Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Khái quát văn học VN

No description
by

Suzy Bùi

on 8 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Khái quát văn học VN

Khái quát văn học
VIỆT NAM
Các thành phần văn học
từ
thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX

Văn học chữ Hán
Văn học chữ Nôm
- Ra đời muộn hơn, tồn tại, phát triển hết thời trung đại.
- Thành tựu chủ yếu là thơ; một số thể loại tiếp thu từ Trung Quốc (phú, văn tế) phần lớn là các thể loại dân tộc hóa như: thơ Nôm Đường luật, thơ Đường luật thất ngôn xen lục ngôn.
- Đạt thành tựu to lớn ở cả thể loại tự sự và trữ tình.
Các giai đoạn phát triển của
văn học trung đại

- Xuất hiện sớm, tồn tại suốt quá trình hình thành và phát triển văn học trung đại.
- Gồm cả thơ, văn xuôi; các thể loại văn học được tiếp thu từ Trung Quốc: chiếu, biểu, hịch, cáo, truyện truyền kì, tiểu thuyết chương hồi, thơ Đường luật…
- Đạt thành tựu to lớn
GIAI ĐOẠN X→ XIV
GIAI ĐOẠN XV→ XVII
GIAI ĐOẠN XVIII→ nửa đầu XIX
GIAI ĐOẠN nửa cuối XIX
- Đấu tranh chống ngoại xâm, lập nhiều kỳ tích, giành quyền độc lập, tự chủ.
- Xã hội phong kiến đang phát triển
Bối cảnh lịch sử xã hội
Nội dung
Mang nội dung yêu nước với âm hưởng hào hùng.
Nghệ thuật
- Văn học chữ Hán: tiếp thu thể loại văn học Trung Quốc.
- Văn học chữ Nôm: với một số bài thơ, phú.
Tác phẩm văn học tiêu biểu
- Chiếu dời đô (Lí Công Uẩn) Hịch tướng sĩ (Trần Quốc Tuấn), …
Bối cảnh lịch sử
- Tiếp tục lập kỳ tích chống quân Minh
- Xã hội PK phát triển cực thịnh đến nửa cuối thế kỉ XV. Sang thế kỉ XVI bắt đầu bộc lộ khủng hoảng.
Nội dung
Nghệ thuật
Tác phẩm văn học tiêu biểu
- Từ nội dung yêu nước với âm hưởng ngợi ca đến nội dung phản ánh, phê phán hiện thực xã hội phong kiến.
- Văn học chữ Hán: Thể loại phong phú. , đặc biệt là chính luận và văn xuôi tự sự.
- Văn học chữ Nôm: Việt hoá thể loại Hán và sáng tạo thể loại của dân tộc: thơ Nôm Đường luật, ngâm khúc, diễn ca lịch sử.
- Sự xuất hiện những thể loại văn học của dân tộc. Truyền kì mạn lục (Nguyễn Dữ); Bình Ngô đại cáo, Quân trung từ mệnh tập (Nguyễn Du)
Bối cảnh lịch sử xã hội
Nội dung
Nghệ thuật
Tác phẩm văn học tiêu biểu
- Nội chiến phong kiến.
- Phong trào khởi nghĩa nông dân.
- Chế độ phong kiến khủng hoảng và suy thoái.
Trào lưu nhân đạo chủ nghĩa với tiếng nói đòi quyền sống, quyền hạnh phúc và đấu tranh giải phóng con người, trong đó có phần con người cá nhân.
Phát triển mạnh mẽ cả về văn xuôi và văn vần, cả về chữ Hán và chữ Nôm. Các thể loại văn học dân tộc như thơ Nôm Đường luật, ngâm khúc đạt đỉnh cao. Văn xuôi tự sự chữ Hán đạt thành tựu lớn về tiểu thuyết chương hồi, kí.
- Truyện Kiều (Nguyễn Du)
- Chinh phụ ngâm, Cung oán ngâm khúc
- Thơ chữ Hán Nguyễn Du, thơ Hồ Xuân Hương
- Hoàng Lê nhất thống chí (họ Ngô gia)
Bối cảnh lịch sử xã hội
Thực dân Pháp xâm lược nước ta dẫn đến những biến đổi về xã hội.
- Nhân dân ta kiên cường chống Pháp.

Nội dung
- Âm hưởng bi tráng, bộc lộ lòng yêu nước; tư tưởng canh tân đất nước.
- Thơ trữ tình - trào phúng có nhiều thành tựu.
Nghệ thuật
- Xuất hiện văn học chữ quốc ngữ nhưng văn học chữ Hán, chữ Nôm vẫn là chính, chủ yếu vẫn theo thi pháp truyền thống.
Tác phẩm tiêu biểu
- Nguyễn Đình Chiểu với các sáng tác chữ Nôm: Lục Vân Tiên, Văn tế nghĩa sĩ CG.
- Thơ Nguyễn Khuyến, Trần Tế Xương
Các đặc điểm lớn về nội dung của văn học từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX
Chủ nghĩa yêu nước
Là nội dung lớn, xuyên suốt quá trình tồn tại và phát triển của VHTĐ Việt Nam.
Gắn với tư tưởng “trung quân ái quốc” và truyền thống yêu nước của dân tộc.
Biểu hiện phong phú đa dạng: là âm điệu hào hùng lúc đất nước chống ngoại xâm, là âm hưởng bi tráng lúc nước mất nhà tan, là giọng điệu thiết tha khi đất nước trong cảnh thái bình thịnh trị.
Sông núi nước Nam, Đại cáo bình Ngô, Hịch tướng sĩ, ...
Chủ nghĩa nhân đạo
Cũng là nội dung lớn, xuyên suốt văn học trung đại Việt Nam
Truyền thống nhân đạo của người Việt Nam và tư tưởng nhân văn tích cực vốn có của Phật giáo, Nho giáo, Đạo giáo.
Biểu hiện phong phú, đa dạng, tập trung ở một số phương diện: tình yêu thương đối với con người, sự khẳng định, đề cao con người, đề cao những khát vọng chân chính của con người.
Chuyện ngư­ời con gái Nam Xư­ơng, Truyện Kiều,
Bánh trôi nư­ớc,...
Cảm hứng thế sự
Hướng tới việc phản ánh hiện thực xã hội, phản ánh cuộc sống đau khổ của nhân dân trong đời sống thế sự; góp phần tạo tiền đề cho sự ra đời của văn học hiện thực trong văn học giai đoạn sau.
Câu chuyện trong phủ chúa Trịnh (Vũ Trung tùy bút), Lục Vân Tiên,...
Những đặc diểm lớn về nghệ thuật của văn học từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX
Tính quy phạm và sự phá vỡ tính quy phạm
Khuynh hướng trang nhã và xu hướng bình dị
Tiếp thu và dân tộc hoá tinh hoa văn học nước ngoài
Full transcript