Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Nederlands hoofdstuk 1 middeleeuwen

Stijn, Alex, Jan-Willem
by

J. P.

on 11 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Nederlands hoofdstuk 1 middeleeuwen

De Middeleeuwen Historische achtergrond
Literatuur en taal
Ridderroman
Van den vos Reynaerde
Het lied in de Middeleeuwen
Het Middeleeuwse toneel Door Alex, Stijn, Darcy en Jan-Willem Literatuur en taal Historische achtergrond Bestuur Bestuur leent land uit aan Ridderroman Van den vos Reynaerde Feodale stelsel in het Frankische Rijk van Karel de Grote (768-814) Literatuur Het middeleeuwse toneel - Dichtwerk door Willem Ontstaan Het bestuur
- Frankische Rijk
- Nederland en België
Cultuur
- Vroege, Hoge en Late middeleeuwen Verhaal Hof dag - Alle dieren kwamen klagen over Reinaert. De koning besloot hem te dagvaarden dagvaarding 1 - Bruun de Beer moest hem als eerst halen maar faalde. Roelantslied dagvaarding 2 - Tibeert de kater daarna maar faalde ook. dagvaarding 3 Grimbeert de das (zijn neef) slaagde want Reinaert gaf zich over Rechtszaak - Nobel besloot Reinaert aan de galg te hangen voor zijn daden maar werd misleid door hebzucht. Reinaert kon vluchten. Karel ende elegast is trouw aan Satire Parodie Nederland en België - Diverse graafschappen en hertogdommen (de Nederlanden)
- Eind van middeleeuwen -> grotere eenheid door huwelijken en erfenissen Er was al een bloeiende toneel cultuur in de tijd van de Grieken en Romeinen maar aan het einde van de Romeinse overheersing waren ze vervallen tot zedeloze voorstellingen. Door de weerstand van de Kerk verdween dit zelfs helemaal waardoor er in de 14e eeuw pas weer toneelstukken werden geschreven.
Het belangrijkste stuk van de Middelnederlandse literatuur werd aan het einde van de Middeleeuwen geschreven 'Die waarachtige ende zeer wonderlijke historie van Mariken van Nieumeghen' - Priester Gijsbrecht stuurde zijn nichtje naar de stad om inkopen te doen. - Het kostte haar zoveel tijd dat ze niet terug kon gaan en maar naar haar tante ging. Die weigerde haar slaapplaats te geven hoogswaarschijnlijk door haar slechte bui. - Dwalend over de straten kwam ze de Duivel tegen die haar angst en wanhoop misbruikte. Die wou haar alle 7 vrije kunsten + alle talen ter wereld in ruil dat ze haar naam opgaf en nooit meer een kruisteken zou tekenen. Ze ging uiteraard akkoord - Na 7 jaar zocht ze haar oom op en kwam ze halverwege een toneelstuk tegen dat liet zien dat ieder mens vergiffenis kon krijgen. De duivel werd kwaad, sleurde haar mee de lucht in en liet haar vallen. Ze overleefde het en zocht hulp bij haar oom - Ze reisden samen naar Rome om vergiffenis te vragen aan de paus. Uiteindelijk wordt ze vergeven en sterft 2 jaar later. Cultuur Vroege Middeleeuwen (500-1000)mi Hoge Middeleeuwen (1000-1300) Late Middeleeuwen (1300-1500) - Theocentrische cultuur: veel invloed van het geloof
- 2 standen:
- Priesters (geestelijke macht)
- Adel (wereldlijke macht)
-Onderwijs, kunst en wetgeving gericht op adel of kerk - Eerste steden ontstaan -> derde stand: burgerij (handel en nijverheid)
- Eerste universiteiten en indrukwekkende kathedralen
-Literatuurgeschiedenis begint in deze tijd - Burgerij werd steeds belangrijker -> derde hoofdkenmerk: het burgerlijke
- Arbeiders en boeren maakten het grootste deel uit van de maatschappij, maar behoorden tot geen enkele stand Het lied in de Middeleeuwen - Middeleeuwse liederen werden generaties overgebracht en pas decennia of eeuwen later opgeschreven. Twee veel voorkomende liedgenres waren:
- de ballade
- de elegie of klaagzang Ballade - Komt van het Italiaanse woord ballata, wat danslied betekent
- Sprongsgewijs verteld, zonder onbelangrijke of vanzelfsprekende zaken
- Afwisselingen met dialogen en gebruik van herhalingen
- Ernstige of sombere sfeer
- Onderwerpen vaak ontleend aan sprookjes, sagen of ridderverhalen Heer Halewijn (ballade) Schrift: Elegie/klaagzang Penis (Na 1100:
ook volkstaal) ok -lyrisch gedicht over dood van geliefd persoon
- of gedicht met gevoelens van smart en wanhoop Niet bedoeld om te lezen,
maar luisteren:
-Troubadours/minstreels Een parodie is een tekst waarin een bepaald soort teksten op spottende wijze wordt nagebootst.
Dit verhaal bespot de Middelnederlandse tijd via de opzet van het verhaal in de vorm van een hoofse ridderroman.
Bijv: de hof dag die de koning houdt, het taalgebruik tussen de dieren en velen citaten uit de riddertijd.
Dus tegelijkertijd is dit verhaal ook nog eens een hoofse ridderroman. Ridderroman: berijmde volksverhalen die zich afspeelden in adelijke kringen 12e/13e eeuw:
Ridderlijk/theocentrisch -Bijv: ridderroman/heiligenleven ~darcy Het Egidiuslied (elegie) Na 13e eeuw:
Meer didactiek Men ging de franse ridderromans vertalen en gelijksoortige verhalen bedenken. de bekendse voorbeelden uit nederland zijn Het Roelantslied en Karel ende Elegast Na uitvinding boekdrukkunst (1450) meer Proza Middelnederlandse literatuur Soorten want het verhaal is vermoedelijk geschreven in de 13e eeuw door een Nederlander die zich alleen 'Willem" noemde.
Verder is het gebaseerd op oude Franse verhalen die samen 'Le roman de Renart" worden genoemd. Tot 12 eeuw:
Alleen Latijn Ridderromans als deze worden Frankische romans of Karelromans genoemd omat z zich allemaal afspelen in de tijd van Karel de Grote Nog geen "Eenheidstaal" (ABN)
-Elke schrijver Eigen dialect Daarnaast waren er de Hoofse Romans, waarin de ridder een meer verfijnd, hoffelijk figuur is die zich niet uitsluitend met vechten bezighoudt Dat is een tekst waarin bepaalde verschijnselen belachelijk gemaakt worden.
de middeleeuwse tijd wordt voorgesteld als een dieren gemeenschap met menselijke eigenschappen als hebzucht, vraatzucht, lichtgelovigheid en wreed- en lafheid. "Diets" (Middelnederlands):
-Vlaams
-Brabants
-Hollands Index Oudste "Nederlandse"tekst:

"Hebban olla vogala nestas hagunnan hinase hic anda thu wat unbidan we nu?"

("Hebben alle vogelennesten begonnen behalve ik en jij,wat wachtenwij nu?") Het ontstaan Het Verhaal Het stuk is gemaakt rond 1500 Tot 2;00 Middel-
nederlands: ABN: ij
Ui ie
Uu
Full transcript