Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Audicions musicals

Àngel Pubill
by

Àngel Pubill

on 15 October 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Audicions musicals

Con fer comentaris d'audicions? 1.Conèixer les qualitats del so Quan hem de destacar les qualitats del so d'una audició de més d'un instrument ens hem de fixar amb l'instrument solista (el que porta la melodia principal), i sempre definirem les qualitats entenent l'obra com un tot (per tant decidirem que la intensitat és fluixa quan al llarg de la interpretació predomini aquesta intensitat- si bé sempre hi trobarem diferents jocs de forts i fluixos-). El timbre La durada La melodia El ritme 2. Conèixer els elements musicals L'altura La música és el resultat de varis sons alhora. Quan aquests es combinen donen com a resultat diferents formes sonores que nosaltres estudiem segons l'element al qual pertanyen: melodia, ritme, harmonia, textura, gènere i forma. La intensitat Per decidir si un instrument està tocant registres greus o aguts hem de tenir en compte la seva tesitura (el que és agut per un violoncel és greu per una viola) Cal entendre les durades dels sons de la melodia principal com a llargues o curtes amb comparació al tempo portat (no és el mateix una blanca a tempo 120 que a 60) Sempre referida a la melodia principal i prenent la intensitat predominant al llarg de l'obra. Aquesta qualitat és doble:
1.Hem d'indicar el nom de l'instrument o instruments solistes.
2.El tipus d'articulació (pizzicato, amb sordina, stacatto...) Com està construïda graus conjunts Salts Combinada successió de sons amb sentit pel compositor Àmbit
Distància entre la nota més greu i la més aguda Estructura melòdica Per repetició Per contrast Per variació Element de la música que combina la durada dels sons. L'harmonia La textura La forma El gènere Moviment periòdic i regular per mesurar el ritme. Pulsació Tempo Velocitat de la pulsació. http://simple.bestmetronome.com Polirítmies Compàs Diferents ritmes tocats alhora Divisió rítmica composta per vàries unitats de temps Binari Ternari 3.Aspectes extramusicals Resultat de la combinació de diferents sons o veus simultànies. Horitzontal Vertical O contrapuntística O d'acords Resultat de la combinació dels elements rítmics, melòdics i harmònics Monofònica o monòdica Una sola línia melòdica sense cap suport harmònic. Polifònica Dues o més línies melòdiques que sonen a la vegada. Homofònica Estil polifònic basat en acords i en seccions ben definides, on totes les melodies segueixen el mateix patró rítmic. Contrapuntística Superposició de diverses veus que no coincideixen rítmicament, i avancen de manera independent. Cànon Polifonia on totes les veus tenen importància.
Sovint tenen entrades esglaonades. Melodia acompanyada Melodia amb un acompanyament d´acords en què totes les parts segueixen el mateix ritme. . Esquema de la composició que segueix l´obra. Majors; obra de grans dimensions. Vocals; si hi intervé la veu humana. Estructurades; segueixen un esquema fixat. Menors; obra de curta durada. Instrumentals; pensades per un o més instruments. Lliures; si no estan subjectes a un esquema. classificació segons el contingut, intenció o utilitat Religiosa Profana Litúrgica No litúrgica Missa Oficis Ordinari Propi Popular Culta Folklòrica Lleugera Pura Descriptiva Programàtica Dramàtica Títol de la Peça:
Títol del Disc o enregistrament:
Compositor:
Autor de la lletra (si s’escau):
Intèrprets (músics solistes, nom de la orquestra, director, etc):
Any en que es va composar:
Any de la gravació: Estil:
Època:
Trets característics del moment històric: Context històric Dades de l'obra Anècdotes, dades d’interès, sobre el compositor o sobre com es va concebre l’obra o perquè és important per a la història de la música, etc... Altres informacions
Full transcript