Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Эсрэг бие тvvний бvтэц, биологийн vvрэг

No description
by

Suvd Pearl

on 29 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Эсрэг бие тvvний бvтэц, биологийн vvрэг

Эсрэг биеийн биологийн үүрэг
-Эсрэг биеий молекул нянгийн хорыг саармагжуулах
-нянг холбож хөдөлгөөнгүй болгох
-вирусийн идэвхийг дарангуйлах
-уусамтгай антигенийг холбон залгиур эсэд залгигдах хэлбэрт оруулах
-хавсаргыг идэвхжүүлж бай эсийг хайлуулах
-бичил биетнийг хучиж зэлгиур эс болон устгагч эстэй холбох гүүр болох
Эсрэг биеийн бүтэц
Иммуноглобулины молекул хоорондоо 2 хүхэрт холбоогоор 2 хүнд 2 хөнгөн полипептидийн гинжнээс тогтсон 4дөгч бүтэц бүхий нийлмэл уураг юм.
Эргэлдэгч иммуноглобулин
mIg Нь B эсийн гадаргууд дангаараа бус Igα Igβ гэж нэрлэх гетеродимер гинжтэй хамт B эсийн антиген өвөрмөц рецептор (B cell receptor-BCR) үүсгэнэ.
Хүнд хөнгөн гинжний бүтэц
1959 онд England,Porter нар уураг задлах папайн фермэнтийг ашиглан эсрэг биеийн молекулийг ойролцоо хэмжээтэй 3н фрагмент болгон задалжээ.
Үүний 2нь антигентай холбогдох чадвартай тул антиген холбогч хэсэг буюу Fab (fragment antigen binding) гэж тэмдэглэдэг.
Үлдсэн хэсэг нь харьцангуй тогтвортой, уусамтгай бус хэлбэртээ талсжиж байсан тул Fc (fragment crystallizable)гэж тэмдэглэдэг.
Эсрэг бие тvvний бvтэц, биологийн vvрэг
Хүнд үндсэн 5 ангийн иммуноглобулин (IgA, IgG, IgM, IgD,IgE) бий.
Захын цусны ийлдсийн уургийг цахилгаан оронд мөлхүүлэхэд цэнэгийн ялгаа молекул жингээрээ 5н бүлэг болон сална.(альбумин,α1,α2,β,
γ-глобулин)
Эсрэг бие
Харийн антигений эсрэг үүсэх энэхүү өвөрмөц уургийг
эсрэг бие
гэнэ.

Энэ уураг нь бөмбөлөг буюу глобуляр бүтэцтэй тул бусад уургаас ялгахын тулд иммуноглобулин (Ig) гэж нэрлэдэг.
-эргэлдэгч
-мембрантай холбоот
-шүүрлийн эстэй холбоотой (FcR) гэсэн хэлбэртэй биед оршдог.
BCR-ийн mIg нь антигентай холбогддог

Харин Igα Igβ нь эс идэвхжүүлэх дохиог хүчжүүлэн дамжуулдаг.

Эдгээр нь хоорондоо бүтэц, хэмжээ, цэнэгийн ялгаа, нүүрсусны агууламжаараа ялгаатай
Папайн фермэнтийн үйлчлэлээр эсрэг биеийн нугалуур хэсгийн хүнд гинжний N төгсгөлийн 2 хүхэрт холбоо тасарч 1 валенттай 2 Fab болон 1 Fc болон салжээ.
Меркаптоэтанол нь эсрэг биеийн молекулийн 2 хүхэрт холбоог тасалж 4 гинж болгон задалдаг.
Хүнд гинжнүүд хоорондоо хөнгөн гинжнүүд хоорондоо хүнд хөнгөн гинжнүүд хоорондоо 2 хүхэрт холбоосоор холбогдохоос гадна гинж тус бүр 2 хүхэрт холбоосоор хязгаарлагдсан 2 бөмбөлөг хэрчмээс тогтдог.
L болон H гинж нь 110 аминхүчлийн дараалалаараа ялгаатай бөгөөд үлдсэн хэсгийн амин хүчил харьцангуй тогтвортой учир "тогтмол" хэсэг гэнэ. (CL,CH)
Хүнд гинж нь тогтмол хэрчмийн аминхүчлийн дараалалаар ялгагдах γ,α,µ,Ɛ,ơ гэсэн 5 хэлбэртэй бөгөөд эдгээрийг бүртгэдэг генүүд хүний
14-р хромосом дээр байрлана.
Хөнгөн гинж нь тогтмол хэрчмийн амин хүчлийн дарааллаараа ялгагдах 2 хэлбэртэй(k,λ).Хөнгөн гинжийг бүртгэдэг ген хүний 22р хромосом дээр байрлана.
Эдгээр нь бүтэц карбогидратын агууламж, хэмжээгээрээ хоорондоо ялгаатай. Хүнд гинжний ялгагдах шинжийг
изотип
гэнэ.
Изотип бүр биологийн өөр өөр үүргийг гүйцэтгэх ба ямар хүнд гинж агуулж байгаагаар нь иммуноглобулиныг үндсэн 5 ангилна.

α гинжтэй бол IgA
ơ гинжтэй бол IgD
Ɛ гинжтэй бол IgE
γ гинжтэй бол IgG
µ гинжтэй бол IgM гэж нэрлэдэг.
Зарим изотопийн иммуноглобулины гинжүүд угсрагдсан 2 хүхэрт холбоос болон бүтцээр дэд ангид хуваадаг.Тухайлбал
-IgG 4 дэд ангитай. (IgG1 IgG2 IgG3 IgG4)
-IgA 2 дэд ангитай(IgA1, IgA2)
Хэрчим

Хөнгөн гинж 2, хүнд гинж 4-5 бөмбөлөг хэрчмээс тогтоно. бөмбөлөг хэрчим нь 110 амин хүчлийн үлдэгдлээс тогтох, хоорондоо 2 хүхэрт холбоогор хязгаарлагдсан, уургийн 2догч β-тууз юм.
Хувьсамхай хэрчим
L ба H гинжний N төгсгөлийн эхний хэрчмийн амин хүчил хувьсамхай байдаг (VL VH) бөгөөд хүний биед нийлэгжиж буй иминоглобулин хоорондоо энэ бүтцээрээ ялгаатай.
L ба H гинжүүд тус бүр 3,3н хэт хувьсамхай төв буюу CDR (HVR) байна.Эдгээр нь антигений этитоптой холбогдох өвөрмөц орон зайн бүтэцийг үүсгэх ба үүнийг эсрэг биеийн

паратоп

гэнэ.
(20 орчим амин хүчил нь эпитоптой холбогдоно)
Изотип буюу төсөн төрх
Имминоглобулины 5 ангийн өөр өөр изотипийн эсрэг бие 1 ижил ипитоптой холбогдоход харилцан адилгүй урвал үзүүлдэг.
Аллотип буюу бодин төрх
Удмын мэдээллийн ялгаагаар тодорхойлогдох эсрэг биеийн бүтцийн олон хэлбэрийг аллотип буюу бодин төрх гэнэ.
Идиотип буюу содон төрх
H ба L гинжний хувьсамхай хэрчмийн CDR-н аминхүчлүүд хосолж антигений эпитоптой холбогдох өвөрмөц бүтцийг үүсгэдэг.Энэ хослол эсрэг бие бүрт дахин давтагдашгүй өвөрмөц бүтэцтэй.
Нугалуур хэсэг
Эсрэг биеийн молекулын CH1-CH2 хэрчмийн хооронд байрлах цистейн, пролины үлдэгдлээс тогтох богино сигментийг нугалуур хэсэг гэнэ. Цистейн нь гинж хоорондын 2 хүхэрт холбоос үүсэхэд оролцдог. Пролеин нь бөмбөлөг бүтцийг тогтворжуулахад чухал үүрэгтэй.
Анхаарал тавьсанд баярлалаа
Full transcript