy charakter prawa miejscowego.
7. Brak możliwości regulowania aktem prawa miejscowego spraw należacych do "materii ustawowej".
8. Związanie aktów prawa miejscowego ramami stworzonymi przez ustawy.
Rozwój instytucji terenowych przepisów prawnych.
Zabór pruski
Wydawanie samorządowych przepisów autonomicznych regulowały ordynacje:
-miejska z 1863 r,
-gminna z 1891 r,
-powiatowa z 1872 r,
-wojewódzka z 1875 r,
Zabór austriacki
W zaborze austrackim organy samorządu terytorialnego nie uchwalały statutów, lecz mogły na podstawie klauzuli generalnej wydawać tylko przepisy dotyczące policji miejskiej.
Zabór rosyjski
Kompetencje organów terenowych, jak i organizacja oparte były na przepisach z czasów Katarzyny II.
Konstytucja z 1921 r
Zakłada, że państwo przekaże przedstawicielskim organom samorządu terytorialnego "właściwy zakres ustawodastwa, zwłaszcza w dziedzinie administracji, kultury i gospodarstwa".
Obecna regulacja - podstawy prawne
Art. 87 ust. 2 Konstytucji zalicza akty prawa miejscowego do źródeł prawa powszechnie obowiązującego na obszarze działania organów, które je ustanowiły.
Zakres mocy wiążącej aktów prawa miejscowego
1. Związanie adresatów (obywateli) aktami prawa miejscowego.
2. Związanie organów administracji publicznej aktem prawa miejscowego.
3. Związanie sędziów treścią aktu prawa miejscowego.
Skutki nie przestrzegania aktów prawa miejscowego.
Bibliografia:
Jan Zimmermann, "Prawo Administracyjne", wyd. LEX, Warszawa 2012, str. 78-83
Dorota Dąbek, "Prawo miejscowe samorządu terytorialnego", wyd. BRANTA, Bydgoszcz-Kraków 2004, str. 30-75
Eugeniusz Ochendowski, "Prawo Administracyjne - część ogólna", wyd. Dom Organizatora, Toruń 2009, str. 119-140,
Dziękuje za uwagę
Prezentacje przygotowała
Angelika Surdej
Wyodrębnione elementy z treści Konstytucji:
- jest to podstawowe źródło prawa powszechnie obowiązującego,
- obowiązuje powszechnie na obszarze działania organów które go ustanowiły,
- jest stanowiony przez organy samorządu terytorialnego lub terenowe organy administracji rządowej,
-został ogłoszony,
Full transcript