Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

MASALLAR UNIT THEME 2nd Grade

No description
by

Emine Sevinc

on 24 July 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of MASALLAR UNIT THEME 2nd Grade

KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ
BECERİ
TUTUM
1.Masalların özellikleri
(şekil)
2.Masalları ifade etme yollarımız
(işlev)
3.Farklı kültürlere ait masallar
( bakış açısı)
İnsanların duygu ve düşüncelerini aktarma yollarından biride masallardır.
pyp
Düşünceleri, duyguları, doğayı, kültürü, inançları, değerleri keşfetme ve ifade etme yollarını sorgulama, yaratıcılığımız hakkında düşünme, yaratıcılığımızı geliştirme ve yaratıcılığımızdan zevk duyma yolları, estetik olanı takdir etmemiz.
EMINE
EMINE
1. Masalların özellikleri nelerdir?
2. Kendimizi ifade etmek için
masalları nasıl kullanırız?
3. Farklı kültürlere ait masalların
özellikleri nelerdir?
PROFİL
araştıran sorgulayan
açık görüşlü
iletişim kuran
pyp
masallar
2.sınıflar
ders verir
esnek düşündürür
hayalgücü
eğlenceli
olağanüstü olaylar
ülkeler hakkında
bilgi verir
iyiler kazanır
düşünme
iletişim
hoşgörü
kendini başkalarının yerine koyma
Öğrenciler, doğal meraklarını geliştirirler. Araştırma ve sorgulama için gerekli becerileri kazanmışlardır ve öğrenmede bağımsızdırlar. Etkin olarak öğrenmekten zevk alırlar ve bu öğrenme merakı ömür boyu sürer.
Kendi kültürlerini ve kişisel tarihlerini bilir ve takdir ederler. Diğer bireylerin ve toplumların bakış açılarına, değerlerine ve geleneklerine açıktırlar. Farklı bakış açılarını bulmaya ve değerlendirmeye alışıktırlar ve bu konudaki tecrübelerini geliştirmeye isteklidirler.
Bilgileri ve düşünceleri birden fazla dilde yaratıcı biçimde,kendine güvenerek ve çeşitli iletişim yollarıyla algılar ifade ederler. . Başkalarıyla etkin ve istekli biçimde çalışırlar.
Bilgi Edinme

Belirli bilgiler, düşünceler, sözcükler edinmek, benzer biçimde hatırlamak. .

Kavrama

Öğrenilen malzemenin anlamını yakalamak, öğrenileni iletmek ve yorumlamak. Uygulama Daha önce edinilen bilgiyi pratik anlamda ya da yeni biçimlerde kullanmak.

Analiz

Bilgiyi ve düşünceyi ayırmak, bileşenlerine ayırmak, aradaki ilişkileri görmek, benzersiz özellikleri bulmak.

Sentez

Bir bütün yaratmak üzere parçaları birleştirmek, yaratmak, tasarlamak, geliştirmek ve yenilik çıkarmak.
Dinleme
Yönergeleri dinlemek, başkalarını dinlemek, verilen bilgiyi dinlemek.
Konuşma

Anlaşılır konuşmak, küçük ve büyük topluluklara sözlü bildirimde bulunmak, fikirleri açık ve mantıklı biçimde ifade etmek, görüşleri dile getirmek.
Okuma
Bilgi edinmek ve zevk için çeşitli bilgi kaynaklarını okumak, okunanı kavramak, çıkarımda bulunmak ve sonuca varmak.
Yazma
Bilgileri ve gözlemleri kaydetmek, not almak ve açımlamak, özet çıkarmak, rapor yazmak, günlük ya da kayıt tutmak.
Görme
Görsel malzemeleri ve multimedyayı (çoklu ortamı) yorumlamak ve analiz etmek, imgelerin ve dilin düşünceleri, değerleri ve inançları ifade etme yollarını anlamak, kişisel tecrübeler hakkında bilgiye dayalı seçimlerde bulunmak.
Sunma
Çeşitli amaçlar ve seyirciler için görsel malzemeler ve multimedya (çoklu ortam) hazırlamak, çeşitli görsel iletişim araçları yoluyla bilgi ve düşünce iletmek, etkili sunum ve gösterim için uygun teknolojiyi kullanmak.
iletmek, etkili sunum ve gösterim için uygun teknolojiyi kullanmak.
Başkalarının düşüncelerini ve duygularını anlayabilmek için kendini onların yerine koymak, başkalarının bakış açıları hakkında açık görüşlü ve düşünceli olmak.
Dünyadaki farklılıklar ve çeşitlilik hakkında duyarlı olmak ve başkalarının ihtiyaçlarına karşı hassas olmak.
teşekkürler
mutlu son
fantastik
heyecanlı
uyku getirir
sözlü
geri
bildirim
karşılaştırma
Öğrenme
Günlükleri
Disiplinlerarası Bağlantı
İNGİLİZCE
FARKLI KÜLTÜRLERE AİT MASALLAR
FAİRYTALE
COSTUME SHOW
MİSS şEBNEM
PADLET
http://padlet.com/wall/6mlndgfspg
Full transcript