Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of МОТИВАЦИЈА

No description

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of МОТИВАЦИЈА

МОТИВАЦИЈА

Аутор: Изабела Поповић,
диломирани психолог
1. ПОЈАМ МОТИВАЦИЈЕ И МОТИВА (lat. movere –кретати се)
Мотивација – сложен психички процес усмеравања и одржавања активности
усмерене ка одређеном циљу.
Мотиви – психолошки чиниоци који покрећу на активност.
Сви смо различити, али све нас покрећу исте ствари - мотиви, који су код сваког појединца различити.

2. Интринзична и екстринзична мотивација
Интринзична (унутрашња) мотивација је све оно што нас изнутра наводи на активности (жеља за напредовањем, осећање задовољства, раста и развоја, креативност, жеља за изазовима, самоактуализација, знатижеља, радозналост, интересовање...)
Екстринзична (спољашња) мотивација је све оно што нас споља наводи на активност, условљена социјалним и материјалним добицима (награда, бонуси, похвале, признање, одобравање других, избегавање казне, одлазак на море, укидање неке казне).

Мотивација ученика у школи
Школа је место где се користе разни видови спољашње мотивације:
ђак учи да би добио добре или избегао лоше оцене или да би удовољио родитељима и наставницима.

Спољни подстицаји су корисни и
потребни али требало би да буду
привремени .

Психолог Абрахам Маслов, истиче
да се људске потребе могу разврстати у пет група. Нижи нивои потреба се морају задовољити пре него што се активирају потребе виших нивоа.

Масловљева хијерархија мотива
Основна претпоставка је да се више потребе из ове хијерархије појављују тек након што су задовољене, већином или потпуно, све потребе нижег нивоа.

Физиолошке потребе 
потреба за храном,
 водом,ваздухом, сном; 

Потребе за сигурношћу
неугроженост живота
сталан посао, сигурност пордице, зравља, имовине
Потребе за припадношћу
пријатељство, породица
Потреба за уважавањем
самопоштовање, успех, 
поштовање других, признања својих успеха

Потреба за самоостварењем
постизање
потпуног развоја личних потенцијала, креативност, 
спонтаност, решавање проблема, мањак
 предрасуда, прихватање чињеница.

Оно у чему се сви аутори слажу, то је да је
највећи мотиватор – осећај успеха.

Некада је највећа мотивација рећи само “Хвала”. (S.Sieglar)

Да би заиста био мотивисан мораш се најпре споразумети са самим собом. (W.Dyer)

Лепе речи много вреде, а не коштају. (G.Herbert)

Нема тих људи који нису способни да ураде више од онога што мисле да могу. (Hеnry Ford)

Препреке су оне страшне ствари које угледаш када скренеш поглед са свог циља. (Hеnry Ford)

Што се награђивање чешће примењује његови ефекти су слабији. (Edvard de Bono)

мотивација
мотивација
мотивација
мотивација
Full transcript